Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ενέργεια

Economist: «Σωστό πρώτο βήμα» το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η μετακίνηση τμημάτων του κατασκευαστικού τομέα στο πλαίσιο ενός ξεχωριστού συστήματος εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «είναι ένα σωστό πρώτο βήμα» για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του τομέα της θέρμανσης

Από: EBR - Δημοσίευση: Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

"Η αναδιάρθρωση του τομέα θέρμανσης αποτελεί σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, κυρίως για δύο λόγους."
"Η αναδιάρθρωση του τομέα θέρμανσης αποτελεί σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, κυρίως για δύο λόγους."

του  Frederic Simon

Η μετακίνηση τμημάτων του κατασκευαστικού τομέα στο πλαίσιο ενός ξεχωριστού συστήματος εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «είναι ένα σωστό πρώτο βήμα» για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας του τομέα της θέρμανσης, ο οποίος επεκτείνεται σε εκατομμύρια κτίρια, εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους κλίματα και τοπικές συνθήκες, δήλωσε ο David Bothe στη EURACTIV.

Ωστόσο, κάθε τέτοια κίνηση πρέπει να εξισορροπείται από κοινωνικές εκτιμήσεις, προειδοποίησε ο Bothe, ο οποίος υπογραμμίζει πως δεν πρέπει να καταστεί η στέγαση «αγαθό πολυτελείας» ως επακόλουθο των προσπαθειών για απαλλαγή από τον άνθρακα.

Ο David Bothe είναι διευθυντής στην Κολωνία της Frontier Economics, μιας εταιρείας μικροοικονομικών συμβούλων. Μίλησε στον Frederic Simon της EURACTIV.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:

  • Η ετερογένεια του τομέα της θέρμανσης αποκλείει λύσεις «ασημένιας σφαίρας» όπως η ηλεκτροδότηση. Αντίθετα, θα χρειαστεί ένα ευρύ μείγμα τεχνολογιών ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.
  • Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του συστήματος θέρμανσης είναι ότι εξαρτάται από τη θερμοκρασία, γεγονός που απαιτεί κλιμάκωση της υποδομής για την κάλυψη της ζήτησης σε περιόδους αιχμής κατά τη διάρκεια εξαιρετικών ψυχρών περιόδων που μπορεί να συμβαίνουν μία φορά κάθε 20 χρόνια.
  • Σε χώρες όπως η Γερμανία, το ηλεκτρικό σύστημα δεν έχει κατασκευαστεί για να τροφοδοτεί εφαρμογές θέρμανσης στα νοικοκυριά. Επομένως, η μετάβαση στην ηλεκτροδότηση σε υψηλότερο ποσοστό θέρμανσης απαιτεί συχνά δαπανηρές επεκτάσεις του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται για θέρμανση εμπίπτει επί του παρόντος στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, ενώ το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για θέρμανση δεν εμπίπτει. Η υπαγωγή και των δύο σε μια ενιαία ομπρέλα θα εξασφάλιζε ίσους όρους ανταγωνισμού και πιο αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων με βάση τα πλεονεκτήματα κάθε λύσης σε τοπικό επίπεδο.
  • Ένας λόγος για τον οποίο η θέρμανση είναι τόσο δύσκολο να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα είναι ότι έχει μια τεράστια κοινωνική συνιστώσα: η πρόσβαση στη στέγαση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπορεί να γίνει αγαθό πολυτελείας.
  • Η ανάλυση της Frontier Economics δείχνει ότι οι εφαρμογές θέρμανσης μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο μέρος της μελλοντικής ζήτησης υδρογόνου και ότι οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας δεν είναι πάντα η βέλτιστη λύση για κάθε νοικοκυριό.

Η θέρμανση και η ψύξη των κτηρίων αντιπροσωπεύουν το 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη και πρέπει να μειωθούν στο καθαρό μηδέν έως το 2050, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα. Σύμφωνα με την ανάλυσή σας, ποιες είναι οι διαφορετικές διαδρομές για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον εν λόγω τομέα; Και τι πρέπει να γίνει αυτή τη δεκαετία προκειμένου να παραμείνουμε στην πορεία προς το καθαρό μηδέν;

Η αναδιάρθρωση του τομέα θέρμανσης αποτελεί σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, κυρίως για δύο λόγους.

Πρώτον, υπάρχει ανομοιογένεια, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο. Πάρτε μια χώρα όπως η Γερμανία, όπου έχει ένα αρκετά ποικιλόμορφο μείγμα κατοικιών με πολύ διαφορετικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και συνδέσεις υποδομών των χώρων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι διαφορές γίνονται ακόμη μεγαλύτερες, επειδή υπάρχουν διαφορετικά κλίματα και διαφορετικά ενεργειακά συστήματα.

Έτσι, η ανομοιογένεια αποκλείει σίγουρα την επιδίωξη μιας και μόνο «ασημένιας σφαίρας» τεχνολογίας – θα πρέπει, αντίθετα, να αποδεχτούμε ένα ευρύ μείγμα τεχνολογιών, το οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ατομικές, εθνικές, περιφερειακές και ακόμη και τοπικές συνθήκες.

Μια δεύτερη ειδική πρόκληση του τομέα της θέρμανσης είναι περισσότερο τεχνική: πρόκειται για τις απαιτήσεις ενεργειακής ικανότητας. Επειδή η ζήτηση θερμότητας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία, έχουμε να κάνουμε με έντονα συσχετιζόμενες απαιτήσεις αιχμής, κατά τη διάρκεια σύντομων ή έκτακτων περιόδων. Για παράδειγμα, όταν έχουμε έναν πολύ κρύο χειμώνα, π.χ. μία φορά σε κάθε 20 χρόνια, το σύστημα πρέπει να εξακολουθεί να μπορεί να ικανοποιεί τη ζήτηση από όλους τους χρήστες ταυτόχρονα.

Και αυτό είναι μοναδικό για τον τομέα της θέρμανσης σε σύγκριση με άλλους τομείς όπως η κινητικότητα, όπου έχουμε ισχυρότερα αποτελέσματα σε μεγαλύτερες ομάδες, γεγονός που εξομαλύνει τη ζήτηση.

Οπότε έχει να κάνει συνήθως με την αιχμή της ζήτησης του χειμώνα, σωστά;

Ναι. Και όχι μόνο με την κανονική χειμερινή ζήτηση, αλλά και με ακραία σενάρια, όπως αυτά που συμβαίνουν 1 φορά στα 20 χρόνια. Και η παροχή δυναμικότητας μόνο για πολύ σπάνιες καταστάσεις είναι από εμπορική άποψη συχνά πρόκληση.

Γι’ αυτό έχουμε μηχανισμούς ενεργειακής ικανότητας στην Ευρώπη – οι εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, συνήθως με καύση φυσικού αερίου ή άνθρακα, αμείβονται για τη διατήρηση της ετοιμότητας, σε περίπτωση αιχμής της ζήτησης…

Κατά κάποιο τρόπο. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε τη χρήση αιχμής μέσω των τιμών, αλλά αυτό μπορεί να είναι πολιτικά απαράδεκτο και επομένως μη αξιόπιστο σε ορισμένες χώρες. Επίσης, δεν διαθέτουμε ακόμη την τεχνολογία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης αιχμής. Και αυτό ισχύει για οποιοδήποτε μέρος του ενεργειακού συστήματος, όχι μόνο για την παραγωγή ενέργειας αλλά και για τις ικανότητες του δικτύου ή για την αποθήκευση.

Από την άποψη των διαφορετικών προσεγγίσεων για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, ποιες είναι οι συνέπειες; Αυτό σημαίνει ότι μια περιφερειακή προσέγγιση για την απαλλαγή στη θέρμανση είναι η βέλτιστη πορεία προς τα εμπρός;

Οποιαδήποτε πορεία θα πρέπει να περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία, κάτι σαν δομικά στοιχεία.

Μια συνιστώσα, σίγουρα, θα είναι η ενεργειακή απόδοση – δηλαδή η μείωση της συνολικής ζήτησης θερμότητας. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η αποδοτικότητα έχει πάντα και κόστος – απαιτεί επενδύσεις, όχι μόνο σε χρηματικό επίπεδο, αλλά και σε όρους ενσωματωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την εφαρμογή μέτρων αποδοτικότητας, όπως η βελτίωση της μόνωσης.

Επομένως, η μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση δεν είναι πάντα καλύτερη. Μάλλον υπάρχει ένα βέλτιστο επίπεδο για αυτά τα μέτρα, το οποίο επιτυγχάνει υψηλότερη απόδοση της επένδυσης.

Μια άλλη βασική συνιστώσα θα είναι η απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα των ενεργειακών οδών που τροφοδοτούν τις εφαρμογές θέρμανσης. Για τις εφαρμογές φυσικού αερίου, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τη μετάβαση σε μόρια χαμηλού άνθρακα, όπως το υδρογόνο, το συνθετικό μεθάνιο ή το βιοαέριο.

Ομοίως, από την πλευρά της ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να κινηθούμε προς ένα σύστημα που θα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων λύσεων για την κάλυψη της ζήτησης αιχμής, διότι μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ορυκτές εφεδρικές πηγές παραγωγής εκεί.

Θα πρόκειται λοιπόν για έναν συνδυασμό μέτρων αποδοτικότητας και απαλλαγής των πηγών ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα. Το πού βρίσκεται η ισορροπία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε συνθήκες – ποιος τύπος κτιρίου εξετάζεται, ποια γεωγραφία, πώς σχεδιάζεται το σχετικό ενεργειακό σύστημα, ποιες είναι οι σχετικές κοινωνικές πτυχές και οι προτιμήσεις των ανθρώπων.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες τεχνολογικές επιλογές. Οι προκλήσεις στον τομέα της θέρμανσης και η ανάγκη για γρήγορη απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα είναι τόσο τεράστιες, που δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε μακροσκελείς συζητήσεις για το αν πρέπει να αποκλείσουμε τη μία ή την άλλη τεχνολογία σε επίπεδο ΕΕ.

Μάλλον πρέπει να αφήσουμε στα κράτη μέλη και τελικά στους καταναλωτές όλες τις επιλογές, ώστε να μπορούν να υπολογίσουν ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές με βάση τις εθνικές και τοπικές συνθήκες, σταθμίζοντας τα διαφορετικά κόστη-οφέλη.

Οι χώρες διαθέτουν διαφορετικές υποδομές θέρμανσης και ψύξης: τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης είναι αρκετά διαδεδομένα στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες, διαθέτουν φυσικό αέριο, ενώ άλλες, όπως η Γαλλία, είναι περισσότερο ηλεκτροδοτούμενες. Πώς μπορούν οι ρυθμιστικές αρχές σε επίπεδο ΕΕ να προσεγγίσουν αυτή την ποικιλομορφία – υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά ή πρότυπα που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους;

Σε έναν ιδανικό κόσμο, πράγματι, θα μπορούσε να θεσπιστεί ένας ενιαίος μηχανισμός παροχής κινήτρων για όλες αυτές τις τεχνολογίες, ο οποίος θα επέτρεπε έναν δίκαιο τεχνολογικό ανταγωνισμό.

Η μετακίνηση τμημάτων του κατασκευαστικού τομέα στο πλαίσιο ενός δεύτερου συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ2), όπως έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα σωστό πρώτο βήμα. Επί του παρόντος, έχουμε στρεβλούς όρους ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται για θέρμανση εμπίπτει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, ενώ το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για θέρμανση δεν αποτελεί μέρος ενός παρόμοιου συστήματος και υπόκειται στα διάφορα εθνικά καθεστώτα. Επομένως, η ενοποίηση των διαφόρων ενεργειακών φορέων στη θέρμανση σε ένα ενιαίο ΣΕΔΕ θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Αυτό είναι το κύριο επιχείρημα υπέρ του δεύτερου ΣΕΔΕ, υποθέτω – θα μας επέτρεπε να διαχειριστούμε την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα του συστήματος θέρμανσης, το οποίο κατανέμεται σε εκατομμύρια σπίτια…

Ναι, ακριβώς. Επειδή ο τομέας της θέρμανσης είναι τόσο ποικιλόμορφος και πολύπλοκος, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κεντρικές αποφάσεις της ΕΕ σε τεχνολογικό επίπεδο – οι αποτελεσματικές τεχνολογικές επιλογές θα πρέπει πιθανότατα να είναι μια ισορροπία μεταξύ ατομικών και τοπικών ή εθνικών εκτιμήσεων.

Κανένας κεντρικός οργανισμός δεν θα έχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση ενός συγκεκριμένου κτιρίου, τις συνδέσεις του με το ενεργειακό δίκτυο, τις προτιμήσεις των ενοίκων κ.λπ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για τον συντονισμό όλων αυτών των αποκεντρωμένων αποφάσεων προς έναν κοινό στόχο, που είναι η απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα. Και συστήματα οικονομικών κινήτρων, όπως το σημερινό ΣΕΔΕ, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εξασφαλίσουν έναν τέτοιο συντονισμό πολύπλοκων ετερογενών συστημάτων σε όλους τους τομείς.

Υπάρχουν πολλές πιθανές παγίδες όσον αφορά τις πρακτικές λεπτομέρειες και δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες για το πώς θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί το ΣΕΔΕ2. Η γενική ιδέα όμως είναι να δοθούν κίνητρα για την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, με βάση ένα γενικό σύστημα τιμολόγησης, το οποίο αποτελεί και ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το μειονέκτημα, βέβαια, είναι η κοινωνική πτυχή: ένα δεύτερο ΣΕΔΕ για τα κτίρια θα ανεβάσει αυτόματα το κόστος των ορυκτών καυσίμων θέρμανσης για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στραφούν σε ένα καθαρό σύστημα θέρμανσης.

Πράγματι, ένας λόγος για τον οποίο η θέρμανση είναι τόσο σημαντική και τόσο δύσκολο να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα είναι ότι περιλαμβάνει μια τεράστια κοινωνική συνιστώσα. Η πρόσβαση στη στέγαση είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην την αφήσουμε να γίνει αγαθό πολυτελείας.

Η απαλλαγή αυτή σημαίνει ουσιαστικά τη μετάβαση από τα αρκετά φθηνά και τουλάχιστον προς το παρόν άφθονα ορυκτά καύσιμα σε ένα ενεργειακό σύστημα βασισμένο σε ανανεώσιμα καύσιμα, το οποίο θα συνεπάγεται πρόσθετο κόστος. Έτσι, οτιδήποτε άλλο θα καταστήσει την απαλλαγή αυτή της θέρμανσης ακριβότερη.

Επομένως, πρέπει να βρούμε τρόπους να μετριάσουμε τις επιπτώσεις, για παράδειγμα με την εφαρμογή μηχανισμών αναδιανομής. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτός είναι ο επιδιωκόμενος ρόλος του προτεινόμενου από την Επιτροπή Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να χάσουμε την κοινωνική αποδοχή αυτών των μέτρων και ενδεχομένως την κοινωνική υποστήριξη για το σύνολο των στόχων προστασίας του κλίματος.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια έντονη συζήτηση σχετικά με το ρόλο του φυσικού αερίου έναντι των ηλεκτρικών λύσεων, όπως οι αντλίες θερμότητας, στη μετάβαση σε θέρμανση με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Ποια είναι η άποψή σας ως οικονομολόγος;

Από οικονομική άποψη, είναι σημαντικό να λαμβάνεται πάντα υπόψη ολόκληρο το σύστημα όταν συγκρίνονται τεχνολογίες. Ο ενεργειακός εφοδιασμός βασίζεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την παραγωγή ενέργειας, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη διανομή και τις τελικές εφαρμογές, όπως οι συσκευές θέρμανσης.

Συχνά στις συζητήσεις, οι τεχνολογίες συγκρίνονται με βάση μεμονωμένες παραμέτρους σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο της αλυσίδας αξίας, όπως οι απώλειες μετατροπής, η απόδοση, το ενεργειακό κόστος κ.ο.κ. Και παρόλο που όλες αυτές οι παράμετροι είναι σημαντικές, πρέπει πάντα να εξετάζονται στο πλαίσιο του ευρύτερου ενεργειακού συστήματος.

Για παράδειγμα, οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας έχουν κατά μέσο όρο πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, η οποία μπορεί δυνητικά να συμβάλει μαζικά στην απαλλαγή του τομέα της θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές. Αλλά από την άλλη δεν ζούμε όλοι σε μέσες κατοικίες. Τα πιο πρόσφατα κτίρια είναι πιο κατάλληλα για αντλίες θερμότητας από τα παλαιότερα λιγότερο μονωμένα κτίρια.

Επιπλέον, σε πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, το ηλεκτρικό σύστημα δεν έχει κατασκευαστεί για να τροφοδοτεί εφαρμογές θέρμανσης στα νοικοκυριά. Η μετάβαση σε υψηλότερο ποσοστό ηλεκτροδότησης στη θέρμανση απαιτεί επομένως συχνά επεκτάσεις του ηλεκτρικού συστήματος . Πρέπει δηλαδή να κατασκευάσουμε πρόσθετες υποδομές δικτύου, πρόσθετες εγκαταστάσεις αποθήκευσης καθώς και πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας. Και όλα αυτά τα στοιχεία έχουν κόστος, σε χρηματικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά τον αντίκτυπο του άνθρακα από την κατασκευή αυτών των νέων υποδομών.

Προκειμένου λοιπόν να κάνουμε μια δίκαιη σύγκριση των διαφόρων τεχνολογιών, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας πού μπορούμε να βασιστούμε στις υπάρχουσες υποδομές και πού θα απαιτηθούν νέες υποδομές. Μια τέτοια ανάλυση σε όλο το σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία τεχνολογίες που είναι φυσικά λιγότερο αποδοτικές λόγω υψηλότερων απωλειών μετατροπής μπορεί να είναι και πάλι οικονομικά πιο επωφελείς από την άποψη του συστήματος, επειδή μπορούν να βασιστούν σε υπάρχουσες υποδομές.

Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη χρονική διάσταση – έχουμε λιγότερο από τρεις δεκαετίες για να απαλλαγούμε πλήρως από τα ορυκτά καύσιμα στη θέρμανση προκειμένου να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους. Απλώς δεν έχουμε τον χρόνο και τους πόρους για να κατασκευάσουμε μια εντελώς νέα υποδομή και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην επαναχρησιμοποίηση όσων ήδη υπάρχουν στο μέγιστο. Διαφορετικά, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να ξεμείνουμε απλώς από χρόνο και να είναι πολύ αργά.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος όσον αφορά τη διαχείριση της ζήτησης σε περιόδους αιχμής; Αυτό σημαίνει ότι θα βασιστούμε στο φυσικό αέριο για την αιχμή της ζήτησης και στην ηλεκτρική ενέργεια για το βασικό φορτίο;

Αυτό ακριβώς είναι ένα από αυτά τα οικονομικά ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν από συστημική προοπτική.

Θα μπορούσε κανείς, για παράδειγμα, να οραματιστεί ένα διπλό καύσιμο ή υβριδικό σύστημα θέρμανσης που θα βασίζεται τόσο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όσο και φυσικού αερίου. Ως πλεονέκτημα, τέτοιες υβριδικές εφαρμογές θα μπορούσαν σε μέσες συνθήκες να χρησιμοποιούν την υψηλή απόδοση των ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας, ενώ σε καταστάσεις αιχμής να μεταβαίνουν στο φυσικό αέριο και να αποφεύγουν την ακριβή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε αιχμή.

Ωστόσο, το κόστος θα ήταν επίσης υψηλότερο, όχι μόνο λόγω των υψηλότερων επενδύσεων στην ίδια την τελική εγκατάσταση, αλλά και λόγω των απαιτήσεων για τη συντήρηση δύο διαφορετικών δικτύων που συνδέονται με τον χώρο. Έτσι, ενώ μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτή είναι η βέλτιστη λύση, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις και το κόστος στο σύνολο του συστήματος.

Επιτρέψτε μου να δώσω ένα άλλο παράδειγμα: Στη Γερμανία, η μελλοντική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται λίγο πολύ αποκλειστικά από αιολική και ηλιακή ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια εφεδρική τεχνολογία για τις σκοτεινές χειμερινές περιόδους. Μια επιλογή θα είναι η μετατροπή της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε υδρογόνο, η αποθήκευσή της και η επαναμετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια όταν χρειάζεται – αυτό είναι το λεγόμενο «Power-to-Gas» και «Gas-to-Power» ως λύση αποθήκευσης ενέργειας.

Αλλά από τη σκοπιά του συστήματος μπορείτε να αναρωτηθείτε: αν έχουμε αυτό το «Power-to-Gas» σύστημα ούτως ή άλλως, δεν θα υπήρχαν περιπτώσεις όπου μέρος αυτού του αερίου θα μπορούσε στη συνέχεια να μεταφερθεί απευθείας στην τελική εγκατάσταση και να χρησιμοποιηθεί εκεί και να αποφευχθεί η ανάγκη επαναμετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια; Η ανάλυσή μας σε πρόσφατες μελέτες έδειξε ότι ένα τέτοιο μικτό σύστημα, όπου μέρος του αερίου χρησιμοποιείται απευθείας, είναι πιο αποδοτικό από άποψη κόστους από ένα σύστημα που βασίζεται σε 100% ηλεκτροδότηση.

Το ποιο σημείο είναι το βέλτιστο, αυτό είναι σίγουρα ένα οικονομικό ερώτημα που εξαρτάται από το κόστος, τις διαθέσιμες υποδομές και τις τεχνολογικές επιλογές που θα αναπτυχθούν στο μέλλον.

Έτσι, αυτή τη στιγμή αμφιβάλλω αν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για το ποια θα είναι η βέλτιστη λύση σε 10-20 χρόνια.

Πιστεύετε, λοιπόν, ότι σε ορισμένα μέρη θα υπάρχει περίπτωση για λέβητες που λειτουργούν με υδρογόνο;

Νομίζω ότι αυτή είναι σίγουρα μία από τις επιλογές που πρέπει να προσφέρουμε με την υπό το πρίσμα του δίκαιου τεχνολογικού ανταγωνισμού. Θα δούμε τότε πόσο μεγάλο θα είναι τελικά το μερίδιο αυτής της τεχνολογίας.

Υπάρχουν συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την υποχρέωση οι νέοι λέβητες φυσικού αερίου να δέχονται ένα 20% μείγμα υδρογόνου και ορισμένοι υποστηρίζουν ακόμη και ότι οι λέβητες πρέπει να είναι 100% έτοιμοι για υδρογόνο. Θα είχε αυτό νόημα κατά την άποψή σας; Θέλω να πω, κάποιοι συγκρίνουν το πράσινο υδρογόνο με τη σαμπάνια επειδή είναι τόσο σπάνιο και ακριβό. Θα είχε λοιπόν νόημα από οικονομικής άποψης;

Η συζήτηση για τη σαμπάνια – είναι το υδρογόνο ένα κορυφαίο καύσιμο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κορυφαίες ενεργειακές εφαρμογές – είναι τελικά μόνο ένα ζήτημα προσφοράς και ζήτησης.

Ειλικρινά βρίσκω αυτή τη συζήτηση αρκετά παράξενη – νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια νέα τεχνολογία συζητώντας ιδιαίτερα για το πού δεν πρέπει να πάει.

Η οικονομία του υδρογόνου βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο. Θα ήταν κρίμα να ξεκινήσουμε αυτόν τον τομέα βασιζόμενοι εξαρχής στην παραδοχή ότι μακροπρόθεσμα θα είναι ένα προϊόν πολυτελείας. Ιδανικά, θα μπορέσουμε να κάνουμε το υδρογόνο πανταχού παρόν και να μοιάζει περισσότερο με το επιτραπέζιο νερό για όλους.

Αν αποδειχθεί ότι είναι πιο σπάνιο κι από σαμπάνια, τότε σίγουρα δεν θα πάει σε εφαρμογές χαμηλής αξίας, ενώ κάποιες εφαρμογές θέρμανσης θα μπορούσαν να είναι μεταξύ αυτών . Θα πρέπει όμως να αφήσουμε τις αγορές να το αποφασίσουν αυτό λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιπτώσεις σε όλο το σύστημα.

Αν θέλουμε πραγματικά να προωθήσουμε την ανάπτυξη μιας οικονομίας υδρογόνου, η πρόσθετη ζήτηση φαίνεται να είναι χρήσιμη για να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις στην παραγωγή και τις υποδομές, από τις οποίες τελικά θα επωφεληθεί ολόκληρος ο ενεργειακός τομέας.

Η ανάλυσή μας δείχνει ότι οι εφαρμογές θέρμανσης μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο μέρος της μελλοντικής ζήτησης υδρογόνου και έτσι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης αυτού του νέου τομέα.

Πιστεύετε ότι η απαγόρευση των λεβήτων ορυκτού αερίου θα είχε νόημα;

Πρώτα απ’ όλα, αυτές οι απαγορεύσεις σε τεχνολογίες όπως οι λέβητες, ή οι μηχανές εσωτερικής καύσης, πάντα με προβληματίζουν. Γιατί τελικά δεν είναι η τελική εφαρμογή που δημιουργεί πρόβλημα, αλλά ο τύπος του καυσίμου.

Ένας λέβητας φυσικού αερίου, αν λειτουργεί με βιοαέριο ή συνθετικό μεθάνιο, δεν δημιουργεί τις ίδιες αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα με τον αντίστοιχο λέβητα ορυκτού αερίου. Επομένως, από την άποψη της προστασίας του κλίματος δεν υπάρχει λόγος απαγόρευσής του. Πρέπει να λάβουμε πολύ περισσότερο υπόψη μας τον κύκλο ζωής σε αυτές τις αποφάσεις: η εγκατάσταση νέου λέβητα συνοδεύεται πάντα από κόστος και πρόσθετες εκπομπές.

Και από αυτή την άποψη, η αντικατάσταση λειτουργικών τελικών εφαρμογών μόνο και μόνο επειδή δεν ταιριάζουν με τα νέα κτιριακά πρότυπα δημιουργεί από μόνη της εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επειδή πρέπει να κατασκευαστούν, να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν νέες συσκευές θέρμανσης.

Επομένως, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει λόγος να απαγορευτεί οποιαδήποτε τελική εφαρμογή. Αν θέλουμε ο τομέας αυτός να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα, πρέπει να ρυθμίσουμε το καύσιμο και την κατανάλωση καυσίμου. Για μένα, οι μηχανισμοί τιμολόγησης και τα σήματα τιμών με βάση τη σπανιότητα είναι καλύτερα μέσα.

Διότι, με μια σκληρή απαγόρευση, θα υπάρχουν πάντα περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές δεν θα έχουν πραγματικά καμία εναλλακτική λύση. Και για αυτούς τους καταναλωτές, η απαγόρευση θα έχει δυσανάλογο κόστος στον προϋπολογισμό τους, ο οποίος θα μπορούσε να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου όταν επενδυθεί σε άλλους τομείς.

Οι περισσότεροι άνθρωποι του κλάδου φαίνεται να συμφωνούν ότι οι ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας θα αποτελέσουν τελικά τη ραχοκοκαλιά του μελλοντικού συστήματος θέρμανσης στην Ευρώπη. Ωστόσο, το ποσοστό των εγκατεστημένων αντλιών θερμότητας στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ελάχιστο σε σύγκριση με τις λύσεις ορυκτών καυσίμων και η τιμή τους εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλή σε σύγκριση με τις εφαρμογές ορυκτών καυσίμων. Πώς μπορούν οι ρυθμιστικές αρχές σε επίπεδο ΕΕ να επιταχύνουν τη μετάβαση;

Δεν είμαι μηχανικός, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι αντλίες θερμότητας, προκειμένου να είναι πιο αποδοτικές, απαιτούν προσαρμογή του ίδιου του κτιρίου – όσον αφορά τη μόνωση, τις δέλτους θερμοκρασίας κ.λπ.

Έτσι, από αυτή την άποψη, ο ρυθμός απορρόφησης των αντλιών θερμότητας μπορεί να μην περιορίζεται ιδιαίτερα από την ανταλλαγή του ίδιου του θερμοπομπού, αλλά μάλλον από τη διαθεσιμότητα ή την ανακαίνιση των κτιρίων, η οποία θα επέτρεπε μια αποτελεσματική εφαρμογή.

Εννοείτε ότι μια ηλεκτρική αντλία θερμότητας δεν θα λειτουργούσε αποτελεσματικά σε ένα κτίριο που δεν είναι καλά μονωμένο;

Η ενεργειακή απόδοση των αντλιών θερμότητας επιδεινώνεται πολύ όταν υπάρχει δέλτα υψηλής θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, ο βαθμός απόδοσης των αντλιών θερμότητας αέρα-νερού είναι σημαντικά χαμηλότερος του μέσου όρου κατά τις κρύες ημέρες του χειμώνα, ιδίως εάν το πρότυπο μόνωσης του κτιρίου δεν επιτρέπει χαμηλή θερμοκρασία ροής στο σύστημα θέρμανσης.

Η αποδοτικότητα εξαρτάται επομένως σε μεγάλο βαθμό από τις εκάστοτε συνθήκες, πράγμα που σημαίνει ότι η επιλογή της τελικής εφαρμογής είναι καλύτερο να γίνεται από τους ανθρώπους επί τόπου, με αποκεντρωμένο τρόπο. Και το καλύτερο κίνητρο για την αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων είναι ένα δίκαιο και τεχνολογικά ουδέτερο πρότυπο.

Όπως ήδη είπα, ένα κοινό σύστημα τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως το ΣΕΔΕ, θα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα για την ενθάρρυνση αυτής της διαδικασίας.

Οι αντλίες θερμότητας είναι σήμερα πολύ πιο ακριβές από τους λέβητες αερίου. Περιμένετε ότι η διαφορά τιμής θα μειωθεί κάποια στιγμή; Πότε θα μπορούσε κατά την άποψή σας να επέλθει η ισοτιμία των τιμών και ποιοι θα ήταν οι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτό;

Για τη σύγκριση του κόστους των τεχνολογιών θέρμανσης, πρέπει και πάλι να λάβουμε μια συστημική θεώρηση και, επομένως, να μην εξετάζουμε μόνο το κόστος των τελικών εφαρμογών, όπως οι αντλίες θερμότητας. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε το σχετικό κόστος στο ευρύτερο ενεργειακό σύστημα για την αξιόπιστη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας στην τελική εφαρμογή. Έτσι: ποια είναι η τιμή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αντλία θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα δίκτυα και την παραγωγή, και ποια είναι η τιμή της παροχής υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές στον λέβητα, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις σε όλο το σύστημα.

Έχουμε δείξει σε διάφορες μελέτες ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο λέβητας υδρογόνου δεν έχει χειρότερες επιδόσεις από την ηλεκτρική αντλία θερμότητας. Και άλλες όπου η αντλία θερμότητας μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη, για παράδειγμα σε νέα κτίρια με υψηλή μόνωση.

Αλλά πολλοί από τους σχετικούς παράγοντες για μια τέτοια ουσιαστική σύγκριση είναι ακόμη αρκετά αβέβαιοι.

Για παράδειγμα, μια σημαντική πτυχή για την ανάλυση του κόστους του συστήματος είναι ο βαθμός στον οποίο η Ευρώπη θα εξαρτάται μακροπρόθεσμα από την εισαγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια. Είναι προβλέψιμο ότι δεν θα είμαστε 100% αυτάρκεις όσον αφορά την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας και επομένως θα πρέπει να εισάγουμε μέρος αυτής από το εξωτερικό.

Πολύ πιθανόν ένα μεγάλο μέρος αυτών των εισαγωγών να έρθει με τη μορφή μορίων, για παράδειγμα υδρογόνου. Σε μια τέτοια κατάσταση, το κόστος λειτουργίας ενός συστήματος θέρμανσης με υδρογόνο θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο από ό,τι σε μια κατάσταση όπου όλο το υδρογόνο θα παραγόταν εντός οικείας, με βάση τη σπάνια ευρωπαϊκή αιολική ενέργεια για παράδειγμα.

Επομένως, είναι δύσκολο να γίνει σήμερα μια τελική κρίση σχετικά με το ποιο θα είναι το βέλτιστο τεχνολογικό μείγμα μακροπρόθεσμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ουδέτεροι ως προς την τεχνολογία και να διατηρούμε τις επιλογές ανοιχτές.

Θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου το υδρογόνο θα είναι η πιο αποδοτική λύση και θα υπάρξουν άλλες περιπτώσεις όπου το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης και η αντλία θερμότητας θα είναι η επιλογή με πολύ καλύτερες επιδόσεις. Αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να ληφθεί μια αξιόπιστη κεντρική απόφαση σχετικά με αυτό. Θα πρέπει επομένως να αφήσουμε αυτές τις αποφάσεις στα επιμέρους ενδιαφερόμενα μέρη και να επικεντρωθούμε μάλλον στην καθιέρωση ενός αμερόληπτου καθεστώτος κινήτρων που θα επιτρέπει έναν δίκαιο τεχνολογικό ανταγωνισμό.

*πρώτη δημοσίευση:www.euractiv.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Εποχές μεγάλων ανατροπών

Από: EBR

Την ώρα που οι περισσότεροι είναι διακοπές και  η θερινή ραστώνη είναι πανταχού παρούσα, ο Ιταλός φιλόσοφος και συγγραφέας Ουμπέρτο Έκο, συνήθιζε να λέει ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022

Παρά τη συνολική πρόοδο, οι ψηφιακές δεξιότητες, οι ΜΜΕ και τα δίκτυα 5G υστερούν

Οικονομία

Δημόσιες δαπάνες ανάμεσα στην πανδημική κρίση και τη διαφαινόμενη ύφεση

Δημόσιες δαπάνες ανάμεσα στην πανδημική κρίση και τη διαφαινόμενη ύφεση

Η Ευρώπη έκλεισε το προηγούμενο έτος με τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών να καταγράφουν δημοσιονομικά ελλείμματα

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2022. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron