Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ευρώπη

Η ΕΕ δημιουργεί στρατηγικά αποθέματα για χημικές, βιολογικές και ραδιο-πυρηνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Για να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία

Από: EBR - Δημοσίευση: Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022

H ΕΕ κινητοποίησε το ιατρικό απόθεμα rescEU για την προμήθεια δισκίων ιωδιούχου καλίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανθρώπων από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ακτινοβολίας.
H ΕΕ κινητοποίησε το ιατρικό απόθεμα rescEU για την προμήθεια δισκίων ιωδιούχου καλίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανθρώπων από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ακτινοβολίας.

Για να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όπως οι χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές (ΧΒΡΠ) απειλές, η Επιτροπή δημιουργεί στρατηγικά αποθέματα ικανοτήτων αντίδρασης μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνεται στρατηγικό απόθεμα rescEU ύψους 540,5 εκατ. ευρώ, το οποίο δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA). Το απόθεμα αυτό θα αποτελείται από εξοπλισμό και φάρμακα, εμβόλια και άλλα θεραπευτικά μέσα για τη θεραπεία ασθενών που εκτίθενται σε ΧΒΡΠ παράγοντες, καθώς και από απόθεμα απολύμανσης rescEU για την παροχή εξοπλισμού απολύμανσης και εξειδικευμένων ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Ως άμεσο πρώτο βήμα, η ΕΕ κινητοποίησε το ιατρικό απόθεμα rescEU για την προμήθεια δισκίων ιωδιούχου καλίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανθρώπων από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ακτινοβολίας. Με τη βοήθεια της Γαλλίας και της Ισπανίας, έχουν ήδη παραδοθεί στην Ουκρανία σχεδόν 3 εκατομμύρια δισκία ιωδίου μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε σχετικά: «Λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα για να αυξήσουμε την ετοιμότητα της Ευρώπης έναντι πιθανών απειλών. Δημιουργούμε τόσο ένα απόθεμα απολύμανσης όσο και ένα νέο απόθεμα εξοπλισμού ειδικά για χημικές, βιολογικές ή πυρηνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Είμαι ευγνώμων στα κράτη μέλη για την προσπάθεια αυτή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε για τους πολίτες μας ικανότητες ταχείας αντίδρασης σε περίπτωση που προκύψει κάποια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.»

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Για να υπάρχει υγειονομική ασφάλεια χρειάζεται να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα. Η προετοιμασία για την αντιμετώπιση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη διατήρηση της ασφάλειας των πολιτών μας και βασικό στοιχείο μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η HERA παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι και εργάζεται επί εικοσιτετραώρου βάσεως για τη στήριξη των δράσεων της ΕΕ μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας με σκοπό την υποστήριξη της ετοιμότητας στην Ουκρανία και στα κράτη μέλη μας.»

Μπορεί κανείς/καμία να εκτεθεί σε ΧΒΡΠ παράγοντες ως αποτέλεσμα ακούσιων καταστροφών (π.χ. διαρροή σε εργοστάσιο χημικών, ατύχημα σε πυρηνοηλεκτρικό σταθμό, εξάπλωση λοιμώδους νόσου) ή εκ προθέσεως (π.χ. τρομοκρατική επίθεση). Η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη δημιουργία αποθεμάτων στον ΧΒΡΠ τομέα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αναπτύσσει στο πλαίσιο του rescEU:

-Στρατηγικό απόθεμα ΧΒΡΠ έκτακτης ανάγκης rescEU: Το απόθεμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί από κοινού με τα κράτη μέλη, θα περιλαμβάνει εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων —όπως μέσα ατομικής προστασίας και συσκευές ανίχνευσης, αναγνώρισης και παρακολούθησης— καθώς και φάρμακα, εμβόλια και άλλα θεραπευτικά μέσα. Το απόθεμα θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ανθεκτικότητας στον ΧΒΡΠ τομέα στην ΕΕ, καθώς θα περιλαμβάνει εξοπλισμό και φάρμακα που μπορεί να είναι δύσκολο να παρασκευαστούν σε περιόδους κρίσης ή που μπορεί να απαιτηθούν ξαφνικά σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που είναι διαθέσιμες στα εθνικά αποθέματα. Το απόθεμα ΧΒΡΠ αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία καλύτερων ικανοτήτων για την αντιμετώπιση συμβάντων σε πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε χημικές εγκαταστάσεις, τρομοκρατικών επιθέσεων ή εξάπλωσης λοιμώδους νόσου και πολλών άλλων καταστάσεων.
-Απόθεμα απολύμανσης rescEU: Το απόθεμα αυτό θα περιλαμβάνει τόσο το προσωπικό όσο και τον εξοπλισμό για την απολύμανση ανθρώπων, υποδομών, κτιρίων, οχημάτων ή κρίσιμου εξοπλισμού που έχουν εκτεθεί σε ΧΒΡΠ παράγοντες. Το απόθεμα απολύμανσης rescEU θα μπορεί να αποσταλεί κατόπιν αιτήματος του πληγέντος κράτους μέλους. Το απόθεμα θα δημιουργηθεί και θα φιλοξενηθεί από την Κροατία, τη Γερμανία και την Ισπανία και θα χρηματοδοτηθεί κατά 100% από την ΕΕ, με αρχικό προϋπολογισμό 66,7 εκατ. ευρώ.
Ιστορικό

Ακραίες καιρικές συνθήκες και νεοεμφανιζόμενες απειλές, όπως ο κορονοϊός, αλλά και ΧΒΡΠ συμβάντα, μπορεί να υπερβούν την ικανότητα αλληλοβοήθειας των κρατών μελών της ΕΕ, και μάλιστα σε περίπτωση που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες πληγούν ταυτόχρονα από το ίδιο είδος καταστροφής.

Σε συνέχεια της ενεργοποίησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, το rescEU προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας και διασφαλίζει ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη αντίδραση σε περιπτώσεις καταστροφών. Το απόθεμα rescEU χρηματοδοτείται κατά 100% από την ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί, σε στενή συνεργασία με τη χώρα που φιλοξενεί το απόθεμα, τον έλεγχο της λειτουργίας του. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το απόθεμα rescEU παρέχει βοήθεια σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στα κράτη που συμμετέχουν στον μηχανισμό, ενώ μπορεί επίσης να αποσταλεί σε γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) συστάθηκε για να ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να προλαμβάνει, να εντοπίζει και να ανταποκρίνεται άμεσα σε διασυνοριακές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, είτε πρόκειται για φυσικές είτε για ανθρωπογενείς απειλές. Για τον σκοπό αυτό, η HERA χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, την παρασκευή και την προμήθεια βασικών ιατρικών αντιμέτρων και εξοπλισμού.

*Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Η Δύση χρειάζεται υπαρξιακά την Ελλάδα

Από: EBR

Η Ελλάδα είναι μέρος της Δύσης. Η φράση του Κ. Καραμανλή «ανήκομεν εις την Δύσιν» εξελήφθη από μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης ως διαπίστωση μίας ιδιοκτησιακής σχέσης αποικιοκρατικού χαρακτήρα

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Πώς μπορεί να οργανωθεί ένα εμπάργκο πετρελαίου από την ΕΕ;

Πώς μπορεί να οργανωθεί ένα εμπάργκο πετρελαίου από την ΕΕ;

Την περασμένη εβδομάδα, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans, παρουσίασε με πολλές φανφάρες το σχέδιο REPowerEU ύψους 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το 2027

Οικονομία

Φραγκάκης: Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες

Φραγκάκης: Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες

Τι είπε ο ΓΓ του ΕΟΤ

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2022. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron