Edition: International | Greek

Αρχική » Ευρώπη

Η ΕΕ θα αυξήσει τις δαπάνες και θα βελτιώσει την παροχή εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βοηθά εκατομμύρια παιδιά που έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο

Από: EBR - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

μέγεθος [–] [+]
«Καθώς οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να μεγαλώσουν χωρίς εκπαίδευση. Έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε δράση για να μην υπάρξουν χαμένες γενιές. Η νέα πολιτική θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τα παιδιά καλύτερα και ταχύτερα απ’ ό,τι προηγουμένως, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.»
«Καθώς οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να μεγαλώσουν χωρίς εκπαίδευση. Έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε δράση για να μην υπάρξουν χαμένες γενιές. Η νέα πολιτική θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τα παιδιά καλύτερα και ταχύτερα απ’ ό,τι προηγουμένως, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Ευρώπη

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πλαίσιο πολιτικής που έχει ως στόχο την αύξηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις στο 10% του συνολικού της προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας από το 2019. Η πολιτική έχει επίσης ως στόχο τα παιδιά που έχουν παγιδευτεί σε ανθρωπιστικές κρίσεις να επιστρέψουν στη μάθηση εντός 3 μηνών.

«Καθώς οι ανθρωπιστικές κρίσεις αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να μεγαλώσουν χωρίς εκπαίδευση. Έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε δράση για να μην υπάρξουν χαμένες γενιές. Η νέα πολιτική θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τα παιδιά καλύτερα και ταχύτερα απ' ό,τι προηγουμένως, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με άλλους χορηγούς και εταίρους και θα συνδέσουμε καλύτερα τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βοήθειά μας. Η ΕΕ αποτελεί πλέον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της επιστροφής των παιδιών στο σχολείο. 

Φέτος, το 8 % του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ διοχετεύεται στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ποσοστό οκταπλάσιο σε σύγκριση με το 2015. Έχουμε ως στόχο το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 10 % το 2019», δήλωσε ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης, μιλώντας σήμερα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της έκδοσης της ανακοίνωσης της ΕΕ για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένες κρίσεις.

Το νέο πλαίσιο πολιτικής καθορίζει τέσσερις βασικές προτεραιότητες: βελτίωση της πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης για τα παιδιά και τους νέους, διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, διασφάλιση της προστασίας της εκπαίδευσης από επιθέσεις, και καθιέρωση ταχείας και καινοτόμου παρέμβασης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ορόσημο στο πλαίσιο της δέσμευσης της Επιτροπής Γιούνκερ να στηρίξει εκατομμύρια παιδιά των οποίων η πρόσβαση στην εκπαίδευση έχει διακοπεί λόγω συγκρούσεων, εκτοπίσεων πληθυσμού, βίας, της κλιματικής αλλαγής και καταστροφών. Το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ενωσιακό πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ύψους 84 εκατομμυρίων EUR, είναι επί του παρόντος το πρόγραμμα σχετικά με την υπό όρους μεταφορά μετρητών για την εκπαίδευση στην Τουρκία το οποίο βοηθά 290 000 παιδιά προσφύγων να φοιτήσουν στο σχολείο.

Ιστορικό

Σε ολόκληρο τον κόσμο, εκατομμύρια παιδιά στερούνται πρόσβαση στην εκπαίδευση λόγω συγκρούσεων, εκτοπίσεων πληθυσμού, βίας, της κλιματικής αλλαγής και καταστροφών. Η Συρία, το Ιράκ, η Υεμένη, τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συγκαταλέγονται μεταξύ των περίπου 35 χωρών που πλήττονται από κρίσεις, όπου διακόπτεται η εκπαίδευση σχεδόν 75 εκατομμυρίων παιδιών σχολικής ηλικίας. Μεταξύ των προσφύγων, λίγο περισσότερο από το ήμισυ των παιδιών ηλικίας δημοτικού πηγαίνουν στο σχολείο, ενώ λιγότερο από το ένα τέταρτο της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας πηγαίνει σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόλις το 1 % στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ΕΕ έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς ο παγκόσμιος μέσος όρος ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση είναι κάτω από 3 %. Η Επιτροπή αυξάνει σταθερά τη χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, χρηματοδοτεί πλέον έργα από τον ανθρωπιστικό της προϋπολογισμό σε συνολικά 52 χώρες παγκοσμίως, από μόλις 6 χώρες το 2012. Συνολικά, πάνω από 5,5 εκατομμύρια κορίτσια και αγόρια ωφελήθηκαν από αυτήν τη χρηματοδότηση, η οποία έχει ανέλθει σε περίπου 265 εκατομμύρια EUR από το 2016. Επιπλέον, πάνω από 1,5 δισ. EUR έχει κινητοποιηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο της συριακής κρίσης από το 2011. 

Αυτό πραγματοποιήθηκε με ένα ευρύ φάσμα μέσων και μηχανισμών της ΕΕ (του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας, του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, καθώς και του Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου της ΕΕ για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, το οποίο επίσης εξασφαλίζει εκπαιδευτικές ευκαιρίες για χώρες υποδοχής που βρίσκονται υπό πίεση όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία, και της διευκόλυνσης της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία). Το πρόγραμμα ERASMUS+ εξακολουθεί να είναι ανοικτό σε Σύριους φοιτητές για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, καθώς και στα πανεπιστήμια της Συρίας για τη δημιουργία ικανοτήτων και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών.

Σύμφωνα με τη σημερινή πρόταση, η ΕΕ θα ενισχύσει τους συνδέσμους μεταξύ των εργαλείων και των μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτή η σύνδεση θα βασιστεί στην ήδη σημαντική συμβολή της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ σε εκπαιδευτικά έργα σε ευάλωτες και πληττόμενες από κρίσεις χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων μέσω πολυμερούς χρηματοδότησης παγκόσμιων πρωτοβουλιών όπως η Global Partnership for Education (Παγκόσμια Σύμπραξη για την Εκπαίδευση) και η Education Cannot Wait (Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει).

Ευρώπη

«InvestEU»: το ΕΚ στηρίζει το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης

Το ΕΚ υιοθέτησε προτάσεις για ένα νέα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα στηρίξει τις επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το 2021 ως το 2027

Οικονομία

Η μαγεία των εξαγωγών και της κατανάλωσης με ορίζοντα το 2019

Η ενθαρρυντική αύξηση εννεαμήνου 2018 ( Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου) του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο 1,5% του 2017, για το ίδιο διάστημα, ανέκυψε εξαιτίας της ουσιαστικής συμβολής δύο δυναμικών παραμέτρων

Γνώμη

Απελευθέρωση τώρα...

Από: Athanase Papandropoulos

Το πελατειακό κράτος, σταδιακά μετατρέπεται και σε δεσμοφύλακα της κοινωνίας των πολιτών

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 4/2018 2018

Τρέχον Τεύχος

4/2018 2018

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron