Edition: International | Greek

Αρχική » Ανάλυση

Επιχειρησιακό σχέδιο σωτηρίας

Η πορεία της κυβέρνησης που θα προκύψει μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν διεξαχθούν αυτές, είναι ήδη ναρκοθετημένη σε πολλούς τομείς

Από: EBR - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

μέγεθος [–] [+]
Προς αντιμετώπιση του δεδομένου αυτού κινδύνου η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να διαθέτει έτοιμο προς εφαρμογή ένα αρκετά λεπτομερές και καλά αρθρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο σωτηρίας. Το σχέδιο αυτό πρέπει να ξεκινά από χαρτογράφηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της χώρας, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της στον διεθνή ανταγωνισμό, τις ευκαιρίες και τις απειλές που διαγράφονται από τις πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε επίπεδο γειτονικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
Προς αντιμετώπιση του δεδομένου αυτού κινδύνου η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να διαθέτει έτοιμο προς εφαρμογή ένα αρκετά λεπτομερές και καλά αρθρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο σωτηρίας. Το σχέδιο αυτό πρέπει να ξεκινά από χαρτογράφηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της χώρας, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της στον διεθνή ανταγωνισμό, τις ευκαιρίες και τις απειλές που διαγράφονται από τις πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε επίπεδο γειτονικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Ανάλυση

του Κώστα Χριστίδη*

Ο χρόνος που θα διαθέτει για να αντιστρέψει την πορεία της χώρας προς την παρακμή θα είναι τρεις έως έξι το πολύ μήνες. Εάν μέσα σε αυτό το περιορισμένο διάστημα δεν σημειωθούν ορισμένες μικρές ή μεγάλες νίκες σε κρίσιμα θέματα, θα αρχίσει να αναπτύσσεται εσωκομματική κριτική, η αντιπολίτευση θα ανακτήσει κάποιον βηματισμό, τα πάσης φύσεως συμφέροντα θα συσπειρωθούν για να ακυρώσουν εν τη γενέσει της κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια.

Προς αντιμετώπιση του δεδομένου αυτού κινδύνου η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να διαθέτει έτοιμο προς εφαρμογή ένα αρκετά λεπτομερές και καλά αρθρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο σωτηρίας. Το σχέδιο αυτό πρέπει να ξεκινά από χαρτογράφηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της χώρας, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της στον διεθνή ανταγωνισμό, τις ευκαιρίες και τις απειλές που διαγράφονται από τις πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε επίπεδο γειτονικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.

Πρέπει να περιέχει ένα όραμα, π.χ. η δημιουργία μίας κοινωνίας με περισσότερη ελευθερία, μεγαλύτερη ευημερία και αποτελεσματική εκδήλωση αλληλεγγύης προς τα πιο αδύνατα μέλη της, καθώς και μία δεσμευτική δήλωση αξιών που θα διέπουν κάθε κυβερνητική δράση, όπως: ακεραιότητα, διαφάνεια, αξιοκρατία, ατομική ευθύνη, συνέπεια, επαγγελματισμός.

Θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν οι στρατηγικοί στόχοι της νέας κυβέρνησης και τα επιμέρους σχέδια δράσης που θα εφαρμόσει για την υλοποίηση κάθε στρατηγικού στόχου, με περιγραφή του τρόπου και των μέσων (ανθρώπινου δυναμικού και υλικών πόρων) που θα χρησιμοποιηθούν, του προβλεπόμενου κόστους και ενός επακριβούς χρονοδιαγράμματος κάθε σχεδίου δράσης.

Στην συνέχεια, λόγω του περιορισμένου χώρου, παραθέτω έναν αλλά θεμελιώδη στρατηγικό στόχο και ορισμένα συνοδευτικά σχέδια δράσης. Στόχος: μικρότερο, πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό κράτος. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με : Μείωση των υπουργείων σε δέκα, Μείωση των βουλευτών σε διακόσιους, Μείωση των περιφερειών σε επτά, Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων (π.χ. ΕΝΦΙΑ) σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, Ευρύ πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων επιχειρήσεων, περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών, Συγχώνευση ομοειδών φορέων και κατάργηση όσων είναι ουσιαστικά περιττοί, κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατά τομείς, απλοποίηση και κατάργηση πολλών αρμοδιοτήτων, ρυθμίσεων και διαδικασιών.

Ωστόσο, όσο και αν σμικρυνθεί το κράτος, πάντα θα είναι αναγκαίο να επιτελεί πλήθος αρμοδιοτήτων υψίστης σημασίας και, επομένως, θα υφίσταται ανάγκη για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Προς τον σκοπό αυτό χρειάζονται: βελτίωση της οργανωτικής δομής κάθε υπουργείου, δημόσιας υπηρεσίας και οργανισμού, αξιολόγηση της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα, ευρύτατη εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών, ολοκληρωμένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Για να επιτύχουν οι παραπάνω αλλαγές απαιτείται ομοιογενές και ευθυγραμμισμένο κυβερνητικό σχήμα, και σωστή διαχείριση των αλλαγών (change management), περιλαμβανομένης της έγκαιρης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα.

*Νομικός - Οικονομολόγος

Ευρώπη

Το σχέδιο Juncker υπερβαίνει τον αρχικό επενδυτικό στόχο των 315 δισ. EUR

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει κινητοποιήσει 335 δισ. EUR πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ από τον Ιούλιο του 2015. Το σχέδιο Γιούνκερ έχει σαφή αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ και έφερε επανάσταση στον τρόπο χρηματοδότησης της καινοτομίας στην Ευρώπη

Οικονομία

Απαιτείται ριζική φορολογική τομή

Το φορολογικό μας σύστημα εν ολίγοις είναι ένα αίσχος!

Γνώμη

Τι με νοιάζει ρε φίλε, τι σου αρέσει εσένα;

Από: EBR

Μου αρέσουν τα ανθισμένα λαγκάδια και τα βουνά της Ελλάδας. Μου αρέσει η Φτέρη από όπου κρατάει η σκούφια μου και τα μονοπάτια της, η απόλυτη ησυχία της τα βράδια και το αηδόνι που κελαηδάει δίπλα στη Ζουρέικη βρύση

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 2/2018 2018

Τρέχον Τεύχος

2/2018 2018

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2018. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron