Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Μάνατζμεντ

«Σήμερα παρατηρούνται οι μεγάλες διαφορές νοοτροπίας μεταξύ επιχειρηματιών κα των χρηματοδοτών τους.»

Επιχειρείν: Όταν οι τολμηροί προκαλούν την τύχη

Δεν υπάρχει άλλη λύση εξόδου από την κρίση παρά μόνον αυτή της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της αμέριστης ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

«Το αριστοτελικό πρότυπο ηθικής βρίσκει εφαρμογή και στο φλέγον ζήτημα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τις επιχειρήσεις.»

The art of Judgment

Από: EBR | Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Η ορθή κρίση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο του ηγέτη. Ο διακεκριμένος ψυχολόγος Barry Schwartz, καθηγητής στο Swarthmore College αποδομεί τη διαδικασία λήψης δύσκολων αποφάσεων και προβάλει την έννοια της «φρόνησης» ως θεμελιώδες στοιχείο της αποτελεσματικής ηγεσίας

«Ο καλός ηγέτης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το στυλ ηγεσίας του αναλόγως, σε περιπτώσεις που το απαιτούν οι διαμορφούμενες συνθήκες.»

Ποιο στυλ ηγεσίας ακολουθείτε;

Από: EBR | Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021

Μεταξύ των διαφόρων στυλ (τρόπων) ηγεσίας, όπως αυτά μπορούν να εντοπιστούν στη διεθνή βιβλιογραφία, καθένας μπορεί να αναγνωρίσει στοιχεία του εαυτού του που καθορίζουν και χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του ως ηγέτη

Σε μια νέα έκθεση, Η νέα Φύση της Εργασίας: 30 σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψιν για ένα καλύτερο μέλλον, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) μελετά πώς οι εξελίξεις στον χώρο της εργασίας μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που εξελίσσεται και η κοινωνία.

5 ζητήματα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας

Από: EBR | Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021

Όσον αφορά τον κόσμο της εργασίας, ο COVID-19 μας έδωσε ένα σημαντικό μάθημα: η ετοιμότητα είναι το παν

«Ως εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance) καλείται το σύστημα κατά το οποίο ορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων δρώντων, εσωτερικών και εξωτερικών, μιας εταιρίας.»

Αυστηρές ή χαλαρές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης;

Από: EBR | Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021

Επικρατούν, γενικά, δύο αντίθετες απόψεις περί εταιρικής διακυβέρνησης

«Οι ψηφιακές τεχνολογίες σήμερα δεν βοηθούν τις Επιχειρήσεις μόνο στην βελτίωση των λειτουργικών τους αποτελεσμάτων αλλά και στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους.»

Στιβαρές Στρατηγικές στη Λιανική και Ηλεκτρονική Αναγέννηση της Χώρας

Από: EBR | Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021

Αν δούμε την ανθρωπογεωγραφία των Επιχειρήσεων στη χώρα μας τότε θα διαπιστώσουμε ότι το 62% αυτών απασχολούν κάτω των εννέα (9) ατόμων και μόνο το 30% άνω των εννέα (9) ατόμων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

«Το Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης αποτελεί, ουσιαστικά, τη γραπτή καταγραφή των συγκεκριμένων βημάτων προς την επίτευξη των στόχων.»

Δύο Σχέδια για την Επαγγελματική και Προσωπική Εξέλιξη

Από: EBR | Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Ένας πολύ καλός τρόπος να ξεκινήσετε να κάνετε αλλαγές στην επαγγελματική σας (ή και προσωπική) ζωή είναι να κάνετε πρώτα το σχεδιασμό σας

«Οι ηγέτες αναγνωρίζουν ότι η οικοδόμηση ενός δεκτικού περιβάλλοντος για Sales Coaching απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά αποδίδει πραγματική αξία.»

Προωθήστε ακεραιότητα και εμπιστοσύνη

Από: EBR | Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Στο έργο Neuroscience of Trust, ο Paul J. Zak σημειώνει ότι, όπου υπάρχει Εμπιστοσύνη & ακεραιότητα, οι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί, ενεργητικοί, συνεργατικοί και πιο πιθανό να παραμείνουν πιστοί στην εταιρεία

«Η μελέτη του UN Global Compact (UNGC), προσδιορίζοντας όλα όσα προστατεύονται από το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), είναι σημαντική ώστε να αναγνωρίσετε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την μη εναρμόνιση και συμμόρφωση των διαφόρων εταιριών βάσει των 10 Αρχών του Συμφώνου.»

Ποια τα προβλήματα σε περίπτωση μη τήρησης των αρχών του UNGC;

Από: EBR | Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Οι (πολυεθνικές) εταιρίες μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στη χώρα δραστηριοποίησής τους

«Ο Christopher Johns ορίζει την Αναστοχαστική Μάθηση ως ένα παράθυρο από το οποίο ο επαγγελματίας μπορεί να κάνει μια ανασκόπηση των εμπειριών του και των πρακτικών που έχει ήδη αξιοποιήσει.»

Ορισμός και Αναγνώριση του ρόλου της Αναστοχαστικής Μάθησης

Από: EBR | Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Υπάρχει πλήθος ορισμών για την έννοια της Αναστοχαστικής Μάθησης (Reflect Learning)

«Μια δημοσκόπηση του YouGov το 2020 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι με την άρση των περιορισμών.»

Με την επιστροφή στο γραφείο, πώς μπορούν να αποφευχθούν οι περισπασμοί τις ώρες εργασίας;

Από: EBR | Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Καθώς χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα και πολλά γραφεία πρόκειται να ανοίξουν και πάλι, πολλοί ενδέχεται σύντομα να εργάζονται εκτός σπιτιού

«Χειραφέτηση (empowerment) είναι το κύρος και η ικανότητα των ανθρώπων ενός οργανισμού να λαμβάνουν αποφάσεις και να ενεργούν βάσει αυτών.»

Μετρήστε το βαθμό χειραφέτησης της εταιρίας

Από: EBR | Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον κινείται πάρα πολύ γρήγορα και οι managers δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πάντα για το τι συμβαίνει, να αντιδρούν αρκετά γρήγορα ή να είναι αρκετά συνεπείς χρονικά

«Μόνο το 2% των επιχειρηματικών κεφαλαίων διοχετεύεται σε ομάδες που αποτελούνται μόνο από γυναίκες.»

Μόλις το 15% των ευρωπαϊκών startups έχει γυναίκα ιδρυτή

Από: EBR | Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021

Γένους αρσενικού παραμένει το οικοσύστημα των startups στην Ευρώπη

Οι laissez-faire leaders χαρακτηρίζονται από την όσο το δυνατόν ελάχιστη επιρροή ή καθοδήγηση απέναντι στους κατωτέρους τους στην ιεραρχία, ενώ για την εκ μέρους τους επιβολή ελέγχου προτιμώνται λιγότερο εμφανείς μέθοδοι.

Laissez- Faire leadership

Από: EBR | Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Ο όρος Iaissez-faire leadership χρησιμοποιείται για την περιγραφή μίας μη αυταρχικής μορφής διοίκησης εντός μίας επιχείρησης

«Νέα προϊόντα, υπηρεσίες, τύποι καταναλωτών και ανταγωνιστές έχουν εμφανιστεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται. Ταυτόχρονα, η καταναλωτική συμπεριφορά μεταβάλλεται συνεχώς.»

Πώς θα μοιάζει η εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών το 2030 σύμφωνα με τη SAS

Από: EBR | Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν οι εταιρείες με τους πελάτες

«Ορισμένοι μάνατζερς, γνωρίζοντας ότι η κριτική κάνει πολλά άτομα να υιοθετήσουν αμυντική στάση, εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην «αυτόματη» βελτίωση της απόδοσης.»

Μάνατζμεντ της κριτικής και απόδοση των εργαζομένων

Από: Athanase Papandropoulos | Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021

Η άσκηση κριτικής στα μέλη του προσωπικού μιας επιχείρησης είναι ένα από τα δυσκολότερα έργα που αντιμετωπίζουν ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. Αν, ωστόσο, η κριτική αυτή ασκείται με επιτυχία, συμβάλλει στην άνοδο της απόδοσης των εργαζομένων

«Σε ένα περιβάλλον όπου η αλλαγή πλέον αποτελεί τη μόνη σταθερά, ο τομέας των προμηθειών έχει πληγεί εξαιτίας των διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού- ασκώντας μεγάλη πίεση.»

Γιατί κάθε οργανισμός χρειάζεται έναν επικεφαλής διαπραγματευτή

Από: EBR | Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Εάν όλες οι συζητήσεις, από τα προγράμματα ανακούφισης από την πανδημία έως τις εμπορικές συμφωνίες και τα σχέδια επιστροφής στους χώρους εργασίας, έχουν κάτι να μας διδάξουν, τότε αυτό είναι ότι η ευημερία των επιχειρήσεων και ατόμων στο μέλλον θα εξαρτηθεί από την τέχνη των διαπραγματεύσεων

Tο Center for Creative Leadership επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να αποφύγει η ηγεσία να «υπερφορτώνει» τους high performers με τη συμμετοχή τους σε πολλά meetings.

Οδηγίες για πετυχημένες συσκέψεις

Από: EBR | Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με το Center for Creative Leadership η ηγεσία δεν θα πρέπει να «υπερφορτώνει» τους high performers με τη συμμετοχή τους σε πολλά meetings

«Ο ρόλος του Ηγέτη θα πρέπει να είναι Μοντέλο για όλους τους εργαζόμενους μιας Εταιρείας.»

Αύριο η Ηγεσία

Από: EBR | Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Η μεγάλη αλλαγή που απαιτείται για τις επιχειρήσεις και την χώρα μας είναι συμπεριφορική. Η Ηγεσία και η Αριστεία είναι έννοιες που βασίζονται σε συμπεριφορά και μπορούν να οδηγήσουν τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία μας πέρα από την κρίση

Το facial recognition, στην πραγματικότητα, είναι μια διαδικασία σε τρία στάδια.

Facial Recognition

Από: EBR | Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021

Παρά την προφανή καινοτομία του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και την αναμφισβήτητη χρησιμότητά του στην παροχή υπηρεσιών, η εκτεταμένη χρησιμοποίηση της έχει οδηγήσει και σε πολλές συζητήσεις, αναφορικά με το κατά πόσο παραβιάζονται ή όχι τα προσωπικά δεδομένα των καταγραφόμενων ατόμων

Σελίδες: Επόμενη

Γνώμη

Η εξωστρέφεια πρέπει να αποτελέσει τη βάση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Από: EBR

Οι αρχικές προβλέψεις για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας δεν επιβεβαιώθηκαν

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

03/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία «Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο»

 ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία «Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την «Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο, μια πρωτοβουλία για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου σε παγκόσμιο επίπεδο

Οικονομία

Η «ολική επαναφορά» της ελληνικής οικονομίας

Η «ολική επαναφορά» της ελληνικής οικονομίας

Το ΑΕΠ ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα – Σε πολυετή ανοδικό κύκλο η χώρα, καθώς οι ετήσιες χρηματοδοτικές ροές θα είναι τριπλάσιες σε σχέση με την προηγούμενη 20ετία

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2021. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron