Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ευρώπη

Η Ενιαία Αγορά: το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια νέα αξιολόγηση της κατάστασης της Ενιαίας Αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη να ανανεώσουν την πολιτική τους δέσμευση στην Ενιαία Αγορά

Από: EBR - Δημοσίευση: Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Εδώ και 25 χρόνια, χάρη στην Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη του κόσμου, τόσο για να ζει κανείς όσο και για να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι τέσσερις αδιαίρετες ελευθερίες της –η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου– έχουν συμβάλει στην ευημερία των πολιτών μας και έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ
Εδώ και 25 χρόνια, χάρη στην Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη του κόσμου, τόσο για να ζει κανείς όσο και για να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι τέσσερις αδιαίρετες ελευθερίες της –η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου– έχουν συμβάλει στην ευημερία των πολιτών μας και έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια νέα αξιολόγηση της κατάστασης της Ενιαίας Αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη να ανανεώσουν την πολιτική τους δέσμευση στην Ενιαία Αγορά.

Εδώ και 25 χρόνια, χάρη στην Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη του κόσμου, τόσο για να ζει κανείς όσο και για να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι τέσσερις αδιαίρετες ελευθερίες της –η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου– έχουν συμβάλει στην ευημερία των πολιτών μας και έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

 Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές της στην ψηφιακή εποχή και να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας, η Ενιαία Αγορά πρέπει να λειτουργεί σωστά και να εξελίσσεται διαρκώς, παράλληλα με τις ραγδαίες μεταβολές στον σημερινό κόσμο. Η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, όμως, χρειάζεται μεγαλύτερο πολιτικό σθένος και αφοσίωση σήμερα απ' ό,τι πριν από 25 χρόνια, ενώ απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις.

Ο Aντιπρόεδρος κ. Γύρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, έξι μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, αξίζει να θυμίσουμε στους Ευρωπαίους τους τρόπους με τους οποίους η Ενιαία Αγορά βελτιώνει την καθημερινή μας ζωή και λειτουργεί ως ιδιαίτερο εφαλτήριο που ωθεί τις επιχειρήσεις μας να καινοτομούν και να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τα εθνικά σύνορα.

 Όσοι νιώθουν τον πειρασμό να υψώσουν νέους φραγμούς, ας αναλογιστούν το ευρύτερο πλαίσιο: Σε έναν κόσμο όπου η πολυμέρεια δέχεται επιθέσεις και όπου οι ανταγωνιστές μας αναπτύσσονται γρηγορότερα από εμάς, τόσο σε όρους ΑΕΠ όσο και σε πληθυσμό, η Ενιαία Αγορά αποτελεί ένα μοναδικό πλεονέκτημα στην προσπάθειά μας να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε τη θέση, τις αξίες και την επιρροή της ηπείρου μας στον υπόλοιπο κόσμο.»

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Eπίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε τα εξής: «Ενιαία Αγορά σημαίνει ελευθερία, ευκαιρίες και ευημερία. Για να μπορούν όμως οι άνθρωποι, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το κεφάλαιο να κυκλοφορούν ελεύθερα, τόσο σε φυσική μορφή όσο και στο διαδίκτυο, θα πρέπει ολόκληρη η ΕΕ να τηρεί τους συμφωνημένους κανόνες.

 Χρειαζόμαστε αποτελεσματική και συνεπή επιβολή των κανόνων. Και, όπως ακριβώς αντιστεκόμαστε στον προστατευτισμό εκτός της ΕΕ, οφείλουμε να αντισταθούμε στον κατακερματισμό στο εσωτερικό της. Οφείλουμε να υποστηρίζουμε συνεχώς την Ενιαία Αγορά μας ώστε να διαφυλάξουμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας για τις επόμενες γενιές.»

Η Επιτροπή αναδεικνύει τρεις βασικούς τομείς όπου απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την εμβάθυνση και την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς:

Γρήγορη έγκριση των συζητούμενων προτάσεων: Η Επιτροπή έχει καταθέσει 67 προτάσεις που αφορούν άμεσα την ορθή λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς· από αυτές, οι 44 δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμα. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τις βασικές προτάσεις υπό συζήτηση πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σχετικές προτάσεις για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και των νέων τεχνολογιών στον πυρήνα της Ενιαίας Αγοράς, για την εξασφάλιση πιο σταθερής και βιώσιμης ενέργειας για την Ευρώπη, και για τη δημιουργία της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών (βλ. ενημερωτικό δελτίο «Επισκόπηση των πρωτοβουλιών»).

Εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων: Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν τα πολυάριθμα οφέλη της Ενιαίας Αγοράς (βλ. ενημερωτικό δελτίο για την Ενιαία Αγορά) μόνον όταν οι κοινώς συμφωνημένοι κανόνες λειτουργούν αποτελεσματικά στην πράξη. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν κατά την υλοποίηση, την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ΕΕ και να αποφεύγουν τη δημιουργία νέων φραγμών.

 Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξασφαλίζει τον σεβασμό στους κανόνες της ΕΕ σε όλους τους τομείς, από τις εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από τα κοινωνικά δίκτυα μέχρι τον τομέα των υπηρεσιών και σε πολλούς άλλους τομείς.

Συνεχής προσαρμογή της Ενιαίας Αγοράς: Αντιμέτωπη με τη σταδιακή επιβράδυνση της ανάπτυξης, σε παγκόσμιο επίπεδο, και με ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο, η ΕΕ οφείλει να επιδείξει ηγετικό πνεύμα και πολιτικό σθένος για να φέρει την Ενιαία Αγορά σε ένα νέο επίπεδο.

 Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση στους τομείς των υπηρεσιών, των προϊόντων, της φορολογίας και των επιχειρήσεων δικτύων κοινής ωφελείας. Αυτό θα καταστήσει την Ένωση ακόμα πιο ελκυστική προς τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της και θα αυξήσει την ισχύ της στη διεθνή σκηνή.

Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή δίνει μια πρώτη απάντηση στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από τον Μάρτιο, να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση της Ενιαίας Αγοράς και μια αξιολόγηση των εναπομενόντων φραγμών και ευκαιριών για μια πλήρως λειτουργική Ενιαία Αγορά. 

Καλεί επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφιερώσει μια διεξοδική συζήτηση, σε επίπεδο ηγετών, για την Ενιαία Αγορά σε όλες της τις διαστάσεις, ώστε να εντοπιστούν οι κοινές προτεραιότητες δράσης και οι κατάλληλοι μηχανισμοί με τους οποίους η απαραίτητη νέα πολιτική δέσμευση στην ενιαία αγορά θα αντιστοιχιστεί σε συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ένα σχέδιο δράσης για την τυποποίηση, όπου περιγράφονται τέσσερις βασικές δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου του συστήματος.

Η άρση των στενωπών με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων στην Ενιαία Αγορά αποτελεί επίσης βασικό στόχο του επενδυτικού προγράμματος της Επιτροπής, γνωστού και ως «σχέδιο Γιούνκερ». Για τον λόγο αυτόν, η σημερινή ανακοίνωση σχετικά με την Ενιαία Αγορά συνδυάζεται με την ανακοίνωση αποτίμησης των επιτευγμάτων του σχεδίου Γιούνκερ, η οποία επίσης δημοσιεύεται σήμερα.

Γενικές πληροφορίες

Η ενιαία αγορά παρέχει στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να κατοικούν και να ερωτεύονται πέραν των συνόρων. Μπορούν να επιλέγουν από μεγάλη ποικιλία προϊόντων, είτε αγοράζουν στον τόπο τους είτε από άλλες χώρες, και να επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές, αλλά και από υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των καταναλωτών. 

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις –-μικρές και μεγάλες– μπορούν να διευρύνουν την πελατεία τους και να ανταλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες με μεγαλύτερη ευκολία σε ολόκληρη την ΕΕ. Με απλά λόγια, η ενιαία αγορά είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Ευρώπης για την ενίσχυση της ανάπτυξης και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις παγκοσμιοποιημένες αγορές.

Με τη στρατηγική για την Ενιαία Αγορά, την Ένωση των Κεφαλαιαγορών και τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει προτείνει μια φιλόδοξη και ισορροπημένη δέσμη μέτρων που θα εμβαθύνει και θα καταστήσει δικαιότερη την Ενιαία Αγορά.

 Πολλές προτάσεις έχουν ήδη εγκριθεί αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα με τις 44 από τις 67 προτάσεις που περιλαμβάνονται στις στρατηγικές αυτές. Η Επιτροπή έχει υποβάλει επίσης σημαντικές προτάσεις με μακροπρόθεσμη προοπτική για τη δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης στην Ευρώπη αλλά και για την ενίσχυση των πολιτικών στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και του κλίματος, οι οποίες θα εμβαθύνουν την Ενιαία Αγορά και θα προαγάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 Προκειμένου να διαφυλαχθεί η δικαιοσύνη στην Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή έχει προτείνει διασφαλίσεις στους τομείς της απασχόλησης, της φορολογίας, του εταιρικού δικαίου και της προστασίας των καταναλωτών.

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή έχει προτείνει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά, ύψους 4 δισ. ευρώ, που θα ενδυναμώνει και θα προστατεύει τους καταναλωτές και θα παρέχει στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από μια εύρυθμη ενιαία αγορά.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Προτιμότερο ένα πρακτικό παρά ένα επιτελικό κράτος

Από: EBR

H Ελλάδα είναι μια μικρή χωρά αλλά με πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Μία σχετικά καλή διακυβέρνηση και κυβερνητικά στελέχη με δημιουργικό και πρακτικό μυαλό εύκολα φέρνουν τα κάτω πάνω

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2019 2019

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Δίκαιη φορολόγηση: η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Δίκαιη φορολόγηση: η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ επικαιροποίησαν σήμερα τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Οικονομία

Τα φθηνά χέρια του μέλλοντος

Τα φθηνά  χέρια του μέλλοντος

Οι οικονομολόγοι πρέπει να κοιτάμε τις τσάντες με τα ψώνια των καταναλωτών, να ρωτάμε τον μηχανικό, τον δικηγόρο, τον επαγγελματία τι εισπράττουν και όχι μόνο να αναλύουμε τα οριακά ποσοστά μεταβολών σε οικονομικούς δείκτες

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2020. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron