Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Μάνατζμεντ

Προτεραιότητα για τους Έλληνες CEOs

Όλο και μεγαλύτερη σημασία αποκτούν για τους Έλληνες επικεφαλής επιχειρήσεων τα κριτήρια και οι στρατηγικές ESG

Από: EBR - Δημοσίευση: Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επενδύσεις στη Βιωσιμότητα βρίσκονται πρώτες στην ατζέντα των εταιρειών, αναδεικνύοντας τη σχετική σημασία που αποδίδει η πλειονότητα των Ελλήνων CEOs στα ζητήματα ESG, ως καταλύτης αξίας κατά τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι επενδύσεις στη Βιωσιμότητα βρίσκονται πρώτες στην ατζέντα των εταιρειών, αναδεικνύοντας τη σχετική σημασία που αποδίδει η πλειονότητα των Ελλήνων CEOs στα ζητήματα ESG, ως καταλύτης αξίας κατά τα επόμενα χρόνια.

Οι μεταβατικές συνθήκες που βιώνει η κοινωνία και κατ’ επέκταση η οικονομία, δημιουργούν ένα καθεστώς αβεβαιότητας, ειδικά σε μια αγορά που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τα νέα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα καθιστούν απαραίτητη την υιοθέτηση από τις εταιρείες και τους CEOs όλο και περισσότερων εταιρικών πρακτικών για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Οι νέοι επενδυτές εστιάζουν σε εταιρείες που υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις προσηλωμένες σε κοινωνικά θέματα, θέματα περιβάλλοντος και θέματα που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση. Τα γνωστά «ESGCriteria» -περιβαλλοντικά (Environmental), κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance)- θα αποτελούν όλο και μεγαλύτερο πόλο έλξης επενδύσεων τα προσεχή χρόνια. Η έρευνα της ΕΥ αναδεικνύει τη σημασία της βιωσιμότητας για τους Έλληνες CEOs που θα βρίσκεται στο επίκεντρο των επενδύσεων, καθώς και τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και των νέων καναλιών ανάπτυξης.

Oι διευθύνοντες σύμβουλοι των ελληνικών επιχειρήσεων προσαρμόζουν το στρατηγικό επενδυτικό τους πρόγραμμα, για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας, καθώς και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Στο περιβάλλον αυτό, βασικές τους προτεραιότητες αναδεικνύονται οι στρατηγικές ESG, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα νέα κανάλια ανάπτυξης. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας της ΕΥ, CEO Outlook 2022, που κατέγραψε, μεταξύ άλλων, και τις απόψεις Ελλήνων CEOs από 12 κλάδους της οικονομίας.

Οι στρατηγικές Ε50, «κλειδιά» για τη δημιουργία αξίας

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επενδύσεις στη βιωσιμότητα βρίσκονται πρώτες στην ατζέντα των εταιρειών, αναδεικνύοντας τη σχετική σημασία που αποδίδει η πλειονότητα των Ελλήνων CEOs στα ζητήματα ESG, ως καταλύτης αξίας κατά τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, εκτιμούν ότι η στρατηγική τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα τους εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (22%) θα συμβάλει στο μετασχηματισμό και άλλων επιχειρήσεων και των πελατών τους (22%), ενώ για άλλους αποτελεί απάντηση στις πιέσεις του κράτους, των ρυθμιστικών αρχών και της κοινωνίας (22%). Ωστόσο, ενώ το 75% των διευθυνόντων συμβούλων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι επενδυτές τους υποστηρίζουν θερμά τα καλά διατυπωμένα επενδυτικά σχέδια, το 65% δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν αντίσταση σχετικά με τη στρατηγική μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέροντας το κόστος και τις πιθανές μακροπρόθεσμες αποδόσεις ως Βασικές ανησυχίες για τους επενδυτές.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης και τις προτεραιότητες των Ελλήνων CEOs σε ψηφιακό μετασχηματισμό και νέα κανάλια ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, 56% των ερωτηθέντων Ελλήνων διευθυνόντων συμβούλων εκτιμούν ότι η αναστάτωση που προκάλεσε η πανδημία είναι βραχυπρόθεσμη, ενώ 28% θεωρούν ότι επέφερε θεμελιώδεις αλλαγές, 65% δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν αντίσταση από τους επενδυτές σχετικό με τη στρατηγική μετάβασης στη Βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ 61% δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν ενεργά συγχωνεύσεις και εξαγορές τους επόμενους 12 μήνες.

Οι Έλληνες CEOs προσαρμόζονται σε ένα νέο κοινωνικοοικονομικό τοπίο

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα προσπαθούν να κατανοήσουν το νέο κοινωνικοοικονομικό τοπίο, που άλλαξε θεμελιωδώς μετά την πανδημία, και να προσαρμοστούν σε αυτό. Περισσότεροι από τους μισούς (56%) Έλληνες διευθύνοντες σύμβουλοι που συμμετείχαν στην έρευνα της ΕΥ αναφέρουν ότι η πανδημία προκάλεσε βραχυπρόθεσμη αναστάτωση στον κλάδο τους, ενώ μια ισχυρή μειονότητα εκτιμούν ότι προκάλεσε θεμελιώδεις αλλαγές προς το καλύτερο (16%) ή προς το χειρότερο (12%). Τέλος, 12% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι αλλαγές απλώς επιτάχυναν τις υφιστάμενες τάσεις στον κλάδο τους.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις, για να διαχειριστούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις. Μεταξύ αυτών, λίγοι πάνω από τους μισούς (55%), αναφέρουν ότι η αυξανόμενη επιχειρηματική αβεβαιότητα τους έχει ωθήσει να καθυστερήσουν ή να διακόψουν προγραμματισμένες διασυνοριακές επενδύσεις. Ωστόσο, καθώς πολλοί αναγνωρίζουν ότι ο νέος μετά-πανδημικός κόσμος επιφυλάσσει. Επίσης, και σημαντικές ευκαιρίες, το 45% αναφέρουν ότι αντισταθμίζουν τους κινδύνους, επιταχύνοντας τις επενδύσεις πέρα από τα σύνορα.

Την ίδια ώρα, καθώς εντείνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και ενώ αυξάνεται απρόσμενα η καταναλωτική ζήτηση δημιουργώντας σημαντικές αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, οι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν λάβει μέτρα για να αυξήσουν τη λειτουργική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών τους και να μειώσουν το κόστος των logistics.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι αυξανόμενες παγκόσμιες εντάσεις βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας για τους Έλληνες διευθύνοντες συμβούλους, εντούτοις θεωρούν ως κρισιμότερους κινδύνους για τη μελλοντική αναπτυξιακή τους στρατηγική, τις μεταβαλλόμενες δημογραφικές τάσεις και την ασταθή οικονομική ανάπτυξη (19%), την επιταχυνόμενη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων από τους ανταγωνιστές (16%) και την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη των μετασχηματιστικών τεχνολογιών (15%).

Βασική προτεραιότητα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Πολλοί Έλληνες CEOs αναγνωρίζουν την ανάγκη να επενδύσουν από σήμερα, για να εξασφαλίσουν ευκαιρίες στο μέλλον. Καθώς η πανδημία επιταχύνει την ψηφιοποίηση, τα κορυφαία στελέχη αναφέρουν τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό (22%), αλλά και στις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες (18%) ως βασικές προτεραιότητες για την επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης και της δημιουργίας αξίας.

Ένας στους τρεις Έλληνες CEOs (36%) εκτιμούν ότι η αποτελεσματική χρήση δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης της εταιρείας του τα επόμενα πέντε χρόνια. Επιπλέον, με τις ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στην τεχνολογία (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών, ΙοΤ κ.λπ.).

Ένας στους τέσσερις (24%) βλέπει την τεχνολογία και τον αυτοματισμό ως στρατηγικούς μοχλούς για τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Ο αυτοματισμός, ειδικότερα, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στους CEOs που θέλουν να προωθήσουν το μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους και να στρέψουν τους εργαζομένους σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

Συντηρητική προσέγγιση για συγχωνεύσεις και εξαγορές από τους Έλληνες CEOs

Οι ραγδαίες συνδυαστικές αλλαγές στο επιχειρηματικό και στο γεωπολιτικό τοπίο ωθούν τους Έλληνες CEOs να υιοθετήσουν μια πιο συντηρητική στάση όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, με μόνο το 41 % (έναντι 59% των CEOs παγκοσμίως) να δηλώνουν ότι θα τις επιδιώξουν ενεργά τους επόμενους 12 μήνες. Αντίθετα, τα στελέχη στην Ελλάδα εμφανίζονται ικανοποιημένα με την αναμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους μέσω οργανικών επενδύσεων.

Μεταξύ όσων εξετάζουν το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων και εξαγορών, βασικές προτεραιότητες αποτελούν η απόκτηση εταιρειών σε συναφείς κλάδους (27%) και η ενίσχυση των επιδόσεών τους σε ζητήματα ESG και βιωσιμότητας (26%). Την ίδια ώρα, αναμένουν αύξηση των ανταγωνιστικών προσφορών για τα περιουσιακά στοιχεία που στοχεύουν, με σημαντικό μέρος αυτού του ανταγωνισμού να προέρχεται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο εταίρος και επικεφαλής Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, Τάσος Ιωσηφίδης, δήλωσε: «Σε αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι Έλληνες CEOs, παράλληλα με την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ισορροπία με ένα διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα ενδιαφερομένων μερών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός. η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, καθώς και η εστίαση στα ζητήματα ESG, θα αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες. Την ίδια ώρα, και παρότι μια συντηρητική προσέγγιση μπορεί να φαίνεται ασφαλής επιλογή στο σημερινό περιβάλλον. Τολμηρές επιλογές για επενδύσεις που μετασχηματίζουν το χαρτοφυλάκιο, θα μπορούσαν να αποδειχθούν αποφασιστικές για τη μελλοντική ανάπτυξη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Εγκλεισμοί και νέα αίσθηση του χρόνου

Athanase PapandropoulosΑπό: Athanase Papandropoulos

Η πανδημία και οι συνακόλουθοι εγκλεισμοί, έφεραν θεαματικά στο προσκήνιο τη νέα εποχή της σχέσης του ανθρώπου με το χρόνο και τη γνώση

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Κάποιοι “σύμμαχοι” θεωρούν ότι η Ελλάδα θα συρθεί σε συνομιλίες εφ’ όλης της ύλης με την Τουρκία

Κάποιοι “σύμμαχοι” θεωρούν ότι η Ελλάδα θα συρθεί σε συνομιλίες εφ’ όλης της ύλης με την Τουρκία

Διπλωμάτης μεγάλης δυτικής χώρας, μιλώντας προ ημερών με πρώην υπουργό της Ελλάδας, του είπε ότι η Αθήνα θα οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για όλα τα θέματα, που βάζει στο τραπέζι η Άγκυρα

Οικονομία

Η πανδημία και η απαίτηση για... κοινωνικό marketing

Η πανδημία και η απαίτηση για... κοινωνικό marketing

Περισσότερο από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή και σοβαρό περιεχόμενο στο κοινωνικό μάρκετινγκ

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2022. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron