Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Οικονομία

Η επιχείρηση ως πηγή ευτυχίας

Στο Μπουτάν οι επιχειρήσεις είναι κάτι περισσότερο από πηγές εισοδήματος και απασχόλησης

Από: EBR - Δημοσίευση: Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

Η υιοθέτηση της ΑΕΕ από τον ιδιωτικό τομέα θα έχει μεγαλύτερον αντίκτυπο από ό,τι η δημόσια πολιτική, η οποία βαλτώνει λόγω γραφειοκρατίας και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Καθώς ο μέσος μισθωτός, ηλικίας 18-65 ετών, δαπανά 94.080 ώρες στην εργασία (δηλαδή το 35% της ενεργού ημέρας του) είναι γεγονός ότι επιχειρήσεις και κοινωνία είναι αλληλεξαρτώμενες.
Η υιοθέτηση της ΑΕΕ από τον ιδιωτικό τομέα θα έχει μεγαλύτερον αντίκτυπο από ό,τι η δημόσια πολιτική, η οποία βαλτώνει λόγω γραφειοκρατίας και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Καθώς ο μέσος μισθωτός, ηλικίας 18-65 ετών, δαπανά 94.080 ώρες στην εργασία (δηλαδή το 35% της ενεργού ημέρας του) είναι γεγονός ότι επιχειρήσεις και κοινωνία είναι αλληλεξαρτώμενες.

του Tshering Tobgay*

Χώρα της νότιας Ασίας, με 800.000 κατοίκους σε 38.400 τ.χλμ., το Βασίλειο του Μπουτάν είναι μία βασιλευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία που συνεργάζεται στενά με την Ινδία, διατηρώντας πολύ καλές σχέσεις και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Με κατά κεφαλήν εισόδημα περί τα 10.000 δολλάρια, από το 2001, η χώρα έχει καθιερώσει την έννοια του ακαθάριστου δείκτη ευτυχίας. 

Αυτό έγινε διότι στο Μπουτάν, όπου επικρατεί η βουδιστική θρησκευτική αντίληψη, πιστεύουμε ότι από την επίτευξη ενός βασικού βιοτικού επιπέδου και μετά τα περισσότερα χρήματα δεν οδηγούν απαραιτήτως και σε μεγαλύτερη αίσθηση ευτυχίας. Αυτός είναι και ο λόγος που, με αφετηρία το 2018, θέλουμε να δώσουμε μιαν άλλη διάσταση και στην έννοια του επιχειρείν και να το καταστήσουμε πιο χαμογελαστό. 

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες το Μπουτάν ακολούθησε μία πολιτική ανάπτυξης εμπνευσμένη από την έννοια της Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας (ΑΕΕ). Τώρα έχουμε ως στόχο να βοηθήσουμε και τις εταιρείες να μην εστιάζουν τόσο στα βραχυπρόθεσμα οφέλη, αλλά περισσότερο σε μακροχρόνιες αξίες που θα δημιουργήσουν υπεύθυνες και αειφόρους επιχειρήσεις.

Η ΑΕΕ προωθεί την ευτυχία της κοινωνίας μέσα από ένα μοντέλο ισορροπημένης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Το επόμενο βήμα μας είναι να εισαγάγουμε την ΑΕΕ στον ιδιωτικό τομέα. Η ιδέα είναι όλες οι επιχειρήσεις ταυτόχρονα να καταστούν υπόλογες έναντι των μετόχων, των πελατών, των εργαζομένων, του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος.

Σκοπεύουμε να το πετύχουμε αυτό με την εισαγωγή ενός εργαλείου πιστοποίησης ΑΕΕ για τις επιχειρήσεις, βάσει ενός δείκτη ΑΕΕ που έχει διαμορφώσει την δημόσια πολιτική του Μπουτάν. Το εργαλείο αποτελείται από ένα σύνολο δεικτών, ομαδοποιημένων σε εννέα τομείς ΑΕΕ, που καλύπτουν την επίδραση στους εργαζομένους, τους καταναλωτές, τις τοπικές κοινωνίες και την ίδια την εταιρεία. 

Οι πληροφορίες για τέσσερις από αυτούς τους τομείς (ψυχολογική ευεξία, υγεία, χρήση του χρόνου, εκπαίδευση) θα συλλέγονται από τους εργαζομένους της εταιρείας. Για να αξιολογηθεί η ψυχολογική τους ευεξία, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι θα απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν την επαγγελματική ικανοποίηση, το επαγγελματικό άγχος, την δέσμευσή τους έναντι της εταιρείας, τις διακρίσεις στον χώρο της εργασίας και τα συναισθηματικά τους βιώματα. 

Για τους άλλους πέντε τομείς (κοινωνική ζωτικότητα, πολιτισμική πολυμορφία, χρηστή διακυβέρνηση, οικολογική ποικιλομορφία, βιοτικό επίπεδο) οι πληροφορίες θα παρέχονται από την εταιρεία.

Ας σημειωθεί ότι η πιστοποίηση ΑΕΕ διαφέρει από τις πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υιοθετούν σήμερα αρκετές επιχειρήσεις. Η ΑΕΕ είναι μία θεμελιώδης επανεξέταση του επιχειρηματικού μοντέλου και των γνωστών πρακτικών που εφαρμόζονται στους κόλπους του. Το “σήμα ΑΕΕ” ως αποτέλεσμα πιστοποίησης θα θέσει νέα πρότυπα για τις επιχειρήσεις. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 540 υπαλλήλους και 41 εταιρείες τον Σεπτέμβριο 2017 διαπίστωσε ότι όλες σχεδόν οι εταιρείες του Μπουτάν θα μπορούσαν να αποτύχουν να εξασφαλίσουν μελλοντική “πιστοποίηση ΑΕΕ”. Ακριβώς όπως και αλλού, οι επιχειρήσεις του Μπουτάν εργάζονται για να ικανοποιήσουν τα στενά συμφέροντα των ιδιοκτητών και των μετόχων τους. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι κάποιες αρνήθηκαν να υποβληθούν στην διαδικασία πιστοποίησης.

Μετά την έναρξη του εργαλείου τον Νοέμβριο 2017, η επίσημη διαδικασία πιστοποίησης θα υλοποιηθεί μέσω εξωτερικής αξιολόγησης. Αυτή θα περιλαμβάνει άμεση παρατήρηση, συλλογή στοιχείων και επιτόπιες συνεντεύξεις με εργαζομένους και επιχειρήσεις. Στο τέλος της αξιολόγησης οι ελεγκτές θα συντάσσουν μία έκθεση βάσει της οποίας θα παρέχεται η πιστοποίηση ΑΕΕ –υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνονται οι ελάχιστες προδιαγραφές. Η διαδικασία πιστοποίησης θα είναι προαιρετική και ανοιχτή σε οποιαδήποτε εταιρεία επιθυμεί σοβαρά την ενσωμάτωση των αξιών της ΑΕΕ στο επιχειρηματικό της μοντέλο.

Η υιοθέτηση της ΑΕΕ από τον ιδιωτικό τομέα θα έχει μεγαλύτερον αντίκτυπο από ό,τι η δημόσια πολιτική, η οποία βαλτώνει λόγω γραφειοκρατίας και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Καθώς ο μέσος μισθωτός, ηλικίας 18-65 ετών, δαπανά 94.080 ώρες στην εργασία (δηλαδή το 35% της ενεργού ημέρας του) είναι γεγονός ότι επιχειρήσεις και κοινωνία είναι αλληλεξαρτώμενες. 

Κατά συνέπεια, ο επιχειρηματικός χώρος δεν είναι άμοιρος και του τρόπου ζωής αυτών που τον υπηρετούν. Γιατί λοιπόν να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε το επιχειρείν εργαλείο χαράς;

*Πρωθυπουργός του Μπουτάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Προτιμότερο ένα πρακτικό παρά ένα επιτελικό κράτος

Από: EBR

H Ελλάδα είναι μια μικρή χωρά αλλά με πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Μία σχετικά καλή διακυβέρνηση και κυβερνητικά στελέχη με δημιουργικό και πρακτικό μυαλό εύκολα φέρνουν τα κάτω πάνω

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2019 2019

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Δίκαιη φορολόγηση: η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Δίκαιη φορολόγηση: η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ επικαιροποίησαν σήμερα τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Οικονομία

Τα φθηνά χέρια του μέλλοντος

Τα φθηνά  χέρια του μέλλοντος

Οι οικονομολόγοι πρέπει να κοιτάμε τις τσάντες με τα ψώνια των καταναλωτών, να ρωτάμε τον μηχανικό, τον δικηγόρο, τον επαγγελματία τι εισπράττουν και όχι μόνο να αναλύουμε τα οριακά ποσοστά μεταβολών σε οικονομικούς δείκτες

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2020. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron