Edition: International | Greek

Αρχική » Διεθνή

Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ- ΗΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση προόδου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν οι Πρόεδροι κ. Γιούνκερ και κ. Τραμπ στις 25 Ιουλίου 2018.

Από: EBR - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

μέγεθος [–] [+]
Η κοινή δήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, αποτρέποντας την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και διαμορφώνοντας θετική ατζέντα όσον αφορά το διατλαντικό εμπόριο. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συστήσουν εκτελεστική ομάδα εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.
Η κοινή δήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, αποτρέποντας την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και διαμορφώνοντας θετική ατζέντα όσον αφορά το διατλαντικό εμπόριο. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συστήσουν εκτελεστική ομάδα εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Διεθνή


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν οι Πρόεδροι κ. Γιούνκερ και κ. Τραμπ στις 25 Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, η έκθεση παρουσιάζει λεπτομερώς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις συνομιλίες μέχρι σήμερα. Το έγγραφο διαβιβάστηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη.

Η κοινή δήλωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, αποτρέποντας την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και διαμορφώνοντας θετική ατζέντα όσον αφορά το διατλαντικό εμπόριο. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να συστήσουν εκτελεστική ομάδα εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας. 

Από την πλευρά της ΕΕ, η εκτελεστική ομάδα εργασίας έχει επικεφαλής την κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, την Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ, και, από την πλευρά των ΗΠΑ, οι συνομιλίες διεξάγονται υπό την καθοδήγηση του εκπροσώπου εμπορίου των ΗΠΑ, κ. Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ.

Η Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Οι εμπορικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχει η ΕΕ πρέπει να είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς, και οι εν εξελίξει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν εξαίρεση. Μετά τη δημοσίευση των σχεδίων προτάσεων της Επιτροπής για τις εντολές διαπραγμάτευσης, σήμερα δημοσιοποιούμε αυτή τη λεπτομερή έκθεση. 

Ο καθένας μπορεί να πληροφορηθεί τι συζητάμε και, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό, τι δεν συζητάμε. Για παράδειγμα, δεν προτείνουμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη μείωση ή την εξάλειψη των δασμών στα γεωργικά προϊόντα. Η αταλάντευτη πρόθεσή μου είναι να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.»

Η Επίτροπος κ. Μάλμστρομ και ο πρέσβης κ. Λαϊτχάιζερ ξεκίνησαν συνομιλίες στις Βρυξέλλες στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 και έλαβαν μέρος σε περαιτέρω συνεδριάσεις στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου και στην Ουάσιγκτον στις 14 Νοεμβρίου και στις 8 και 10 Ιανουαρίου 2019. Πραγματοποιήθηκαν επίσης ορισμένες συνεδριάσεις τεχνικού επιπέδου.

Η ΕΕ, πιστή στο γράμμα και στο πνεύμα της κοινής δήλωσης, πρότεινε ορισμένες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις για την προώθηση των εργασιών. Τους πρώτους μήνες οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα όσον αφορά τα κανονιστικά ζητήματα. Από την πλευρά της ΕΕ, σημειώθηκε επίσης πρόοδος όσον αφορά τη διευκόλυνση των εισαγωγών σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ. 

Οι εισαγωγές σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 114 % την τρέχουσα περίοδο εμπορίας (Ιούλιος-τέλη Δεκεμβρίου 2019), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι ΗΠΑ, στις οποίες αναλογεί το 77 % των εισαγωγών σόγιας στην ΕΕ, είναι πλέον ο βασικός προμηθευτής της Ευρώπης, και η Επιτροπή μόλις αναγνώρισε ότι οι σπόροι σόγιας των ΗΠΑ πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε βιοκαύσιμα στην ΕΕ, απόφαση που θα διευρύνει περαιτέρω τις ευκαιρίες των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για την εφαρμογή ορισμένων στοιχείων της κοινής δήλωσης, η Επιτροπή χρειάζεται ειδικές εντολές διαπραγμάτευσης εγκεκριμένες από το Συμβούλιο. Στις 18 Ιανουαρίου 2019 η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο εντολών στα κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίες αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς επί των βιομηχανικών προϊόντων και τον τρόπο διευκόλυνσης της διαδικασίας που εφαρμόζουν οι εταιρείες για να εξετάσουν τα προϊόντα τους.

Η κοινή δήλωση καθιστά επίσης σαφές ότι οι συνομιλίες αυτές έχουν ως προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλλουν κανέναν νέο δασμό ή φόρο στις εξαγωγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων. 

Η Επιτροπή έχει καταστήσει επίσης σαφές ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την κατάργηση των δασμών επί των βιομηχανικών προϊόντων εξαρτάται από την άρση των σημερινών μέτρων που επιβάλλουν οι ΗΠΑ από τα τέλη Ιουνίου 2018 στον χάλυβα και το αλουμίνιο της ΕΕ.

 
Επόμενα βήματα

 
Στις 7 Φεβρουαρίου, η Επίτροπος κ. Μάλμστρομ θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, η οποία θα εξετάσει τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Η ομάδα αυτή συστάθηκε το 2017 ως ένα νέο φόρουμ στο πλαίσιο του οποίου οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με την εμπορική πολιτική της Επιτροπής.

Ευρώπη

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για τριπλό εμπορικό σοκ

Εν μέσω των διασταυρούμενων εμπορικών πυρών ΗΠΑ-Κίνας η ΕΕ, την ώρα που έχει να αντιμετωπίσει άλλα, εξίσου σημαντικά ζητήματα, όπως το ενδεχόμενο άτακτου Brexit. Η στάση της Γερμανίας και τι μπορεί να θωρακίσει τη Γηραιά Ηπειρο

Οικονομία

Αυτές είναι οι πιο καινοτόμες οικονομίες του κόσμου

Η Ελβετία για ακόμη μια φορά κατέχει την πρώτη θέση στον πρόσφατο Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας - έναν τίτλο που κατέχει από το 2011

Γνώμη

Το γερμανικό «λαχάνιασμα»

Από: Athanase Papandropoulos

Οι γερμανικές εξαγωγές υποχωρούν, η βιομηχανική παραγωγή είναι στάσιμη, οι επιχειρήσεις ανησυχούν και ο λαϊκισμός παραμονεύει στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης

EURACTIV.com - Feeds

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 02/2019 2019

Τρέχον Τεύχος

02/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron :)