Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Οικονομία

Κλειδί η υγιής επιχειρηματικότητα

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα στις κρίσεις

Από: EBR - Δημοσίευση: Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023

Η ισχυρότερη δυναμική αναπτύσσεται σε τομείς άμεσα συνδεδεμένους με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η πράσινη μετάβαση με αιχμή την πράσινη ενέργεια, οι καθαρές τεχνολογίες, οι υποδομές, η ψηφιακή μετάβαση και κατ’ επέκταση η μεταποίηση, ο τουρισμός, η αναδιάρθρωση και ο μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα.
Η ισχυρότερη δυναμική αναπτύσσεται σε τομείς άμεσα συνδεδεμένους με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η πράσινη μετάβαση με αιχμή την πράσινη ενέργεια, οι καθαρές τεχνολογίες, οι υποδομές, η ψηφιακή μετάβαση και κατ’ επέκταση η μεταποίηση, ο τουρισμός, η αναδιάρθρωση και ο μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα.

του Θοδωρή Τζούρου*

Με ανοικτές τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία, η Ελλάδα πορεύεται προς τη νέα χρονιά με δεδομένα που μπορούν να υποστηρίξουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία όχι μόνο για τη διαχείριση των δυσκολιών της συγκυρίας αλλά κυρίως για τη συνέχιση της πορείας που, παρ’ όλες τις αντιξοότητες, η χώρα ακολουθεί σταθερά προς τον μετασχηματισμό της οικονομίας της και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι, μετά από μια υπερδεκαετή περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων, το 2022 ήταν μια χρονιά-ορόσημο, καθώς έχουμε πετύχει ρυθμό ανάπτυξης που θα ξεπεράσει το 6%, κατά πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτή η δυναμική στηρίζει την οικονομία και για το επόμενο διάστημα και μπορούμε βάσιμα να προβλέψουμε ότι και το 2023 θα έχουμε ρυθμό ανάπτυξης που μπορεί να φθάσει και το 3%.

Σε αυτό θα συμβάλει καθοριστικά η επιτάχυνση και διεύρυνση της αξιοποίησης των σημαντικών αναπτυξιακών εργαλείων και των τεράστιων πόρων που θα περάσουν στην οικονομία και τις επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με τα άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία και πόρους από τους διεθνείς αναπτυξιακούς οργανισμούς, τον νέο αναπτυξιακό νόμο, το ΕΣΠΑ και ασφαλώς τα πολύ σημαντικά ιδιωτικά ξένα επενδυτικά κεφάλαια που ήδη εισρέουν στη χώρα χρηματοδοτώντας βιώσιμες επενδύσεις και δημιουργώντας ένα ανατροφοδοτούμενο κλίμα διεθνούς εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά πακέτα προς τη χώρα μας αναμένεται να φτάσει τα €60 δισ. την πενταετία 2023-2027, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το ΑΕΠ της χώρας κατά 5% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα στις κρίσεις, και τώρα κινητοποιούνται έντονα για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στο πλαίσιο αυτού του μετασχηματισμού καινοτομώντας και καταρτίζοντας βιώσιμα και αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια.

Η ισχυρότερη δυναμική αναπτύσσεται σε τομείς άμεσα συνδεδεμένους με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η πράσινη μετάβαση με αιχμή την πράσινη ενέργεια, οι καθαρές τεχνολογίες, οι υποδομές, η ψηφιακή μετάβαση και κατ’ επέκταση η μεταποίηση, ο τουρισμός, η αναδιάρθρωση και ο μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα.

Σε αυτούς τους τομείς, η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει τις επιχειρηματικές της επιλογές, μέσα από μια ξεκάθαρη στρατηγική, για την έμπρακτη υποστήριξη του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων σε βιώσιμη κατεύθυνση.

Διαθέτοντας επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, μοναδική τεχνογνωσία και ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους πελάτες μας, κλείνουμε το έτος με νέες εκταμιεύσεις άνω των €7 δισ.

Συνολικά για την τετραετία 2022-2025 θα παρέχουμε χρηματοδοτήσεις που θα ξεπεράσουν τα €27 δισ., εκ των οποίων σε επιχειρηματικά δάνεια θα κατευθυνθούν περίπου €23 δισ. και από αυτά €10 δισ. σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα παίζουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων από εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς αναπτυξιακούς φορείς συμπεριλαμβανομένων των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η ικανότητά μας αυτή έχει καταστήσει την Πειραιώς τον μεγαλύτερο διαχειριστή διαρθρωτικών πόρων της ΕΕ στην Ελλάδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης η Τράπεζα εξετάζει νέα επενδυτικά έργα 4 δισ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου με επιδότηση ή φορολογική απαλλαγή, εξετάζουμε πάνω από 500 επενδυτικά σχέδια για ποσά άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης, η Τράπεζα Πειραιώς παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της χρηματοδότησης έργων πράσινης ενέργειας. Την τελευταία δεκαετία, έχουμε πραγματοποιήσει χρηματοδοτήσεις ύψους €2,5 δισ. σε έργα ΑΠΕ αντιπροσωπεύοντας συνολική ισχύ άνω των 2 GW και είμαστε η πρώτη τράπεζα που ενέταξε έργο αυτής της κατηγορίας στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πειραιώς προχώρησε από το 2021 στην πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου τύπου ESG συνολικού ύψους €500 εκατ., στο οποίο επένδυσαν διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Tον πρώτο χρόνο, συνολικά €350 της έκδοσης αυτής διοχετεύθηκαν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση 513 έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής πρόσθετης ισχύος 457 ΜW.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας, οι χρηματοδοτήσεις μας σε ΑΠΕ θα υπερβούν το €1 δισ. την επόμενη διετία.

Στρατηγική σημασία έχει επίσης για εμάς αλλά και για τις επιχειρήσεις πελάτες μας η συνεχής διεύρυνση της ESG ατζέντας μας με δραστηριότητες που αφορούν τόσο τις εσωτερικές μας λειτουργίες όσο και τις επιχειρηματικές μας επιλογές. Είμαστε η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εισήγαγε πλαίσιο εταιρικών χρηματοδοτήσεων με κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) στηρίζοντας τις επιχειρήσεις να συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε κλάδους από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και τη ναυτιλία.

Οι επιδόσεις μάλιστα των επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια αξιολόγησης για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για την περίοδο 2022-2025 η Τράπεζα θα προχωρήσει στη δημιουργία χαρτοφυλακίου δανείων και επενδύσεων με κριτήρια (ΕSG) ύψους 9 δισ. ευρώ.

Ολα αυτά τα δεδομένα δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο η χώρα μας μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά δυσκολίες και προκλήσεις και να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική συνεχίζοντας τη μετάβασή της σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Η υγιής επιχειρηματικότητα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη.

Το επενδυτικό περιβάλλον βελτιώνεται συνεχώς και η κινητικότητα σοβαρών επενδυτικών κεφαλαίων επιβεβαιώνει αλλά και ενισχύει την προοπτική αυτή. Και εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους στόχους αυτούς και να συμπορευόμαστε με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

*Ανώτερος γενικός διευθυντής, επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς

**πρώτη δημοσίευση: ot.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Αναγκαία αισιόδοξη κοινωνική δυναμική

Από: EBR

Η πραγματικότητα και η προοπτική της δεν προκαλούν αισιοδοξία για το μέλλον στους πολίτες, όταν προσεγγίζουν την δυναμική, που βιώνουν καθημερινά στην κοινωνία αναφοράς τους

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Δύο εμβληματικές Οδηγίες για την κυβερνοασφάλεια θέτει σε ισχύ η Ευρώπη

Δύο εμβληματικές Οδηγίες για την κυβερνοασφάλεια θέτει σε ισχύ η Ευρώπη

Ένα ακόμη πιο ισχυρό δίχτυ κυβερνοασφάλειας επιχειρεί να δημιουργήσει πέριξ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οικονομία

Σταϊκούρας για Fitch: 12η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε 3,5 χρόνια

Σταϊκούρας για Fitch: 12η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε 3,5 χρόνια

Ένα «σκαλοπάτι» πριν την επενδυτική βαθμίδα τοποθετεί την Ελλάδα ο οίκος Fitch με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε ΒΒ+, αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2023. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron