Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ευρώπη

Νέα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στην Ε.Ε. ψηφίζει η Ένωση

Τη νέα νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια, η οποία, μεταξύ άλλων, θεσπίζει υποχρεώσεις για τις χώρες της Ε.Ε. να τηρούν αυστηρότερα μέτρα εποπτείας και επιβολής των κανόνων, αλλά και να εναρμονίσουν τις κυρώσεις τους, ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Από: EBR - Δημοσίευση: Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για τις τράπεζες, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τους παρόχους ηλεκτρονικού χρήματος, τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, καθώς και για τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που υπάγονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για τις τράπεζες, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τους παρόχους ηλεκτρονικού χρήματος, τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, καθώς και για τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που υπάγονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

της Νατάσας Φραγκούλη

Τη νέα νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια, η οποία, μεταξύ άλλων, θεσπίζει υποχρεώσεις για τις χώρες της Ε.Ε. να τηρούν αυστηρότερα μέτρα εποπτείας και επιβολής των κανόνων, αλλά και να εναρμονίσουν τις κυρώσεις τους, ψηφίζει σήμερα (Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νέες διατάξεις θα καλύπτουν “βασικούς τομείς”, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τράπεζες, η υγεία, οι ψηφιακές υποδομές, η δημόσια διοίκηση και το διάστημα.

Η νομοθεσία, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί επί της αρχής μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, θα θεσπίσει αυστηρότερες υποχρεώσεις κυβερνοασφάλειας για τη διαχείριση κινδύνων, την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι κανόνες αναφέρονται, επίσης, στην αντιμετώπιση συμβάντων, στην ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, στην κρυπτογράφηση και στη δημοσιοποίηση τρωτών σημείων.

“Η αρχική οδηγία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο τέθηκε σε ισχύ το 2017. Ωστόσο, οι χώρες της Ε.Ε. την εφάρμοσαν με διαφορετικούς τρόπους, κατακερματίζοντας έτσι την ενιαία αγορά και οδηγώντας σε ανεπαρκή επίπεδα κυβερνοασφάλειας”, αναφέρει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

“Περιστατικά και κρίσεις μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο Ένωσης απαιτούν συντονισμένη δράση για τη διασφάλιση ταχείας και αποτελεσματικής αντίδρασης, λόγω του υψηλού βαθμού αλληλεξάρτησης μεταξύ τομέων και χωρών. Η διαθεσιμότητα κυβερνοανθεκτικών δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων και η διαθεσιμότητα, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Ένωσης τόσο εντός, όσο και εκτός των συνόρων της, με δεδομένο ότι οι κυβερνοαπειλές μπορεί να προέρχονται εκτός της Ένωσης”, αναφέρει η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη νέα Οδηγία.

Αξιόπιστη κυβερνοάμυνα

Η φιλοδοξία της Ένωσης να αναλάβει πιο εξέχοντα γεωπολιτικό ρόλο εξαρτάται, επίσης, από την αξιόπιστη κυβερνοάμυνα και κυβερνοαποτροπή, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας έγκαιρου και αποτελεσματικού εντοπισμού κακόβουλων ενεργειών και κατάλληλης αντίδρασης.

Πάντως, όπως διευκρινίζεται, η οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών-μελών να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας τους, τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και την πρόληψη, τη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, σε συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, κανένα κράτος-μέλος δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες, η γνωστοποίηση των οποίων θα ήταν αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα της δημόσιας ασφάλειας του.

Κυβερνοασφάλεια στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Στο μεταξύ, σήμερα η Ένωση ψηφίζει και τα νέα μέτρα προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ε.Ε. σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Το ΕΚ θα ψηφίσει κανόνες για την προστασία χρηματοπιστωτικών οργανισμών (π.χ. τράπεζες, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και εταιρείες επενδύσεων) από ψηφιακούς κινδύνους.

Οι νέοι κανόνες, που συμφωνήθηκαν με τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. τον Μάιο του 2022, θα εναρμονίσουν και θα ενισχύσουν τις απαιτήσεις ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ε.Ε.

Το σχέδιο νόμου αφορά περιστατικά που σχετίζονται με την πληροφορική και τις επικοινωνίες και ορίζει απαιτήσεις για την προστασία από τέτοιου είδους περιστατικά, τον εντοπισμό τους, τον περιορισμό τους, την ανάκτηση πληροφοριών και την ανάκαμψη των εταιρειών. Οι απαιτήσεις αυτές θα συνδυαστούν με υποβολή σχετικών αξιολογήσεων και την διενέργεια ψηφιακών δοκιμών.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για τις τράπεζες, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τους παρόχους ηλεκτρονικού χρήματος, τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, καθώς και για τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που υπάγονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν αλλαγές στην οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με τις απαιτήσεις ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, εναρμονίζοντας αυτούς τους νέους κανόνες με την ισχύουσα νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

*πρώτη δημοσίευση: Sepe.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Η έξοδος της Ιταλίας από την BRI είναι μεγάλο πλήγμα για τις διεθνείς φιλοδοξίες του Σι Τζινπίνγκ

Από: EBR

Τον Μάρτιο του 2018, οι μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία) έκρουσαν τον κώδωνα κινδύνου για την απειλή που αντιπροσωπεύουν οι κινεζικές εταιρείες για τους στρατηγικούς τομείς της ΕΕ

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Στρατηγική Global Gateway: Η Επιτροπή ανακοινώνει τη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας επιχειρήσεων

Στρατηγική Global Gateway: Η Επιτροπή ανακοινώνει τη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιλογή 60 μελών και 10 παρατηρητών για τη συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της στρατηγικής Global Gateway

Οικονομία

Οι τράπεζες, ο κλάδος με τις μεγαλύτερες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη

Οι τράπεζες, ο κλάδος με τις μεγαλύτερες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη

Πρωταθλητής των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ο τραπεζικός κλάδος

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2023. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron