Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Μάνατζμεντ

Ποια επιχειρηματική ηθική στον 21ο αιώνα;

Σ’ έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, στον οποίον ήδη καλπάζει και η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις είναι αδιανόητο να λειτουργούν και να σκέπτονται με τα κριτήρια άλλων εποχών

Από: Athanase Papandropoulos - Δημοσίευση: Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Η επιχειρηματική ηθική – η ιδέα ότι οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει μόνο να συμπεριφέρο­νται συμφωνά με κάποια ηθικά πρότυπα, αλλά να επιδεικνύουν επίσης και ένα επίπεδο κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας σε μια ποικι­λία ενδιαφερομένων, από τους εργαζομένους και τους προμηθευτές έως τους πελάτες και το ευρύ κοινό – καταλαμβάνει πλέον μεγαλύτερη προτεραιότητα στα θέματα ημερησίας διάταξης του μάνατζμεντ.
Η επιχειρηματική ηθική – η ιδέα ότι οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει μόνο να συμπεριφέρο­νται συμφωνά με κάποια ηθικά πρότυπα, αλλά να επιδεικνύουν επίσης και ένα επίπεδο κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας σε μια ποικι­λία ενδιαφερομένων, από τους εργαζομένους και τους προμηθευτές έως τους πελάτες και το ευρύ κοινό – καταλαμβάνει πλέον μεγαλύτερη προτεραιότητα στα θέματα ημερησίας διάταξης του μάνατζμεντ.

του Αθανάσιου Χ. Παπανδρόπουλου

Πριν από 50 και πλέον χρόνια, ο καθηγητής Μίλτον Φρήντμαν, κάτοχος βραβείου Νόμπελ Οικονομικών και σημαντικός θεωρητικός υποστηρικτής της ελεύθερης αγοράς, σε ένα πολύκροτο για την εποχή του άρθρο, υποστήριξε ότι πρώτος στόχος της επιχείρησης είναι από πλευράς κοινωνικής ευθύνης, να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, γιατί από αυτά και μόνον μπορεί να προκύψει κοινωνική πρόοδος.

Για μια μακρά περίοδο, από την αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η άποψη αυτή ήταν κυρίαρχη στον κόσμο των επιχειρήσεων. Όμως, από την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, η κατάσταση αλλάζει και οι αλλαγές που παρατηρούνται έχουν πολύπλευρο χαρακτήρα.

Η επιχειρηματική ηθική – η ιδέα ότι οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει μόνο να συμπεριφέρο­νται συμφωνά με κάποια ηθικά πρότυπα, αλλά να επιδεικνύουν επίσης και ένα επίπεδο κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας σε μια ποικι­λία ενδιαφερομένων, από τους εργαζομένους και τους προμηθευτές έως τους πελάτες και το ευρύ κοινό – καταλαμβάνει πλέον μεγαλύτερη προτεραιότητα στα θέματα ημερησίας διάταξης του μάνατζμεντ. Γιατί;

Ένα ισχυρό κίνητρο για τη συγκεκριμένη μεταβολή, σε πρώτη φάση, ήταν η αποφυ­γή δαπανηρών δικαστικών υποθέσεων, δυσφήμησης ή πρόκλησης βλάβης στο γόητρο που υπέστησαν αρκετές γνωστές εταιρείες σαν αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν την επιχειρη­ματική ανευθυνότητα. Η εταιρεία πετρελαιοειδών Shell, για παρά­δειγμα, υπέστη δύο πλήγματα της φήμης της το 1995: Η μία ήταν απο­τέλεσμα του τρόπου με τον οποίο επιχείρησε τον καθαρισμό της πε­τρελαιοκηλίδας του Brent Spar στη Βόρεια Θάλασσα (αν και υπήρ­ξαν πολλοί που πίστευαν ότι είχε υιοθετήσει την πιο υπεύθυνη δυνατή στάση). Η άλλη ήταν η αδυναμία της να εναντιωθεί στην απόφαση της Νιγηριανής κυβέρνησης να εκτελέσει τον Ken Saro-Wiwa, έναν ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια περιοχή της Νιγηρίας όπου η εταιρεία είχε σημαντικές δραστηριότητες.

Από την άλλη πλευρά. η εντεινόμενη επιτήρηση των εταιρειών από τους μετόχους τους, έχει φέρει την επιχειρηματική ηθική στο επίκεντρο της προσοχής. Οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις στις μέρες μας εξελίσσονται συχνά σε θορυβώδεις υποθέσεις, καθώς οι ακτιβιστές κατηγορούν τους διευθυ­ντές για ανήθικη συμπεριφορά ή έλλειψη κοινωνικής ευθύνης.

Ένα πιο θετικό κίνητρο που υποκινεί την ανανέωση της προσοχής στην επιχειρηματική ηθική είναι τα ολοένα και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν βελτίωση του κύρους της εταιρίας όταν πείθει για ηθική συμπεριφορά. Υπάρχουν επίσης στοιχεία, τα οποία φανερώνουν ότι οι άνθρωποι προτιμούν να εργάζονται σε εταιρείες που θεωρούν ηθικές, ενώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι στη νέα οικονο­μία το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο.

Όταν το 1999 υιοθετήθηκε ο Δείκτης Διατηρησιμότητας Dow Jones, ο Economist υποστήριζε ότι «…oι εταιρείες που υιοθετούν την τριπλή προσέγγιση – οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διατηρησιμότητα – υπερτερούν έναντι των λιγότερο σχολαστικών εφά­μιλλων εταιρειών τους στο Χρηματιστήριο…». Αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος για τον οποίο ένας αριθμός μεγάλων επανδυτικών φορέων χρησιμοποιεί πλέον κριτήρια επένδυσης κοινωνικής ευθύ­νης (SRI). Μια έρευνα του Φόρουμ Κοινωνικής Επένδυσης διαπίστω­σε ότι το 59% των χρηματοδοτήσεων επενδυτικών προγραμμάτων ενσωματώνουν πλέον δείκτες SRI στις στρατηγικές επιλογές τους.

Όμως στο πλαίσιο νέων τεχνολογικών προόδων, δημιουργούνται νέοι δείκτες ηθικής, οι οποίοι όμως φέρνουν στο προσκήνιο και νέα ερωτήματα. Και το πιο σημαντικό από αυτά είναι για ποια ηθική μπορούμε να μιλήσουμε στη σημερινή ψηφιακή εποχή όπου η ανερχόμενη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή πλούτου και στην λειτουργία της κοινωνίας πραγματοποιείται από παράγοντες ανύπαρκτους στο παρελθόν.

Για παράδειγμα σε μια κοινωνία όπου αποφάσεις λαμβάνονται με βάση αλγορίθμους, ποιοι ηθικοί κανόνες θα έπρεπε να ισχύουν;

Η απόφαση της καταδίκης ενός ατόμου σε φυλάκιση λαμβά­νεται ακόμα από ανθρώπους. Ωστόσο, μια πληθώρα μικρών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κλήσης σε έναν οδηγό, ή της έγκρισης ή μη ενός καταναλωτικού δανείου, λαμβάνονται ήδη από αλγορίθμους. Έχουμε ακούσει όλοι για αλγορίθμους ή υπολογιστές που χρησιμοποιούνται ως αποδιο­πομπαίοι τράγοι: «…Φυσικά και έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ο υπολογιστής, βλέπετε…».

Είναι απολύτως φυσιολογικό ωστόσο, ένας αλγόριθμος να κάνει λάθη, αφού οι αλγόριθμοι σχεδιάζονται από ανθρώπους και ο κίνδυνος να εμπεριέχουν ανθρώπινα σφάλματα και προκαταλήψεις είναι υπαρκτός. Μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες ή να μην έχουν σχεδιαστεί για να εξετάζουν μια δεδομένη συνθήκη. Είναι σημαντικό να διαθέτουμε υπεύθυνα άτομα που, αν αποφανθούν ότι έχουμε δίκιο, θα είναι σε θέση να παρακάμψουν την απόφαση του αλγορίθμου και να επιβάλουν τη δική τους, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Χωρίς τη δυνατότητα αμφισβήτησης μιας απόφασης, δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στη λήψη αποφάσεων με αλγο­ρίθμους και, βεβαίως, να γίνει αποδεκτή από τα άλλα μέλη της κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, μια αρχή ή ένας μεσολαβητής θα πρέπει να μπορεί να αλλάξει την απόφαση του αλγορίθμου. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις, τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο στο να είναι στη θέση του μεσολαβητή ένας άλλος αλ­γόριθμος, καλύτερα δοκιμασμένος και πιο ολοκληρωμένος από αυτόν που έλαβε την αμφισβητούμενη απόφαση.

Ο Αριστοτέλης είδε την κοινωνία ως ένα σύνολο πολιτι­κών ζώων, ενωμένων για τις ανάγκες της συμβίωσής τους. Η αντιμετώπιση των αλγορίθμων ως πολιτικών ζώων – διαφορε­τικών, εννοείται, από εμάς, αλλά μελών της ίδιας κοινωνίας – δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με τις αποφάσεις που θα θέλαμε να τους εμπιστευτούμε και τις διαδικασίες αμφισβήτη­σης στη λήψη αποφάσεων που θα θέλαμε να θέσουμε σε ισχύ. Τούτα τα ερωτήματα θα μας βοηθήσουν να αναλογιστούμε κα­λύτερα τους τρόπους συνύπαρξής μας μαζί τους.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Μόνo το βαθύ κράτος μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Από: EBR

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης στην αρχή της σύντομης προεκλογικής εκστρατείας του είχε δηλώσει ότι "μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη’’

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τη διανοητική ιδιοκτησία

Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τη διανοητική ιδιοκτησία

Στην επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τη διανοητική ιδιοκτησία, η οποία μετρά πλέον 20 χρόνια ύπαρξης, ώστε να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή, προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οικονομία

Alpha Bank: Πώς επηρεάζει η βραχυχρόνια μίσθωση την αγορά κατοικίας

Alpha Bank: Πώς επηρεάζει η βραχυχρόνια μίσθωση την αγορά κατοικίας

Η αγορά ακινήτων στη χώρα μας συνεχίζει να ανακάμπτει, με τις τιμές των οικιστικών ακινήτων να καταγράφουν αύξηση σταθερά από το πρώτο τρίμηνο του 2018

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2023. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron