Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Μάνατζμεντ

Μanpower: Ποιοι κλάδοι στην Ελλάδα έχουν επιτύχει πλήρη ισότητα των φύλων στην εργασία

Παρά τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των φύλων, νέα έκθεση του ομίλου Manpower Group σχετικά με την κατάσταση των γυναικών εργαζόμενων διαπιστώνει ότι περισσότεροι εργοδότες λαμβάνουν ενεργά μέτρα

Από: EBR - Δημοσίευση: Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024

Η παγκόσμια έκθεση «Προοπτικές του Κόσμου της Απασχόλησης για τις Γυναίκες το 2024» διαπιστώνει ότι λιγότεροι από τους μισούς εργοδότες (41%) αναφέρουν ότι «επιτυγχάνουν πλήρη ισότητα των φύλων» ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο (45%).
Η παγκόσμια έκθεση «Προοπτικές του Κόσμου της Απασχόλησης για τις Γυναίκες το 2024» διαπιστώνει ότι λιγότεροι από τους μισούς εργοδότες (41%) αναφέρουν ότι «επιτυγχάνουν πλήρη ισότητα των φύλων» ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο (45%).

Παρά τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των φύλων, νέα έκθεση του ομίλου Manpower Group σχετικά με την κατάσταση των γυναικών εργαζόμενων διαπιστώνει ότι περισσότεροι εργοδότες λαμβάνουν ενεργά μέτρα για την προώθηση της ισότητας μέσω προοδευτικών πολιτικών, αναβάθμισης δεξιοτήτων και ευέλικτων πρακτικών.

Η παγκόσμια έκθεση «Προοπτικές του Κόσμου της Απασχόλησης για τις Γυναίκες το 2024» διαπιστώνει ότι λιγότεροι από τους μισούς εργοδότες (41%) αναφέρουν ότι «επιτυγχάνουν πλήρη ισότητα των φύλων» ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο (45%). Ωστόσο, ορισμένοι κλάδοι σημειώνουν πρόοδο με ποσοστά πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο: Σε παγκόσμια κλίμακα το 69% των εργοδοτών του κλάδου των Καταναλωτικών Αγαθών και Υπηρεσιών αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν πλήρη ισότητα. Αυτό υποστηρίζει και το 68% των εργοδοτών στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Κτηματομεσιτικών και το 67% των ηγετών στον κλάδο των Υπηρεσιών Επικοινωνιών ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στους τομείς της Υγειονομικής Περίθαλψης και των Βιο-επιστημών και της Πληροφορικής ανέρχονται στο 67% και 66%, αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στον κλάδο των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με το 52% των εργοδοτών να δηλώνουν ότι «η ισότητα έχει ήδη επιτευχθεί». Ακολουθούν οι κλάδοι της Πληροφορικής (51%), των Χρηματοοικονομικών & Κτηματομεσιτικών (47%), της Βιομηχανίας & Κατασκευών (47%), της Ενέργειας & των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (46%).

«Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ταλέντων, χρειαζόμαστε τους πάντες προκειμένου να συμβάλλουν στην απασχόληση με ουσιαστικό τρόπο. Η ένταξη των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό με ίσους όρους ανταγωνισμού δεν συνιστά μια επιθυμητή επιλογή αλλά μια οικονομική επιταγή», δηλώνει η Becky Frankiewicz, Chief Commercial Officer της ManpowerGroup η οποία προσθέτει: «Η επίγνωση των προσδοκιών και των αναγκών των γυναικών συνιστά το ‘θεμέλιο’ για την οικοδόμηση της ισότητας. Αναβαθμίζοντας ενεργά τις δεξιότητες, ενδυναμώνοντας τη συμμαχία, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να επιτρέψουμε την ευελιξία – ξεκλειδώνουμε τις δυνατότητες και την ανάπτυξη, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους οργανισμούς».

Βασικά ευρήματα

• Στην Ελλάδα το 30% των εταιρειών δηλώνουν ότι η ευέλικτη εργασία τις βοήθησε να διατηρήσουν τα ταλέντα τους και να διευρύνουν τη δεξαμενή υποψηφίων τους ώστε να είναι πιο ποικιλόμορφες. Άλλες κορυφαίες πρωτοβουλίες είναι η ανάπτυξη ηγεσίας (28%), η εσωτερική υποστήριξη (28%), η εσωτερική καθοδήγηση/mentoring (28%) και οι ακαδημαϊκές συνεργασίες (27%). Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα ποσοστά δεν απέχουν πολύ από τα παγκόσμια: Σύμφωνα με τα στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα, πάνω από το ένα τρίτο των εργοδοτών (37%) επιβεβαιώνουν ότι οι ευέλικτες πολιτικές εργασίας είναι πιο αποτελεσματικές για τη διακράτηση και προσέλκυση διαφορετικών ταλέντων. Ακολουθούν η ανάπτυξη ηγεσίας (30%), η κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς (29%), η καθοδήγηση/mentoring (28%) και οι ακαδημαϊκές συνεργασίες (24%).

• Η ικανότητα μάθησης προάγει την πρόοδο – Το συμπέρασμα αυτό αφορά 3 στους 10 οργανισμούς (30%) παγκοσμίως (28% για την Ελλάδα) που αναφέρουν ότι «τα προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας μειώνουν αποτελεσματικά τα κενά που ιστορικά εμπόδιζαν την προαγωγή στη διοίκηση».

• Το 65% των εργοδοτών τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα αναφέρουν ότι η τεχνολογία τους βοήθησε να είναι πιο ευέλικτοι, προωθώντας περισσότερη ισότητα μεταξύ των φύλων. Παράλληλα το 61% των εργοδοτών στον κόσμο αναφέρουν ότι η προώθηση της τεχνολογίας βοηθά στην ισότητα των φύλων με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 59%.

• Το 58% των Ελλήνων εργοδοτών δήλωσαν ότι η απόκτηση ταλέντων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας ποικιλόμορφης δεξαμενής υποψηφίων. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό και τις προσλήψεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος για όλους, το οποίο οδηγεί σε υψηλότερη διακράτηση.

• Το 52% των εργοδοτών στον κόσμο και το 50% στην Ελλάδα δήλωσαν ότι «τα εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν στην πρόσληψη των καλύτερων υποψηφίων ανεξάρτητα από το φύλο».

• Μικτή πρόοδος όσον αφορά στην ισότητα των αμοιβών – Λίγο περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) παγκοσμίως αναφέρουν ότι οι πρωτοβουλίες ισότητας των αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ το υπόλοιπο 48% έχει μείνει πίσω ή δεν έχει καμία πρωτοβουλία. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό υπολείπεται κατά 6 μονάδες έναντι του Μ.Ο. καθώς το 46% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι «οι πρωτοβουλίες ισότητας αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος» ενώ το υπόλοιπο 54% έχει μείνει πίσω ή δεν έχει καμία πρωτοβουλία.

• Στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακό ότι το 70% των εργοδοτών στον κλάδο της Πληροφορικής δηλώνουν ότι οι πρωτοβουλίες τους για ισότητα αμοιβών είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: Για τον κλάδο της Ενέργειας & των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το ποσοστό ανέρχεται στο 39%, για τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών & Κτηματομεσιτικών επίσης στο 39% και για τον κλάδο των Μεταφορών & της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο 36%.

• Άνιση εκπροσώπηση ανά ρόλο – Οι προσπάθειες για τη διεύρυνση του αριθμού των γυναικών υποψηφίων ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο ρόλου, με τις διοικητικές (51%) και επιχειρησιακές (48%) θέσεις να πρωτοστατούν σε παγκόσμια κλίμακα. Μικρότερη εκπροσώπηση των γυναικών παρατηρείται στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά – STEM (43%) και στην ανώτατη διοίκηση (42%). Στην Ελλάδα τα ποσοστά διαφοροποιούνται έναντι των διεθνών ευρημάτων της έρευνας: Οι προσπάθειες για τη διεύρυνση του αριθμού των γυναικών υποψηφίων είναι πιο έντονες στις επιχειρησιακές (45%) παρά στις διοικητικές θέσεις (41%). Σαφέστατα μικρότερη εκπροσώπηση των γυναικών παρατηρείται στους STEM ρόλους (36%) και στην ανώτατη διοίκηση (37%).

Βασικές ευκαιρίες για τη συμμετοχή των γυναικών

1. Ενδυνάμωση της συμμαχίας των γυναικών – Καθοδηγήστε τη σταδιοδρομία των νέων γυναικών. Υιοθετήστε προγράμματα καθοδήγησης και υποστήριξης για γυναίκες υπό την ηγεσία ανώτερων εκτελεστικών γυναικών-«συμμάχων».

2. Αξιοποιήστε την αγορά ταλέντων εσωτερικά – Διαμορφώστε αγορές ταλέντων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και ταιριάζουν με τις δεξιότητες και τις φιλοδοξίες των γυναικών σε έργα και ευκαιρίες ηγεσίας που επιτρέπουν την επαγγελματική ανάπτυξη.

3. Εστίαση στην αναβάθμιση και την επανειδίκευση – Προσφέρετε αναβάθμιση και επανειδίκευση με δυνατότητα AI για να προτείνετε εξατομικευμένα μαθήματα. Φιλοξενήστε τεχνολογικές ακαδημίες για να διασφαλίσετε ότι οι γυναίκες αναπτύσσουν ψηφιακές γνώσεις υψηλής ζήτησης.

4. Διατηρήστε ευέλικτες παροχές – Διαμορφώστε πολιτικές που υποστηρίζουν την αρμονία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Με αυξανόμενα σχέδια επιστροφής στο γραφείο, διατηρήστε τα οφέλη φροντίδας και τις υβριδικές απομακρυσμένες επιλογές για να διακρατήσετε τις γυναίκες εργαζόμενες.

5. Υποστηρίξτε επαρκώς τη διαφορετικότητα, την ισότητα, την ένταξη και το ανήκειν (DEIB) – Ενσωματώστε τους στόχους της DEIB στις λειτουργίες με εκτελεστική υποστήριξη, σαφή KPI, εργαλεία και εκπαίδευση που δημιουργούν δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα.

Τα στοιχεία βασίζονται στην έρευνα προοπτικών απασχόλησης του 2ου τριμήνου 2024 του ομίλου ManpowerGroup στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 40.000 εργοδότες σε 42 χώρες, συγκεκριμένα 525 Έλληνες εργοδότες, μαζί με πρόσθετες ιδιόκτητες πηγές.

Δείτε την έρευνα

*πρώτη δημοσίευση: Οικονομικός Ταχυδρόμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Η τραγωδία Μακρόν (και πολιτικής)

Από: EBR

Το εμφανώς τραγικό πρόσωπο/ήρωας στο πολιτικό δράμα της Γαλλίας, ο κορυφαίος πρωταγωνιστής, είναι βεβαίως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Γαλλία: Το φθινόπωρο θα δώσει το πρώτο τεστ η νέα κυβέρνηση – Τι φοβούνται οι αγορές

Γαλλία: Το φθινόπωρο θα δώσει το πρώτο τεστ η νέα κυβέρνηση – Τι φοβούνται οι αγορές

Εντείνονται οι φόβοι για τον ήδη διογκωμένο προϋπολογισμό που έχει η Γαλλία, κίνδυνος να τεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με την ΕΕ

Οικονομία

Αόρατες συνέπειες κακών αποφάσεων: Οι επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού κλίματος

Αόρατες συνέπειες κακών αποφάσεων: Οι επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού κλίματος

Στην οικονομική σφαίρα μία πράξη, ένας θεσμός, ένας νόμος, παράγουν όχι μόνον ένα αποτέλεσμα αλλά μία σειρά αποτελεσμάτων

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2024. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron