Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Dossiers

EE, Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα: Συνεργασίες – Προοπτικές

Κομβικά γεωπολιτικά σημεία και σημαντικοί διάδρομοι διέλευσης ενεργειακών πόρων μεταξύ της Κασπίας, της Ευρώπης και της Ασίας, τα Βαλκάνια και η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας συγκαταλέγονται στις ζώνες υψηλής προτεραιότητας στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική


της Άριας Κούτρα

Παρά τις ανομοιογένειες και τις πολιτικές διενέξεις, η ευρύτερη αυτή περιοχή παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές, ενεργειακές και κοινωνικές δυνατότητες οι οποίες θα ενισχύσουν την εδραίωση της ευημερίας, της σταθερότητας και της ειρήνης στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περιφερειακή ολοκλήρωση της περιοχής αποτελεί το ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια και αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πολιτική Γειτονίας της έχει επιχειρήσει να προσεγγίσει τις χώρες της ευρύτερης περιοχής του Εύξεινου Πόντου και να αναπτύξει πολιτικές αμοιβαίας συνεργασίας. Πιο πρόσφατα η εκπόνηση της στρατηγικής για τη Μπλε Ανάπτυξη (Blue Growth) έδωσε μεγαλύτερες προοπτικές συνεργασίας τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο στην εν λόγω περιοχή.

Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της περιοχής, το European Business Review και η EurActiv ερευνούν τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές διασυνοριακής συνεργασίας που ανοίγονται στο δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.

*European Business Review με EurActiv.gr


Οι επικίνδυνες περιπέτειες της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και της ειρήνης, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή μας, αποδεικνύουν πόσο επίκαιρες παραμένουν οι βάσεις, πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν η Ιδρυτική Διακήρυξη του ΟΣΕΠ και η συνακόλουθη Δήλωση του Βοσπόρου. Τις υπενθυμίζω συνοπτικώς για να επισημάνω το ότι, κυρίως σήμερα και στο μέλλον, έχουμε χρέος να εργασθούμε αόκνως και ειλικρινώς προκειμένου να τις μετουσιώσουμε σε πράξη.

Ο ρόλος του Ευξείνου Πόντου στην παγκόσμια οικονομία

Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΣΕΠ

Η ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη είναι από τις περιοχές που θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από το «άνοιγμα» του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Κι αυτό γιατί πολλές από τις αγορές της δεν διαθέτουν φυσικό αέριο στο ενεργειακό τους μείγμα, το οποίο σημαίνει ότι χρησιμοποιούν ακόμη μεγάλες ποσότητες άνθρακα. Επομένως, εφόσον ο ΤΑΡ έχει δεσμευθεί να προσφέρει διασύνδεση με πολλές αγορές αερίου στην περιοχή, η υλοποίηση του έργου αποτελεί ευκαιρία να μειώσουν το ποσοστό άνθρακα στο ενεργειακό τους μείγμα, εξασφαλίζοντας έτσι ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Σκούφιας: Έργο στρατηγικής σημασίας για την ΝΑ Ευρώπη ο ΤΑΡ

Τη στρατηγική σημασία του ΤΑΡ AG για την ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλειας της Ευρώπης τόνισε ο Ρίκαρντ Σκούφιας, υποστηρίζοντας ότι «η ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη είναι από τις περιοχές που θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από το «άνοιγμα» του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου»

Η ευρωπαϊκή προοπτική για τα Βαλκάνια παραμένει δέσμευση της ΕΕ. Το Μάρτιο, η διακήρυξη της Ρώμης των 27 της ΕΕ με αφορμή την 60η επέτειο της συνθήκης της Ρώμης επιβεβαιώνει αυτό το στόχο: «Θέλουμε μια Ένωση η οποία παραμένει ανοιχτή στις ευρωπαϊκές χώρες που σέβονται τις αξίες μας και είναι προσηλωμένες στην προώθησή τους». «Η Ανατολική Εταιρική Σχέση» αποτελεί κι αυτή ένα ολοκληρωμένο εργαλείο το οποίο η ΕΕ προωθεί εδώ και 10 χρόνια και το οποίο αναπροσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.

Francois Lafond: Περισσότερη συνεργασία και μακροπρόθεσμη προοπτική στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία και μακροπρόθεσμη προοπτική στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, είπε ο Francois Lafond, υποστηρίζοντας ότι αυτό ακριβώς προσφέρει η πρωτοβουλία για τη Γαλάζια Ανάπτυξη

Από την έναρξη των δραστηριοτήτων μας το 1999, η BSTDB έχει εγκρίνει πάνω από 100 έργα ΜμΕ που αντιστοιχούν συνολικά σε 974 εκατ. Επί του παρόντος, έχουμε 39 έργα ΜμΕ συνολικού ύψους 232 εκατ. που αντιπροσωπεύουν το 20% του οφειλόμενου/ υπολειπόμενου χαρτοφυλακίου. Δεδομένου ότι έχουμε την έδρα μας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία μας με τοπικούς εμπορικούς φορείς, συνηθίζαμε να επισυνάπτουμε απευθείας συμφωνίες σύμβασης με Έλληνες εταίρους. Από την αρχή των έργων η Τράπεζα έχει υπογράψει 18 έργα με την Ελλάδα ύψους 335 εκατ., πέραν της οικονομικής στήριξης που παρέχεται σε ελληνικές εταιρίες που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες μέλη.

Πρόεδρος BSTDB: Σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

«Η περιοχή του ΟΣΕΠ βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης αλλά λόγω της μεταβλητότητας της αγοράς και τις πιθανότητες υψηλού κινδύνου οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό παραμένουν υποτονικές», δήλωσε ο Ihsan Ugur Delikanli

Παράλληλα, επιδιώχτηκε μια σειρά δράσεων της ΕΕ για την άμβλυνση των επιπτώσεων όπως μέτρα για την αντιμετώπιση της εσωτερικής διάστασης, πχ χρήση εργαλείων σταθεροποίησης της αγοράς στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση κα, αλλά και μέτρα για την αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης που αφορούν προσπάθειες πρόσβασης σε εναλλακτικές εξαγωγικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίες επί του παρόντος είναι στο περιθώριο λόγω υγειονομικών και φυτο-υγειονομικών φραγμών. Επομένως, και οι δύο κατευθύνσεις συνέβαλλαν στην προώθηση των προϊόντων είτε εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες, αλλά και στην βελτίωση δράσεων επικοινωνίας. Υπό αυτή την έννοια, τα φρούτα και τα λαχανικά συνέβαλλαν σημαντικά στο εμπορικό πλεόνασμα που είχε διαμορφωθεί πριν το ρωσικό εμπάργκο.

Χαμακιώτης: Καινοτομία και επιχειρηματικότητα η απάντηση στην αγροτική κρίση

«Η προώθηση της καινοτομίας μέσω της στήριξης της γεωργικής έρευνας και η διάδοση νέων ιδεών θα βελτιώσουν τη συνολική παραγωγικότητα του τομέα αντί απλά να αναδιανείμουν θέσεις εργασίας από άλλους τομείς της οικονομίας»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

Γνώμη

Η τραγωδία Μακρόν (και πολιτικής)

Από: EBR

Το εμφανώς τραγικό πρόσωπο/ήρωας στο πολιτικό δράμα της Γαλλίας, ο κορυφαίος πρωταγωνιστής, είναι βεβαίως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Γαλλία: Το φθινόπωρο θα δώσει το πρώτο τεστ η νέα κυβέρνηση – Τι φοβούνται οι αγορές

Γαλλία: Το φθινόπωρο θα δώσει το πρώτο τεστ η νέα κυβέρνηση – Τι φοβούνται οι αγορές

Εντείνονται οι φόβοι για τον ήδη διογκωμένο προϋπολογισμό που έχει η Γαλλία, κίνδυνος να τεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με την ΕΕ

Οικονομία

Αόρατες συνέπειες κακών αποφάσεων: Οι επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού κλίματος

Αόρατες συνέπειες κακών αποφάσεων: Οι επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού κλίματος

Στην οικονομική σφαίρα μία πράξη, ένας θεσμός, ένας νόμος, παράγουν όχι μόνον ένα αποτέλεσμα αλλά μία σειρά αποτελεσμάτων

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2024. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron