Edition: International | Greek

Αρχική » Ανάλυση

Περί ’’Ισότιμου Κοσμοπολιτισμού’’

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν συνεπάγεται ακύρωση ‘εθνικών ιδιαιτεροτήτων’

Από: EBR - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

μέγεθος [–] [+]
Αν κάτι χαρακτήρισε τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα μας, όσο και την πορεία έπειτα από αυτές, είναι ότι ζητήματα κεντρικής σημασίας για την πορεία της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελάχιστα συζητήθηκαν. Προτεραιότητα είχαν οι <<δικοί>> μας πολιτικοί και το <<δικό>> μας πολιτικό σύστημα, που κατά την κυρίαρχη αντίληψη ήταν, είναι και θα είναι το κέντρο όλων των διαδικασιών, εσωτερικών και εξωτερικών.
Αν κάτι χαρακτήρισε τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα μας, όσο και την πορεία έπειτα από αυτές, είναι ότι ζητήματα κεντρικής σημασίας για την πορεία της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελάχιστα συζητήθηκαν. Προτεραιότητα είχαν οι <<δικοί>> μας πολιτικοί και το <<δικό>> μας πολιτικό σύστημα, που κατά την κυρίαρχη αντίληψη ήταν, είναι και θα είναι το κέντρο όλων των διαδικασιών, εσωτερικών και εξωτερικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Ανάλυση

 

Των Νίκου Παναγιώτου και Χρήστου Φραγκονικολόπουλου*

Αν κάτι χαρακτήρισε τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα μας, όσο και την πορεία έπειτα από αυτές, είναι ότι ζητήματα κεντρικής σημασίας για την πορεία της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελάχιστα συζητήθηκαν. Προτεραιότητα είχαν οι <<δικοί>> μας πολιτικοί και το <<δικό>> μας πολιτικό σύστημα, που κατά την κυρίαρχη αντίληψη ήταν, είναι και θα είναι το κέντρο όλων των διαδικασιών, εσωτερικών και εξωτερικών.

Η πραγματικότητα, όμως, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δημιουργεί νέους τρόπους άσκησης της πολιτικής. Οι θεσμοί της Ε.Ε. συντονίζουν και ρυθμίζουν έναν τεράστιο αριθμό πολιτικών που παλαιότερα ήταν στη δικαιοδοσία των κρατών. Σε οικονομικό επίπεδο οι οικονομίες των κρατών- μελών έχουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, απορροφηθεί σε μια ενιαία οικονομία. Σε πολιτισμικό επίπεδο, πληροφορίες, εμπορικά προϊόντα και εικόνες που έχουν παραχθεί σε ορισμένα κράτη- μέλη διαχέονται στα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα την άμβλυνση των πολιτιστικών διαφορών ανάμεσα σε έθνη, περιοχές και άτομα. Παρ’ όλα αυτά, σε δημόσιο διάλογο ο ευρωπαϊκός χώρος αφήνεται στο περιθώριο, με αποτέλεσμα η Ε.Ε. συχνά να κατανοείται όχι ως μια <<καθημερινή>> και                        << γνώριμη>> διαδικασία αλλά ως <<αφηρημένη>> και <<απόμακρη>>.

Η αντίληψη αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα δύο προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και ειδικά με τη Δύση. Η πρώτη, ενώ θαυμάζει και αποθεώνει τη Δύση, θεωρεί ότι η χώρα μας αποτελούσε και αποτελεί μια εξαίρεση και δεν θα μπορούσε ποτέ ή παρά στο ελάχιστο να αναπτύξει αντίστοιχες δομές. Η δεύτερη υιοθετεί μια απορριπτική στάση έναντι της <<υποδεέστερης>> (ιστορικά, πολιτισμικά) Δύσης και ασπάζεται τον μοναδικό ελληνικό τρόπο ζωής. Αποτέλεσμα και των δύο προσεγγίσεων ήταν και είναι ένα μεγάλο μέρος εκσυγχρονιστικών προσπαθειών για τη χώρα να αποτυγχάνουν είτε λόγω <<εξαιρετισμού>> (ποτέ δεν μπορούν να εφαρμοσθούν) είτε λόγω <<απορριπτισμού>> (προσπαθούν να μας επιβληθούν οι Δυτικοί). Από τη μια μεριά ένας υπεροπτικός κοσμοπολιτισμός, έναντι ενός απορριπτικού εθνικού απομονωτισμού , γεγονός που αποτελεί σημείο <<ανταγωνισμού>> σε διάφορα πεδία, με πιο χαρακτηριστικό αυτό της εκπαίδευσης και της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Με αφορμή τις τρέχουσες σημαντικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο αλλά και την επόμενη μέρα για τη χώρα μας και την αναζήτηση ενός νέου αφηγήματος, θεωρούμε ότι περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο να προτάξουμε έναν ισότιμο κοσμοπολιτισμό, που θα συνδιαλέγει και θα συζητεί, που θα προτείνει αλλά και θα υιοθετεί, που θα αναδεικνύει αλλά και θα αναζητεί ευκαιρίες ή άλλες προσεγγίσεις με διεθνή και εθνική οπτική. Μια οπτική που βλέπει πέρα και μακριά από λογικές που διαιρούν τον κόσμο σε <<εμάς>> και <<εκείνους>>, του μη συμβιβασμού και της επίρριψης ευθυνών.

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί πληροφόρηση και ενημέρωση για την <<εδώ πραγματικότητα>> (το σπίτι μας, τον τόπο μας, τη δουλεία μας, τις καθημερινές μας συνήθειες) με την <<εκεί πραγματικότητα>> (τον φαινομενικά απόμακρο και ξένο κόσμο). Η πολιτική στην περίπτωση αυτή διενεργείται όχι μόνο στο εθνικό επίπεδο, αλλά και σε όλα τα επίπεδα- περιφερειακό, εθνικό, διεθνές. Από αυτή την άποψη, η εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν συνεπάγεται ότι η εσωτερική πολιτική εναποτίθεται στον κάλαθο των αχρήστων της Ιστορίας. Αντίθετα, το <<διεθνές>> και το <<εσωτερικό>> συνυπάρχουν : συμπληρώνουν το ένα το άλλο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αντίθετοι ή ασύμβατοι τρόποι κατανόησης.

Το να υιοθετηθεί μια νέα εξωστρεφής οπτική συνίσταται κυρίως στην ανάλυση και στην προσπάθεια ερμηνείας των περίπλοκων σχέσεων και προβλημάτων στον πλανήτη με όρους ισότιμους. Ειδικότερα, σήμερα όπου μετα- ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη, η κοινωνική ασφάλεια, η μετανάστευση και η τρομοκρατία, θα πρέπει να απολαμβάνουν μεγαλύτερη προσοχή, ο ισότιμος κοσμοπολιτισμός αποτελεί για την πατρίδα μας ένα ουσιαστικό πρόταγμα που αφήνει πίσω λογικές μιζέριας, κακοδαιμονίας και αποστασιοποίησης. Η πολιτική ηγεσία, οι φορείς της κοινωνίας, η ίδια η κοινωνία πρέπει να απαντήσουν στις προκλήσεις και τα διλλήματα που πυκνώνουν για τη χώρα μας με την υιοθέτηση ενός ισότιμου κοσμοπολιτισμού που θα προτάσσει το διεθνές με το εθνικό, δημιουργώντας ευκαιρίες και πολλαπλασιάζοντας την απήχηση της χώρας, με πολίτες υπερήφανους για το σήμερα και το αύριο και όχι μόνο για το χθες…


*Επίκουρος Καθηγητής στο ΑΠΘ
**Καθηγητής στο ΑΠΘ

 

Ευρώπη

200 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 200,9 εκατ. ευρώ το 2020 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης

Οικονομία

Πώς μπορούμε να προβλέψουμε την κίνηση του bitcoin

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Patsos που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης και πόσο ακριβείς δείχνουν οι προβλέψεις του για την τάση στο bitcoin και άλλες επενδύσεις

Γνώμη

Αν είχαμε ισχυρή βιομηχανική παραγωγή…

Από: EBR

Πολλά ακούγονται και γράφονται τα τελευταία χρόνια για την ελληνική αποβιομηχάνιση, η οποία ήταν αποτέλεσμα λαθεμένων αποφάσεων, ενεργειών, παραλείψεων και άστοχων επιλογών ιθυνόντων, οι οποίοι όμως δεν έχουν ως σήμερα λογοδοτήσει

EURACTIV.com - Feeds

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2019 2019

Τρέχον Τεύχος

03/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron :)