Edition: International | Greek

Αρχική » Μάνατζμεντ

Interamerican: Εταιρεία του αύριο

Περισσότερο από τα καλά αποτελέσματα, προέχει ο τρόπος με τον οποίον η εταιρεία σκέπτεται

Από: Athanase Papandropoulos - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

μέγεθος [–] [+]
Η σχεδόν απόλυτη αναγνωρισιμότητα των brands Interamerican (98%) και Anytime (97%), η ικανοποίηση των πελατών (88% και 90% αντιστοίχως) και η υψηλή διατηρησιμότητα στις ασφαλίσεις υγείας και αυτοκινήτου, καταδεικνύουν εξαιρετικό βαθμό εμπιστοσύνης και προτίμησης για την εταιρεία. Παρά την κρίση, κατά το 2017 η Interamerican διατήρησε την βάση του πελατολογίου της και βελτίωσε σημαντικά τον σύνθετο δείκτη NPS (62), που παρακολουθεί συστηματικά από το 2014 με online έρευνα αγοράς σε πελάτες οι οποίοι έχουν εξυπηρετηθεί, διατηρώντας συνεχώς επίκαιρη την εικόνα ικανοποίησης, πιστότητας και διάθεσης σύστασης της εταιρείας σε τρίτους.
Η σχεδόν απόλυτη αναγνωρισιμότητα των brands Interamerican (98%) και Anytime (97%), η ικανοποίηση των πελατών (88% και 90% αντιστοίχως) και η υψηλή διατηρησιμότητα στις ασφαλίσεις υγείας και αυτοκινήτου, καταδεικνύουν εξαιρετικό βαθμό εμπιστοσύνης και προτίμησης για την εταιρεία. Παρά την κρίση, κατά το 2017 η Interamerican διατήρησε την βάση του πελατολογίου της και βελτίωσε σημαντικά τον σύνθετο δείκτη NPS (62), που παρακολουθεί συστηματικά από το 2014 με online έρευνα αγοράς σε πελάτες οι οποίοι έχουν εξυπηρετηθεί, διατηρώντας συνεχώς επίκαιρη την εικόνα ικανοποίησης, πιστότητας και διάθεσης σύστασης της εταιρείας σε τρίτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Μάνατζμεντ

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Το εντυπωσιακό στοιχείο, παρακολουθώντας διαδικτυακά την συνέντευξη τύπου της ασφαλιστικής εταιρείας Interamerican, δεν ήταν τα καλά αποτελέσματά της –χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. 

Αντιθέτως, την προσοχή μου προσέλκυσε η αντίληψη που έχει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Γιάννης Καντώρος (υποθέτω δε και οι συνεργάτες του) για το μέλλον και το επιχειρείν τού 21ου αιώνα. Πιστεύω δε ότι η αντίληψη αυτή είναι και η εγγύηση για προσεχείς κερδοφόρες χρήσεις της Interamerican, η οποία καθιερώνεται ως κορυφαίος παίκτης σε μία υπό αναδιάταξη ελληνική ασφαλιστική αγορά. 

Κατά τον κ. Γιάννη Καντώρο, η αναδυόμενη ψηφιακή εποχή φέρνει σοβαρές ανατροπές και στο επιχειρείν, αναδεικνύοντας νέους όρους επιχειρηματικής δράσης τους οποίους κανείς δεν μπορεί να μην λάβει σοβαρά υπ’ όψιν. Κατά συνέπεια, στο νέο περιβάλλον, η αναλυτική σκέψη και τα δεδομένα (data), οι νέοι τρόποι εργασίας και οι νέες εμπειρίες που προκύπτουν για τους καταναλωτές-πελάτες απαιτούν άμεση αξιοποίηση της τεχνολογίας, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία στην ανάπτυξη όλων των δικτύων διανομής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican επεσήμανε τα πέντε βασικά θέματα που θα απασχολήσουν την εταιρεία και θα διαμορφώσουν το επιχειρησιακό της πλάνο για το μέλλον. Αυτά είναι: οι εξελίξεις στον χώρο των συντάξεων και της υγείας, η συγκέντρωση της αγοράς, οι κανονιστικές διατάξεις-εποπτικός έλεγχος, η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και το επιχειρησιακό μοντέλο.

Ο κ. Γιάννης Καντώρος τόνισε επίσης ότι η εταιρεία έχει ως στόχο την οργανική κερδοφορία και όχι τόσο τις επενδύσεις. Πρόκειται βέβαια για μία συντηρητική πολιτική, η οποία ωστόσο υποχρεώνει την Interamerican να κάνει καλά την δουλειά της. Βάσει αυτής της λογικής, στο επίκεντρο της εταιρείας είναι ο πελάτης. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από τις πληρωμές και τις αποζημιώσεις, οι οποίες το 2017 έφθασαν στα 213,8 εκατ. ευρώ, με καλύτερο χρόνο απόδοσης εξ αιτίας της απλοποίησης των διαδικασιών και της καθετοποίησης, ενώ το ποσοστό παραπόνων θεωρείται αμελητέο (ενδεικτικά: 1 παράπονο ανά 1.255 περιπτώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου). Οι καταβολές ποσών, σε συνδυασμό με το πλήθος περιστατικών (439.844) που διαχειρίστηκε η Interamerican στην οδική και άμεση ιατρική βοήθεια μεταφράζονται σε εξυπηρέτηση 2,3 χιλιάδων πελατών καθημερινά κατά μέσον όρο. 

Η σχεδόν απόλυτη αναγνωρισιμότητα των brands Interamerican (98%) και Anytime (97%), η ικανοποίηση των πελατών (88% και 90% αντιστοίχως) και η υψηλή διατηρησιμότητα στις ασφαλίσεις υγείας και αυτοκινήτου, καταδεικνύουν εξαιρετικό βαθμό εμπιστοσύνης και προτίμησης για την εταιρεία. Παρά την κρίση, κατά το 2017 η Interamerican διατήρησε την βάση του πελατολογίου της και βελτίωσε σημαντικά τον σύνθετο δείκτη NPS (62), που παρακολουθεί συστηματικά από το 2014 με online έρευνα αγοράς σε πελάτες οι οποίοι έχουν εξυπηρετηθεί, διατηρώντας συνεχώς επίκαιρη την εικόνα ικανοποίησης, πιστότητας και διάθεσης σύστασης της εταιρείας σε τρίτους.

Ας σημειωθεί επίσης ότι, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στον ευαίσθητο και πολύπαθο τομέα της υγείας στην χώρα μας, η εταιρεία λειτούργησε πέρυσι και δεύτερο πολυϊατρείο Medifirst στην Αθήνα, το οποίο αποτελεί επένδυση της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ. Πάντως, στον σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβάνεται η δημιουργία και άλλων μονάδων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Αναπτυξιακού χαρακτήρα επένδυση ήταν και η εξαγωγή του επιτυχημένου μοντέλου της Anytime στην Κύπρο, όπου δραστηριοποιήθηκε πέρυσι κατά το β’ εξάμηνο.

Από οικονομικής πλευράς, παρά την οικονομική κρίση, η Interamerican διέγραψε σταθερή πορεία βιώσιμης ανάπτυξης κατά την εξαετία 2012-2017. Το 2017, για έκτη συνεχή χρονιά, είχε σημαντικά επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη που έφθασαν προ φόρων στα 27,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 49,2% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κέρδη κατά το 2016 (18,7 εκατ. ευρώ).

Τέλος, όπως επισημάνθηκε από τους κ.κ. Τάσο Ηλιακόπουλο, διευθυντή πωλήσεων και μάρκετινγκ, Martin Hargas, γενικό διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών, και Γιάννη Ρούντο, υπεύθυνο επικοινωνίας, η εταιρεία, πέρα από την αναζήτηση της αριστείας στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της, έχει να επιδείξει και πνεύμα κοινωνικής ευθύνης –μέγα ζητούμενο της εποχής μας. 

Ευρώπη

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς: η διαφθορά θεωρείται λιγότερο διαδεδομένη στην ΕΕ από ότι το 2013

Σήμερα, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έρευνα για τη στάση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οικονομία

Νέοι καιροί, νέα ήθη, νέες τάσεις

Είναι ξεκάθαρο ότι οι αναπτυγμένες οικονομίες μπαίνουν σε μια περίοδο «λελογισμένης κατανάλωσης», η οποία θα επηρεάσει και τον κόσμο των λιανικών πωλήσεων

Γνώμη

Διεθνής Νομιμότητα και άλλα παραμύθια…

Από: EBR

Συχνά πυκνά ακούμε στα ΜΜΕ για την Διεθνή Νομιμότητα που παραβιάζει η Τουρκία και για τις ανάλογες προς το θέμα ανακοινώσεις που εκδίδουν διάφορες χώρες, καταγγέλλοντας τις εκτός νόμου ενέργειες της Άγκυρας

EURACTIV.com - Feeds

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2019 2019

Τρέχον Τεύχος

03/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron :)