Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ανάλυση

Πρόεδρος BSTDB: Σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

«Η περιοχή του ΟΣΕΠ βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης αλλά λόγω της μεταβλητότητας της αγοράς και τις πιθανότητες υψηλού κινδύνου οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό παραμένουν υποτονικές», δήλωσε ο Ihsan Ugur Delikanli

Από: EBR - Δημοσίευση: Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Από την έναρξη των δραστηριοτήτων μας το 1999, η BSTDB έχει εγκρίνει πάνω από 100 έργα ΜμΕ που αντιστοιχούν συνολικά σε 974 εκατ. Επί του παρόντος, έχουμε 39 έργα ΜμΕ συνολικού ύψους 232 εκατ. που αντιπροσωπεύουν το 20% του οφειλόμενου/ υπολειπόμενου χαρτοφυλακίου. Δεδομένου ότι έχουμε την έδρα μας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία μας με τοπικούς εμπορικούς φορείς, συνηθίζαμε να επισυνάπτουμε απευθείας συμφωνίες σύμβασης με Έλληνες εταίρους. Από την αρχή των έργων η Τράπεζα έχει υπογράψει 18 έργα με την Ελλάδα ύψους 335 εκατ., πέραν της οικονομικής στήριξης που παρέχεται σε ελληνικές εταιρίες που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες μέλη.
Από την έναρξη των δραστηριοτήτων μας το 1999, η BSTDB έχει εγκρίνει πάνω από 100 έργα ΜμΕ που αντιστοιχούν συνολικά σε 974 εκατ. Επί του παρόντος, έχουμε 39 έργα ΜμΕ συνολικού ύψους 232 εκατ. που αντιπροσωπεύουν το 20% του οφειλόμενου/ υπολειπόμενου χαρτοφυλακίου. Δεδομένου ότι έχουμε την έδρα μας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία μας με τοπικούς εμπορικούς φορείς, συνηθίζαμε να επισυνάπτουμε απευθείας συμφωνίες σύμβασης με Έλληνες εταίρους. Από την αρχή των έργων η Τράπεζα έχει υπογράψει 18 έργα με την Ελλάδα ύψους 335 εκατ., πέραν της οικονομικής στήριξης που παρέχεται σε ελληνικές εταιρίες που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες μέλη.

των Άρια Κούτρα και Νίκου Λαμπρόπουλου

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (BSTDB) προβλέπει μια μέτρια ανάπτυξη στην περιοχή παρότι θεωρεί πως «η οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα εκτός της περιοχής θα συνεχίσει να επηρεάζει τη ζώνη της Μαύρης Θάλασσας».

Αναφορικά με την Ελλάδα, ο κ. Delikanli είπε ότι η τράπεζα χρηματοδοτεί έχει χρηματοδοτήσει 18 έργα ΜμΕ συνολικού ύψους 335 εκατ. ενώ τόνισε ότι δεν αποκλείει τις ελληνικές τράπεζες ως δυνητικούς πελάτες και εξετάζουν πιθανές χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Ο κ. Delikanli μίλησε στο Διευθυντή της EurActiv.gr, Νίκο Λαμπρόπουλο, και τη δημοσιογράφο, Άρια Κούτρα.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:

Ποια είναι η τωρινή κατάσταση και ποιες οι προοπτικές της περιοχής σύμφωνα με τις αναλύσεις της Τράπεζάς σας; 

Μετά από αρκετά χρόνια σταθερά πτωτικών οικονομικών αποτελεσμάτων που οδήγησαν σε ύφεση, το 2016 υπήρξε μεταστροφή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, με συνολική ανάπτυξη 1,0% και τις περισσότερες χώρες να σημειώνουν σημαντικές αυξήσεις σχετικά με τα επίπεδα παραγωγής της προηγούμενης χρονιάς. Δεδομένου του σταθερού μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος που έχουν επιτύχει οι χώρες μέλη της BSTDB και βάσει ενδείξεων, μια ήπια θετική ανάπτυξη θα αποδειχτεί βιώσιμη, αν και η οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα εκτός της περιοχής θα συνεχίσει να επηρεάζει τη ζώνη της Μαύρης Θάλασσας.

Με μεγαλύτερη παγκόσμια ανάπτυξη να αναμένεται το 2017 (2,7% σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και 3,4% σύμφωνα με το ΔΝΤ) και το 2018 (2,9% και 3,6%), οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες θα εξακολουθούν να αναπτύσσονται ταχύτερα από τις ανεπτυγμένες. Στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, οι προβλέψεις για το μέσο όρο ανάπτυξης του ΑΕΠ αυξήθηκαν πρόσφατα και τώρα είναι στο 2,3%. Μικρότερη μεταβλητότητα των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, και συγκεκριμένα μια μέτρια αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα ήταν επίσης ευεργετικές για κάποιες περιφερειακές οικονομίες.

Υπάρχουν διαφορές μη κρατών μελών και κρατών μελών της ΕΕ;

Υπάρχουν διαφορές αλλά η διαφορά κρατών μελών και μη κρατών μελών δεν είναι καθοριστική. Παρότι η περιοχή ποικίλλει όσον αφορά στη διάθεση πόρων, την οικονομική δομή και το επίπεδο ανάπτυξης, αντιπροσωπεύει μια κεντρική γεωγραφική συνέχεια υψίστης στρατηγικής σημασίας και οικονομικής δυνατότητας, με σημαντικούς πόρους και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Οι προοπτικές για την περιοχή είναι ιδιαίτερα θετικές καθώς προχωράμε, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι οπισθοχώρησης. Η περιοχή έχει ενσωματωθεί στις παγκόσμιες αγορές και αυτό την καθιστά ευάλωτη σε ξαφνικές αλλαγές στα επιτόκια, τις τιμές των αγαθών και τα ρεύματα του παγκόσμιου εμπορίου.

Πώς βλέπετε το ρόλο των τοπικών αρχών στην περιοχή αναφορικά με τη διασυνοριακή συνεργασία και τα ενδοπεριφερειακά έργα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα; Υποστηρίζει η Τράπεζά σας άμεσα έργα σε περιφέρειες και πόλεις;

Συνεργαζόμαστε με δημόσιους φορείς και σκοπεύουμε να επεκτείνουμε το μερίδιο των δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Οι δήμοι και γενικότερα οι τοπικές αρχές είναι από τους εταίρους που προτιμάμε να συνεργαζόμαστε για την προώθηση της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την έρρυθμη λειτουργία των τοπικών θεσμών και την προώθηση επενδύσεων σε κοινωνικές και φυσικές υποδομές που παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες για τον τοπικό πληθυσμό. Με χαρά θα συμβάλλουμε στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που είναι οικονομικά βιώσιμες. Η διασυνοριακή συνεργασία και η στήριξη ενδοπεριφερειακών έργων αποτελεί μέρος της αποστολής της BSTDB και έχουμε καλό ιστορικό χρηματοδότησης τέτοιων έργων.

Υποστηρίζετε τις ΜμΕ μέσω τοπικών χρηματοδοτικών διαμεσολαβητών αλλά έχετε τοπικούς εταίρους σε όλες τις χώρες πλην της Ελλάδας. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για αυτό;

Από την έναρξη των δραστηριοτήτων μας το 1999, η BSTDB έχει εγκρίνει πάνω από 100 έργα ΜμΕ που αντιστοιχούν συνολικά σε 974 εκατ. Επί του παρόντος, έχουμε 39 έργα ΜμΕ συνολικού ύψους 232 εκατ. που αντιπροσωπεύουν το 20% του οφειλόμενου/ υπολειπόμενου χαρτοφυλακίου. Δεδομένου ότι έχουμε την έδρα μας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία μας με τοπικούς εμπορικούς φορείς, συνηθίζαμε να επισυνάπτουμε απευθείας συμφωνίες σύμβασης με Έλληνες εταίρους. Από την αρχή των έργων η Τράπεζα έχει υπογράψει 18 έργα με την Ελλάδα ύψους 335 εκατ., πέραν της οικονομικής στήριξης που παρέχεται σε ελληνικές εταιρίες που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες μέλη.

Ωστόσο, η Τράπεζα δεν αποκλείει τις ελληνικές τράπεζες ως δυνητικούς πελάτες. Αντιθέτως,  είχαμε κοιτάξει διάφορες πιθανότητες για συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες στο παρελθόν και τώρα εξετάζουμε χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Η Τράπεζά σας κέρδισε τον τίτλο της «Καλύτερης Περιφερειακής Αναπτυξιακής Τράπεζας» στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για το 2017. Πόσο δύσκολη είναι η στήριξη της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε αυτή την περιοχή;

Στην κύρια δραστηριότητά της να παρέχει χρηματοδότηση σε νέες επενδυτικές και εμπορικές δραστηριότητες, η BSTDB δίνει μεγάλη σημασία σε δραστηριότητες προώθησης και ανταλλαγής γνώσεων που συμβάλλουν στη καλύτερη εκτίμηση της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και των ατού και των ευκαιριών που έχει να προσφέρει. Η Τράπεζα πρέπει να είναι ευέλικτη για να μπορεί να προσαρμόζεται έτσι ώστε να συνεχίζει να πληροί το διπλό θεσμικό σκοπό της, να προωθεί την περιφερειακή συνεργασία και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό απαιτεί προσαρμογή σε συχνά ραγδαίες αλλαγές στο επιχειρησιακό μας περιβάλλον και στις εξελισσόμενες ανάγκες για τα προϊόντα μας.

Οι περιφερειακές συνθήκες είναι ευνοϊκές για τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Η περιοχή του ΟΣΕΠ βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης αλλά λόγω της μεταβλητότητας της αγοράς και τις πιθανότητες υψηλού κινδύνου οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό παραμένουν υποτονικές. Όλως παραδόξως αυτό ευνοεί διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως εμείς, τα οποία γίνονται ελκυστικοί εταίροι για του επενδυτές. Με την ανάκαμψη των εμπορικών ροών, η Τράπεζα μπορεί να επιθυμεί να επιδιώξει πιο επιθετικά ευκαιρίες για αύξηση της χρηματοδότησης των εμπορικών δραστηριοτήτων μέσω διαμεσολαβητών αλλά και άμεσα.

*European Business Review με EurActiv.gr

Γνώμη

Η Ευρώπη της σιωπηρής πλειοψηφίας αποκτά ερείσματα

Athanase PapandropoulosΑπό: Athanase Papandropoulos

Η ενίσχυση των αποκαλουμένων ακροδεξιών πολιτικών σχηματισμών στις ευρωεκλογές, αποτυπώνουν βαθιές κοινωνικές ανατροπές που κανείς δεν θέλει να δει

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Πλατφόρμα ταλέντων για το ερευνητικό δυναμικό εγκαινιάζει η Ε.Ε.

Πλατφόρμα ταλέντων για το ερευνητικό δυναμικό εγκαινιάζει η Ε.Ε.

Την πλατφόρμα ταλέντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας - ERA Talent Platform, η οποία αποτελεί μια καινοτόμο λύση για ερευνητές, ερευνήτριες και ερευνητικά ιδρύματα, εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οικονομία

Ποιο μέλλον για την εξορυκτική βιομηχανία

Ποιο μέλλον για την εξορυκτική βιομηχανία

«Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνωρίζει, ότι για μακρύ χρονικό διάστημα η υποστήριξη της Πολιτείας σε αυτό τον δυναμικό κλάδο δεν ήταν αντίστοιχη με τη δυνατότητά του κλάδου»

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2024. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron