Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Διεθνή

Η Ταϊβάν δίνει ώθηση στην παγκόσμια μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές

Ο κόσμος έχει ξεκινήσει τη μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές

Από: EBR - Δημοσίευση: Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022

Στην οικοδόμηση των θεμελίων της τεχνολογικής Έρευνας & Ανάπτυξης που απαιτείται για την επίτευξη της μηδενικής μετάβασης, η Ταϊβάν επικεντρώνεται σε πέντε τομείς: βιώσιμη ενέργεια, χαμηλές εκπομπές άνθρακα, κυκλικότητα, αρνητικότητα άνθρακα και κοινωνικές επιστήμες.
Στην οικοδόμηση των θεμελίων της τεχνολογικής Έρευνας & Ανάπτυξης που απαιτείται για την επίτευξη της μηδενικής μετάβασης, η Ταϊβάν επικεντρώνεται σε πέντε τομείς: βιώσιμη ενέργεια, χαμηλές εκπομπές άνθρακα, κυκλικότητα, αρνητικότητα άνθρακα και κοινωνικές επιστήμες.

του Τσανγκ Τζι-τσιν*

Ο κόσμος έχει ξεκινήσει τη μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις της διεθνούς συνεργασίας που επισημαίνονται στη Συμφωνία του Παρισιού —η οποία απαιτεί ευρεία συνεργασία από όλες τις χώρες για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων μείωσης— διαμορφώνονται σταδιακά. Η Ταϊβάν είναι πρόθυμη και ικανή να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για να επιτύχει από κοινού τη μηδενική μετάβαση, να κινητοποιήσει την παγκόσμια δράση για το κλίμα και να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Ως η 21η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η Ταϊβάν έχει σημαντική επιρροή στην οικονομική ευημερία και σταθερότητα στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού. Ειδικότερα, η βιομηχανία ημιαγωγών της Ταϊβάν κατέχει κομβική θέση στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού. Η βιομηχανία περιορίζει ενεργά τη χρήση ενεργειακών πόρων στις παραγωγικές της διαδικασίες αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες και νέα μοντέλα. Μέσω των συνεχώς εξελισσόμενων καινοτομιών ημιαγωγών, έχει αναπτύξει πολυάριθμες έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικών συσκευών και έχει προωθήσει την παγκόσμια εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ταϊβάν πραγματοποιεί ουσιαστικές δράσεις για το κλίμα και προωθεί δυναμικά την ενεργειακή μετάβαση. Από τον Μάιο του 2022, η σωρευτική εγκατεστημένη ισχύς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχε φτάσει τα 12,3 GW, μια σημαντική αύξηση 60% από το 2016. Από το 2005 έως το 2020, το ΑΕΠ της Ταϊβάν αυξήθηκε κατά 79%. Την ίδια περίοδο, η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκε κατά 45%, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει αποσυνδεθεί από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Την Ημέρα της Γης στις 22 Απριλίου 2021, η Πρόεδρος Tsai Ing-wen ανακοίνωσε τον στόχο της Ταϊβάν για καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Τον Μάρτιο του 2022, το Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσίευσε το Μονοπάτι της Ταϊβάν για Καθαρές Μηδενικές Εκπομπές το 2050. Ο οδικός χάρτης περιγράφει τέσσερις κύριες στρατηγικές μετάβασης στην ενέργεια, τη βιομηχανία, τον τρόπο ζωής και την κοινωνία. Βασιζόμενες στα δίδυμα θεμέλια διακυβέρνησης της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και της νομοθεσίας για το κλίμα, οι στρατηγικές συμπληρώνονται από 12 βασικές υπο-στρατηγικές. Αυτά είναι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Το υδρογόνο, η καινοτόμος ενέργεια, τα συστήματα ισχύος και η αποθήκευση ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας και η απόδοση, η δέσμευση, χρήση και αποθήκευση άνθρακα, τα οχήματα χωρίς άνθρακα και τα ηλεκτρικά, η ανακύκλωση πόρων και τα μηδενικά απόβλητα, οι δεξαμενές φυσικού άνθρακα, οι πράσινοι τρόποι ζωής καθώς και η πράσινη χρηματοδότηση, και η δίκαιη μετάβαση όλων. Ενσωματώνοντας ενδοκυβερνητικούς πόρους, η Ταϊβάν, αναπτύσσει ένα σχέδιο δράσης βήμα προς βήμα για την επίτευξη των στόχων της.

Στην οικοδόμηση των θεμελίων της τεχνολογικής Έρευνας & Ανάπτυξης που απαιτείται για την επίτευξη της μηδενικής μετάβασης, η Ταϊβάν επικεντρώνεται σε πέντε τομείς: βιώσιμη ενέργεια, χαμηλές εκπομπές άνθρακα, κυκλικότητα, αρνητικότητα άνθρακα και κοινωνικές επιστήμες. Ο νόμος για τη μείωση και τη διαχείριση των αερίων θερμοκηπίου τροποποιείται και θα μετονομαστεί σε νόμο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι τροπολογίες θα καταστήσουν τις καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050 μακροπρόθεσμο εθνικό στόχο μείωσης, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της κλιματικής διακυβέρνησης, θα προσθέσουν ένα κεφάλαιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θα ενισχύσουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών και τη συμμετοχή του κοινού και θα εισαγάγουν μηχανισμό τιμολόγησης άνθρακα. Ο νόμος θα παρέχει οικονομικά κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών, θα καθοδηγεί την ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την πράσινη ανάπτυξη και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση των θεμελίων της εθνικής νομοθεσίας και διακυβέρνησης για το κλίμα. Το μακροπρόθεσμο όραμα της Ταϊβάν για το 2050 είναι να καταστήσει τη μετάβαση στις καθαρές μηδενικές εκπομπές τη νέα κινητήρια δύναμη της εθνικής ανάπτυξης. Δημιουργώντας ανταγωνιστικές, κυκλικές, βιώσιμες, ανθεκτικές και ασφαλείς στρατηγικές μετάβασης και θεμέλια διακυβέρνησης, η Ταϊβάν θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα δημιουργήσει πράσινες θέσεις εργασίας, θα προωθήσει την ενεργειακή ανεξαρτησία και θα βελτιώσει την κοινωνική ευημερία.

Λόγω πολιτικών παραγόντων, η Ταϊβάν έχει αποκλειστεί από διεθνείς οργανισμούς και δεν μπορεί να συμμετάσχει ουσιαστικά σε συζητήσεις για παγκόσμια κλιματικά ζητήματα. Είναι δύσκολο για την Ταϊβάν να ενημερώνεται για τις τρέχουσες εξελίξεις και να εφαρμόζει σωστά τις σχετικές πολιτικές. Το γεγονός αυτό όμως, προκαλεί κενά στην παγκόσμια κλιματική διακυβέρνηση. Η Ταϊβάν έχει περιορισμένες ανεξάρτητες πηγές ενέργειας και ένα οικονομικό σύστημα που είναι προσανατολισμένο στο εξωτερικό εμπόριο. Εάν η επικοινωνία με την παγκόσμια κοινότητα και με τους μηχανισμούς διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού καταστεί αδύνατη, αυτό όχι μόνο θα επηρεάσει τη διαδικασία των πράσινων βιομηχανιών της Ταϊβάν αλλά θα υπονομεύσει επίσης τη σταθερότητα και των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού. Μπροστά στην απειλή ενδεχόμενων μέτρων προσαρμογής των συνόρων άνθρακα, η συνολική ανταγωνιστικότητα της Ταϊβάν θα μπορούσε να πληγεί σοβαρά εάν δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει δίκαια στους διεθνείς μηχανισμούς μείωσης των εκπομπών. Αυτό θα αποδυναμώσει επίσης την αποτελεσματικότητα της διεθνούς συνεργασίας υπονομεύοντας την παγκόσμια οικονομία.

Η μετάβαση στις καθαρές μηδενικές εκπομπές είναι μια αναπόφευκτη συλλογική ευθύνη αυτής της γενιάς. Ο στόχος όλων μας είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο εάν συνεργαστούμε με την διεθνή κοινότητα. Στο πνεύμα του πραγματισμού και του επαγγελματισμού, η Ταϊβάν είναι πρόθυμη να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Η πανδημία COVID-19 έδειξε ότι ανεξάρτητα από την κατάσταση, η Ταϊβάν έχει τεράστιες δυνατότητες να συνεισφέρει στον κόσμο με εξαιρετικά χρήσιμους τρόπους. Η Ταϊβάν πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες να ενταχθεί σε μηχανισμούς διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ελπίζουμε ότι η διεθνής κοινότητα θα υποστηρίξει την άμεση, δίκαιη και ουσιαστική ένταξη μας.

*Υπουργός Διοίκησης Προστασίας Περιβάλλοντος Δημοκρατία της Κίνας (Ταϊβάν) 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Έξυπνη σκέψη για δύσκολους και πολύπλοκους καιρούς

Athanase PapandropoulosΑπό: Athanase Papandropoulos

Η άσκηση της κριτικής σκέψης αποτελεί σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Κάποιοι “σύμμαχοι” θεωρούν ότι η Ελλάδα θα συρθεί σε συνομιλίες εφ’ όλης της ύλης με την Τουρκία

Κάποιοι “σύμμαχοι” θεωρούν ότι η Ελλάδα θα συρθεί σε συνομιλίες εφ’ όλης της ύλης με την Τουρκία

Διπλωμάτης μεγάλης δυτικής χώρας, μιλώντας προ ημερών με πρώην υπουργό της Ελλάδας, του είπε ότι η Αθήνα θα οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για όλα τα θέματα, που βάζει στο τραπέζι η Άγκυρα

Οικονομία

Ο ρόλος των αναπτυξιακών τραπεζών στην χρηματοδότηση της καινοτομίας

Ο ρόλος των αναπτυξιακών τραπεζών στην χρηματοδότηση της καινοτομίας

Στο διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε από το «The International Society for Professional Innovation Management» με τίτλο «The role of innovation : Past , Present, Future “ συμμετείχε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2022. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron