Edition: International | Greek

Αρχική » Ευρώπη

Το Erasmus+ θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για την ισότητα των φύλων

Τα έργα τα οποία προωθούν την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + έχουν ισχυρό θετικό αντίκτυπο, σύμφωνα με μια γαλλική έρευνα. Αλλά η μελλοντική δέσμευση του προγράμματος στην ισότητα βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Η EurActiv Γαλλίας αναφέρει

Από: EBR - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

μέγεθος [–] [+]
Ένα ζήτημα, το οποίο αποκαλύφθηκε από την έρευνα αυτή είναι το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων διαφέρει σημαντικά. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι οι χώρες με τις πιο έντονες ανισότητες τείνουν να είναι αυτές με τα περισσότερα έργα. Ανάμεσα στα έργα που μελετήθηκαν είναι μια συνεργασία μεταξύ της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας, που είχε ως στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει τις αγροτικές περιοχές για την πόλη για να βρουν δουλειά.
Ένα ζήτημα, το οποίο αποκαλύφθηκε από την έρευνα αυτή είναι το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων διαφέρει σημαντικά. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι οι χώρες με τις πιο έντονες ανισότητες τείνουν να είναι αυτές με τα περισσότερα έργα. Ανάμεσα στα έργα που μελετήθηκαν είναι μια συνεργασία μεταξύ της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας, που είχε ως στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει τις αγροτικές περιοχές για την πόλη για να βρουν δουλειά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Ευρώπη

του Manon Flausch*

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί γενικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφερόταν ρητά στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης 2007-2013. Ωστόσο, μόλις το 1,2% του συνόλου των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος έχουν ασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο για το ζήτημα της ισότητας των φύλων. 

Για τη γαλλική υπηρεσία Erasmus+, αυτό είναι άκρως απογοητευτικό: η οργάνωση έχει αποδείξει ότι «τα ευρωπαϊκά έργα, με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό, συμβάλουν στην πρόοδο της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη». Μεταξύ 2007 και 2013, 40 έργα στα οποία συμμετείχαν γαλλικές οργανώσεις επικεντρώθηκαν στην ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων), Leonardo (επαγγελματική κατάρτιση για τους νέους) και Comenius (σχολική εκπαίδευση).

Ένα ζήτημα, το οποίο αποκαλύφθηκε από την έρευνα αυτή είναι το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων διαφέρει σημαντικά. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι οι χώρες με τις πιο έντονες ανισότητες τείνουν να είναι αυτές με τα περισσότερα έργα. Ανάμεσα στα έργα που μελετήθηκαν είναι μια συνεργασία μεταξύ της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας, που είχε ως στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες που έχουν εγκαταλείψει τις αγροτικές περιοχές για την πόλη για να βρουν δουλειά. Στην πραγματικότητα, η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών είναι αρκετά κοινή: ένα άλλο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Πολωνίας και της Ελβετίας προώθησε την συμμετοχή των πατέρων στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Άλλα έργα στόχευαν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ισότητας των φύλων και τη διαφορετικότητα, χρησιμοποιώντας τη λογοτεχνία, για παράδειγμα, ή να αναπτύξουν νέες και καινοτόμες μεθόδους για τα νεαρά κορίτσια να συμμετέχουν πιο πολύ στην επιστήμη και την τεχνολογία της εκπαίδευσης.

Ανισότητα στην αγορά εργασίας

Οι συμμετέχοντες σε αυτά τα έργα υποστηρίζουν ότι μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην ανισότητα. Η μεγάλη απογοήτευση τους, ωστόσο, είναι ο βραχυχρόνιος χαρακτήρας τους. Μετά από μόλις δύο χρόνια, τα έργα τελειώνουν και υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο για τη συνέχιση της συνεργασίας εκτός του επίσημου πλαισίου. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ανισότητα των μισθών ως την πιο προφανή μορφή της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι η ανισότητα μεταξύ των φύλων θα μπορούσε να καταπολεμηθεί πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο ΕΕ, και ότι οι επενδύσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην ΕΕ είναι δαπάνες οι οποίες αξίζει να γίνονται.

Αλλά αυτή η λογική φαίνεται να έχει διαφύγει Βρυξέλλες: παρά το καλό ιστορικό αυτών των έργων, το νέο πρόγραμμα Erasmus + δεν κάνει καμία μνεία στην ισότητα των φύλων.

*Πρώτη δημοσίευση στο Εuractiv.gr

Ευρώπη

Καταπολέμηση τρομοκρατίας & διαδικτυακή προστασία των Ευρωπαίων: Ενίσχυση ανταλλαγής πληροφοριών

Η ένατη έκθεση προόδου για την Ένωση Ασφάλειας, που δημοσιεύτηκε σήμερα, υπογραμμίζει τα πρόσφατα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ

Οικονομία

Εμείς και οι Αγορές: όταν η Μακροοικονομία χαιρετάει την Μικροοικονομία

Με αφορμή την συζήτηση για μίνι-έξοδο της χώρας στις αγορές, μέσω 5ετούς ομολόγου που θα αντικαταστήσει προηγούμενο, αξίζει να ασχοληθούμε με το περίφημο συλλογικό υποκείμενο των αγορών αφού για πολλούς, δεν έχουν όνομα και διεύθυνση

Γνώμη

Ποια Ελλάδα στον σύγχρονο κόσμο;

Από: Athanase Papandropoulos

Στο νέο βιβλίο του, ο ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Μπήτρος, κάνει λόγο για το πώς ένα κράτος μπορεί να λειτουργεί στην παγκόσμια αυτορρυθμιζόμενη τάξη

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 3/2017 2017

Τρέχον Τεύχος

3/2017 2017

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2017. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron