Edition: International | Greek

Αρχική » Γνώμη

Για πετυχημένες προσλήψεις

Οι σοβαρές επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στις επενδύσεις τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Ιδιαίτερα δε σε εποχές μεταβαλλόμενων συνθηκών προσφοράς και ζήτησης

Από: Athanase Papandropoulos - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

μέγεθος [–] [+]
Η κλαδική και η πρακτική εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντικές για θέσεις με εξωτερικό προσανατολισμό, οι οποίες απαιτούν γνώση των προϊόντων καθώς και του ανταγωνισμού. Ωστόσο, αν ένας καλός υποψήφιος δε συγκεντρώνει όλα όσα απαιτούνται, σκεφτείτε εάν θα μπορούσε να μάθει αυτά που χρειάζονται και πόσο θα διαρκούσε αυτή η εκμάθηση. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά τεστ τα οποία μετρούν τη δεξιότητα ενός ατόμου όσον αφορά στην ικανότητα του με τους αριθμούς, την αντίληψη του για το χώρο, στις μηχανικές του ικανότητες, και ούτω καθεξής. Επιπλέον, αποφάσισε εάν η εταιρεία μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για πρακτική εξάσκηση
Η κλαδική και η πρακτική εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντικές για θέσεις με εξωτερικό προσανατολισμό, οι οποίες απαιτούν γνώση των προϊόντων καθώς και του ανταγωνισμού. Ωστόσο, αν ένας καλός υποψήφιος δε συγκεντρώνει όλα όσα απαιτούνται, σκεφτείτε εάν θα μπορούσε να μάθει αυτά που χρειάζονται και πόσο θα διαρκούσε αυτή η εκμάθηση. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά τεστ τα οποία μετρούν τη δεξιότητα ενός ατόμου όσον αφορά στην ικανότητα του με τους αριθμούς, την αντίληψη του για το χώρο, στις μηχανικές του ικανότητες, και ούτω καθεξής. Επιπλέον, αποφάσισε εάν η εταιρεία μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για πρακτική εξάσκηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Γνώμη

Του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Μπορεί στην Ελλάδα, περισσότερο από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης, το πελατειακό πολιτικό σύστημα να παίζει σημαντικό ρόλο στις προσλήψεις προσωπικού, πλην όμως η κατάσταση αυτή κάπου τελειώνει. Στη σημερινή εποχή της κρίσης και της χρηματοοικονομικής στενότητας οι επιχειρήσεις θα πρέπει προσέχουν ως κόρην οφθαλμού κάθε ευρώ που δαπανούν για να προσλαμβάνουν προσωπικό.

Κατά συνέπεια, αυτοί που είναι επιφορτισμένοι στις σοβαρές εταιρείες με τις προσλήψεις προσωπικού θα πρέπει πριν απ’ όλα να έχουν εμπεδώσει ότι η διαδικασία της πρόσληψης είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που μετατρέπει τις εισροές σε εκροές.

Έτσι, η συγκεκριμένη διαδικασία συγκεντρώνει και ταξινομεί πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση, τις αιτήσεις των διαφόρων υποψηφίων και τις σκέψεις αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις, ενώ καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα: νέα άτομα στην κατάσταση μισθοδοσίας.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της σημαντικής σήμερα διαδικασίας, προτού προχωρήσετε σε μια πρόσληψη, πρέπει να γνωρίζετε το λόγο για τον οποίο θα την πραγματοποιήσετε. Πρέπει επίσης να καθορίσετε ποιες δεξιότητες και χαρακτηριστικά προσωπικότητας ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης και της εταιρείας.

Για να προσδιορίσετε τη θέση εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται γι αυτήν, πρέπει να κατανοήσετε:

· Τις βασικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που περιλαμβάνει η θέση,
· Την κατάρτιση που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας (μόρφωση και εμπειρία),
· Τα ατομικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται (για παράδειγμα, πρέπει το άτομο να είναι ιδιαίτερα ικανό όσον αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις; Να είναι ιδιαίτερα εύστροφο;)
· Τα κύρια χαρακτηριστικά της εταιρικές κουλτούρας σας (για παράδειγμα ομαδικότητα, βαθμός συμμόρφωσης;, συστήματα επιβράβευσης), και
· Το διοικητικό σας ύφος (για παράδειγμα, αυταρχικό, καταπιεστικό, δημοκρατικό) και το ρόλο που παίζει για μια εποικοδομητική εργασιακή σχέση.

Από τους παραπάνω όρους, στις μέρες μας η μόρφωση και η εμπειρία παίζουν εξαιρετικά σοβαρό λόγο στην επιτυχία μιας πρόσληψης. Πρόκειται για δύο στοιχεία κατάρτισης που καμία επιχείρηση δεν πρέπει να αγνοεί. Ιδιαίτερα δε προσοχή απαιτείται στο κατά πόσον έχει εύκολες δυνατότητες προσαρμογής σε νέες συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, οι προϋποθέσεις που αφορούν στην εμπειρία πρέπει να βασίζονται σε μια εκτενή ανάλυση των συγκεκριμένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της θέσης. Τι θα ήταν περισσότερο επιθυμητό:

· Κλαδική εμπειρία;
· Πρακτική εμπειρία;
· Εμπειρία σε μεγάλη εταιρεία έναντι εμπειρίας σε μικρή εταιρεία;

Η κλαδική και η πρακτική εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντικές για θέσεις με εξωτερικό προσανατολισμό, οι οποίες απαιτούν γνώση των προϊόντων καθώς και του ανταγωνισμού. Ωστόσο, αν ένας καλός υποψήφιος δε συγκεντρώνει όλα όσα απαιτούνται, σκεφτείτε εάν θα μπορούσε να μάθει αυτά που χρειάζονται και πόσο θα διαρκούσε αυτή η εκμάθηση.

Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά τεστ τα οποία μετρούν τη δεξιότητα ενός ατόμου όσον αφορά στην ικανότητα του με τους αριθμούς, την αντίληψη του για το χώρο, στις μηχανικές του ικανότητες, και ούτω καθεξής. Επιπλέον, αποφάσισε εάν η εταιρεία μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για πρακτική εξάσκηση.

 

Ευρώπη

200 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 200,9 εκατ. ευρώ το 2020 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης

Οικονομία

Πώς μπορούμε να προβλέψουμε την κίνηση του bitcoin

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Patsos που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και πόσο ακριβείς δείχνουν οι προβλέψεις του για την τάση στο bitcoin και άλλες επενδύσεις

Γνώμη

Αν είχαμε ισχυρή βιομηχανική παραγωγή…

Από: EBR

Πολλά ακούγονται και γράφονται τα τελευταία χρόνια για την ελληνική αποβιομηχάνιση, η οποία ήταν αποτέλεσμα λαθεμένων αποφάσεων, ενεργειών, παραλείψεων και άστοχων επιλογών ιθυνόντων, οι οποίοι όμως δεν έχουν ως σήμερα λογοδοτήσει

EURACTIV.com - Feeds

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2019 2019

Τρέχον Τεύχος

03/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron :)