Edition: International | Greek

Αρχική » Ευρώπη

Οι συμφωνίες που εγκρίνονται βάσει του ΕΤΣΕ αφορούν συνολική χρηματοδότηση ύψους 51,1 δισ. ευρώ και στα 28 κράτη μέλη. Περίπου 539.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναμένεται να επωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

256 δισ. ευρώ σε επενδύσεις μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αυτήν την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αναμένεται να κινητοποιήσει 256,1 δισ. ευρώ σε επενδύσεις

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φιλ Χόγκαν δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, οι οποίες προλειαίνουν το έδαφος για την εφαρμογή μιας σειράς σημαντικών μέτρων απλούστευσης, που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή των γεωργών και άλλων δικαιούχων της ΚΓΠ. Τα εν λόγω μέτρα αφορούν σημαντικά θέματα, όπως η απλούστευση των κανόνων για τα χρηματοδοτικά μέσα, η βελτίωση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και η μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τους ενεργούς γεωργούς.

Απλούστεροι κανόνες για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ

Με σειρά αλλαγών που αναμένεται ότι θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα συνεχιστεί η πορεία προς μια απλούστερη και πιο σύγχρονη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)

Για τη διευκόλυνση των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών στην παρακολούθηση αυτής της φάσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, εγκαινιάζεται νέο κοινό επιγραμμικό μητρώο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να είναι εύκολη από τον καθένα η αναζήτηση και η εξεύρεση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή νομοθέτημα.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ: νέο online μητρώο

Ένα νέο online μητρώο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, θα διευκολύνει την ανεύρεση και την παρακολούθηση των αποφάσεων της ΕΕ που λαμβάνονται υπό τη μορφή κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, υλοποιούμε το τελικό και πιο σημαντικό στοιχείο των εργασιών μας για τη γεφύρωση των κενών και την εξάλειψη των’’τυφλών σημείων’’ στα συστήματα πληροφοριών που διαθέτουμε για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης. Από εδώ και στο εξής, οι συνοριοφύλακες, οι αστυνομικοί και το προσωπικό των υπηρεσιών μετανάστευσης θα πρέπει να έχουν τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή για να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πρόκειται για εμβληματική πρωτοβουλία της παρούσας Επιτροπής καλώ δε τους συννομοθέτες να της δώσουν προτεραιότητα και να ολοκληρώσουν το έργο τους εντός του 2018.»

Ένωση Ασφάλειας: Αναβάθμιση των συστημάτων πληροφοριών για καλύτερη προστασία των πολιτών της Ε.Ε.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να γεφυρωθούν τα κενά πληροφόρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης και μέσω της συνεργασίας τους με πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο

Η συμφωνία του Παρισιού στέλνει σαφές μήνυμα σε κεφαλαιαγορές και επενδυτές - από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα - ότι η παγκόσμια μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια ήρθε για να μείνει. Αναγνωρίζοντας ότι η συμφωνία του Παρισιού αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας, η Επιτροπή την θεωρεί ευκαιρία για τις επιχειρήσεις της ΕΕ ώστε να διατηρήσουν και να αξιοποιήσουν το «πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης» κατά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, και κατά τον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη της αγοράς στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Επιτροπή παρουσιάζει Σχέδιο Δράσης για τον Πλανήτη

Δύο έτη μετά τη συμφωνία του Παρισιού, η ΕΕ ηγείται σταθερά στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα σειρά πρωτοβουλιών για μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία, κατά τη σύνοδο κορυφής με τίτλο «One Planet Summit» στο Παρίσι

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ EURACTIV.GR

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Brexit: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) να διαπιστώσει επαρκή πρόοδο

Από: EBR | Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Η Επιτροπή στηρίζει τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα με επιπλέον 7,25 εκατ. ευρώ

Από: EBR | Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Χάρτης πορείας για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης

Από: EBR | Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Απαραίτητα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα στην Ευρώπη

Από: EBR | Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Δίκαιη φορολόγηση: Νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Από: EBR | Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων - για μια ευέλικτη, δίκαιη και βιώσιμη Κοινή Γεωργική Πολιτική

Από: EBR | Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

URBIS: Νέα συμβουλευτική υπηρεσία για τη συνδρομή των πόλεων στο σχεδιασμό επενδύσεων

Από: EBR | Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές προς όφελος των καταναλωτών

Από: EBR | Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ποια έκβαση για το Brexit και πώς;

Από: EBR | Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Το μέλλον της Ευρώπης: Δημιουργία ενός ”Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης” έως το 2025

Από: EBR | Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Ηλεκτρονικές αγορές: ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Από: EBR | Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Συνεργασία Ελλάδας-ΕΕ για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων

Από: EBR | Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2017: Συνέχιση της ανάπτυξης σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο

Από: EBR | Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Για να ανακόψει την δυναμική του Wilders, η νέα Ολλανδική κυβέρνηση ενστερνίζεται κάποιες από τις πιο δεξιές του απόψεις

Από: N. Peter Kramer, EU correspondent | Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Ενεργειακή Ένωση: Δράση για την ενίσχυση της παγκόσμιας πρωτοπορίας της ΕΕ στα καθαρά οχήματα

Από: EBR | Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Η ισπανική κυβέρνηση Ραχόι παραβιάζει βασικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου στην Καταλονία

Από: EBR | Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Ο ’στρατός κατοχής’ αντιστέκεται στις γαλλικές προτάσεις

Από: Athanase Papandropoulos | Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018

Από: EBR | Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Σε περικοπές των προενταξιακών κονδυλίων της Τουρκίας προχωρά το ΕΚ

Από: EBR | Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Επιβεβλημένη η αμυντική μας θωράκιση

Από: EBR | Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση Δ. Παπαδημούλη στο ΕΚ, σχετικά με τη νομική αναγνώριση φύλου στην Ελλάδα

Από: EBR | Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

«Έξυπνοι προορισμοί» το νέο στάδιο της τουριστικής ανάπτυξης

Από: EBR | Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Ανδρουλάκης: ευκαιρία για την ανάπτυξη της υπαίθρου ο αγροτουρισμός

Από: EBR | Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Κομισιόν: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα γιατί είναι... παλιά

Από: EBR | Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Σελίδες: Επόμενη

Ευρώπη

256 δισ. ευρώ σε επενδύσεις μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αυτήν την εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αναμένεται να κινητοποιήσει 256,1 δισ. ευρώ σε επενδύσεις

Οικονομία

Η εποχή των ανορθόδοξων οικονομικών

Μάθαμε στην Οικονομική Θεωρία ότι ''κανονικά'' ,τα χαμηλά επιτόκια προκαλούν ζήτηση χρήματος για επενδύσεις. Αυτό δεν συμβαίνει για πολλά χρόνια τώρα και το ζούμε, το βιώνουμε καθημερινά (όχι μόνο στην Ελλάδα όπως έτσι νομίζουν μερικοί)

Γνώμη

Η άλλη άποψη για την Ιερουσαλήμ

Από: EBR

Η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Κράτους του Ισραήλ από τον Πρόεδρο Trump απλώς επιβεβαίωσε μια πολιτική και ιστορική πραγματικότητα

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 5/2017 2017

Τρέχον Τεύχος

5/2017 2017

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2017. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron