Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Διεθνή

Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ- ΗΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση προόδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν οι Πρόεδροι κ. Γιούνκερ και κ. Τραμπ στις 25 Ιουλίου 2018.

Από: EBR - Δημοσίευση: Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Η κοινή δήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, αποτρέποντας την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και διαμορφώνοντας θετική ατζέντα όσον αφορά το διατλαντικό εμπόριο. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συστήσουν εκτελεστική ομάδα εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.
Η κοινή δήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, αποτρέποντας την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και διαμορφώνοντας θετική ατζέντα όσον αφορά το διατλαντικό εμπόριο. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συστήσουν εκτελεστική ομάδα εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν οι Πρόεδροι κ. Γιούνκερ και κ. Τραμπ στις 25 Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, η έκθεση παρουσιάζει λεπτομερώς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες μέχρι σήμερα. Το έγγραφο διαβιβάστηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη.

Η κοινή δήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, αποτρέποντας την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και διαμορφώνοντας θετική ατζέντα όσον αφορά το διατλαντικό εμπόριο. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συστήσουν εκτελεστική ομάδα εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας. 

Από την πλευρά της ΕΕ, η εκτελεστική ομάδα εργασίας έχει επικεφαλής την κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, την Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ, και, από την πλευρά των ΗΠΑ, οι συνομιλίες διεξάγονται υπό την καθοδήγηση του εκπροσώπου εμπορίου των ΗΠΑ, κ. Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ.

Η Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Οι εμπορικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχει η ΕΕ πρέπει να είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς, και οι εν εξελίξει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν εξαίρεση. Μετά τη δημοσίευση των σχεδίων προτάσεων της Επιτροπής για τις εντολές διαπραγμάτευσης, σήμερα δημοσιοποιούμε αυτή τη λεπτομερή έκθεση. 

Ο καθένας μπορεί να πληροφορηθεί τι συζητάμε και, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό, τι δεν συζητάμε. Για παράδειγμα, δεν προτείνουμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη μείωση ή την εξάλειψη των δασμών στα γεωργικά προϊόντα. Η αταλάντευτη πρόθεσή μου είναι να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.»

Η Επίτροπος κ. Μάλμστρομ και ο πρέσβης κ. Λαϊτχάιζερ ξεκίνησαν συνομιλίες στις Βρυξέλλες στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 και έλαβαν μέρος σε περαιτέρω συνεδριάσεις στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου και στην Ουάσιγκτον στις 14 Νοεμβρίου και στις 8 και 10 Ιανουαρίου 2019. Πραγματοποιήθηκαν επίσης ορισμένες συνεδριάσεις τεχνικού επιπέδου.

Η ΕΕ, πιστή στο γράμμα και στο πνεύμα της κοινής δήλωσης, πρότεινε ορισμένες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις για την προώθηση των εργασιών. Τους πρώτους μήνες οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα όσον αφορά τα κανονιστικά ζητήματα. Από την πλευρά της ΕΕ, σημειώθηκε επίσης πρόοδος όσον αφορά τη διευκόλυνση των εισαγωγών σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ. 

Οι εισαγωγές σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 114 % την τρέχουσα περίοδο εμπορίας (Ιούλιος-τέλη Δεκεμβρίου 2019), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι ΗΠΑ, στις οποίες αναλογεί το 77 % των εισαγωγών σόγιας στην ΕΕ, είναι πλέον ο βασικός προμηθευτής της Ευρώπης, και η Επιτροπή μόλις αναγνώρισε ότι οι σπόροι σόγιας των ΗΠΑ πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε βιοκαύσιμα στην ΕΕ, απόφαση που θα διευρύνει περαιτέρω τις ευκαιρίες των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για την εφαρμογή ορισμένων στοιχείων της κοινής δήλωσης, η Επιτροπή χρειάζεται ειδικές εντολές διαπραγμάτευσης εγκεκριμένες από το Συμβούλιο. Στις 18 Ιανουαρίου 2019 η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο εντολών στα κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίες αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς επί των βιομηχανικών προϊόντων και τον τρόπο διευκόλυνσης της διαδικασίας που εφαρμόζουν οι εταιρείες για να εξετάσουν τα προϊόντα τους.

Η κοινή δήλωση καθιστά επίσης σαφές ότι οι συνομιλίες αυτές έχουν ως προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλλουν κανέναν νέο δασμό ή φόρο στις εξαγωγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων. 

Η Επιτροπή έχει καταστήσει επίσης σαφές ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την κατάργηση των δασμών επί των βιομηχανικών προϊόντων εξαρτάται από την άρση των σημερινών μέτρων που επιβάλλουν οι ΗΠΑ από τα τέλη Ιουνίου 2018 στον χάλυβα και το αλουμίνιο της ΕΕ.

 
Επόμενα βήματα

 
Στις 7 Φεβρουαρίου, η Επίτροπος κ. Μάλμστρομ θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, η οποία θα εξετάσει τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Η ομάδα αυτή συστάθηκε το 2017 ως ένα νέο φόρουμ στο πλαίσιο του οποίου οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με την εμπορική πολιτική της Επιτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Η πρόκληση της επανεκκίνησης

Από: EBR

Η πανδημία δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας σε συνθήκες που προοιωνίζονται εξαιρετικά δύσκολες

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 01/2020 2020

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

01/2020 2020

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Καλοκαιρινές διακοπές: το ΕΚ ζητά μεγαλύτερη σαφήνεια για τον τουρισμό εν μέσω κρίσης

Καλοκαιρινές διακοπές: το ΕΚ ζητά μεγαλύτερη σαφήνεια για τον τουρισμό εν μέσω κρίσης

Οι ευρωβουλευτές υποδέχτηκαν θετικά το πακέτο της Επιτροπής για τις μεταφορές και τον τουρισμό, ωστόσο πολλοί επεσήμαναν ότι χρειάζονται περισσότερες πρωτοβουλίες και οικονομική στήριξη

Οικονομία

Ανάλυση: Πρέπει να πανηγυρίζουμε για τα 750 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Ανάλυση: Πρέπει να πανηγυρίζουμε για τα 750 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο, που όμως έχει να περάσει αρκετές δοκιμασίες μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2020. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron