Edition: International | Greek

Αρχική » Γνώμη

Ποιά η προοπτική της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης;

Είναι ανάγκη και πρόκληση πλέον να επανασχεδιάσουμε το μέλλον και το εντάσσουμε σε μια νέα προοπτική, αυτήν της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης

Από: EBR - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

μέγεθος [–] [+]
Αναλογιζόμενοι τη συμβολή μας στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον συνολικά, θέσαμε τολμηρούς στόχους για μείωση των ατυχημάτων, των αερίων εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης υδάτινων πόρων, ενώ παράλληλα ξεκινήσαμε νέες επενδύσεις για την ανακύκλωση, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την επέκταση συμπράξεων με τους συμμέτοχους σε όλα τα επίπεδα
Αναλογιζόμενοι τη συμβολή μας στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον συνολικά, θέσαμε τολμηρούς στόχους για μείωση των ατυχημάτων, των αερίων εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης υδάτινων πόρων, ενώ παράλληλα ξεκινήσαμε νέες επενδύσεις για την ανακύκλωση, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την επέκταση συμπράξεων με τους συμμέτοχους σε όλα τα επίπεδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Γνώμη

Του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου*

Η αλλαγή είναι ζήτημα των καιρών.Είναι ο δρόμος για ένα καλύτερο αύριο.Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, στον ΤΙΤΑΝΑ δεσμευθήκαμε να προσπαθήσουμε αυτή την αλλαγή.

Συνδέσαμε την προσπάθεια μας με την εθελοντική δέσμευση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στοχεύσαμε με συστηματικό τρόπο στην  ενσωμάτωση της στην επιχειρηματική μας στρατηγική.

Δεσμευθήκαμε να λειτουργούμε αλλά και να σχεδιάσουμε τη μεγέθυνση μας με δεοντολογικό και υπεύθυνο τρόπο, να επιδιώκουμε τους οικονομικούς μας σκοπούς με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον και να εστιάζουμε σε όσα είναι πραγματικά σημαντικά και για την λειτουργία μας και για τους κύριους συμμέτοχους μας. Έτσι ορίσαμε τις προτεραιότητες μας και αξιολογούμε συνεχώς τα αποτελέσματα μας σε τρεις επιμέρους άξονες: μείωση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων, αύξηση της κοινωνικής αξίας και εφαρμογή λύσεων αμοιβαίου οφέλους.

Αναλογιζόμενοι τη συμβολή μας στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον συνολικά, θέσαμε τολμηρούς στόχους για μείωση των ατυχημάτων, των αερίων εκπομπών, της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης υδάτινων πόρων, ενώ παράλληλα ξεκινήσαμε νέες επενδύσεις για την ανακύκλωση, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την επέκταση συμπράξεων με τους συμμέτοχους σε όλα τα επίπεδα.

Ενισχύσαμε το διάλογο και τη διαφάνεια, αφενός με την έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος ελέγχεται και πιστοποιείται ως προς την ποιότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των περιεχομένων του από ανεξάρτητους ελεγκτές, όσο και τη δημιουργία ενός νέου θεσμού, του πολύ συμμετοχικού Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών, που ήδη λειτουργεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, αναλάβαμε πρωτοβουλίες για συλλογική δράση σε διεθνές και κλαδικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό και τοπικό και τούτο διότι είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι ότι τα μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις, πολίτες και κοινότητες, όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η διαχείριση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, αλλά και η παρούσα οικονομική κρίση, δεν αντιμετωπίζονται με μεμονωμένες και περιορισμένης εμβέλειας αποφάσεις, αλλά απαιτούν συνολική και ολιστική προσέγγιση, όπως επίσης και ενεργό συμμετοχή και συμβολή όλων των συμ-μετόχων.

Θεωρήσαμε εξαρχής δεδομένο ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μια φιλοσοφία που δεν επιβάλλεται δια νόμου, αλλά καλλιεργείται συστηματικά, ενσωματώνοντας στην καθημερινή λειτουργία πρότυπα και άριστες πρακτικές που εναρμονίζονται με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και τις αξίες και προτεραιότητες των συμ0μετόχων σου, σε κάθε περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος αυτός είναι δύσκολος και προκλητικός, γιατί προϋποθέτει μία διαφορετική αντίληψη της αλληλεπίδρασης μεταξύ κοινωνίας και επιχείρησης, ανάλογη παιδεία και κοινωνική συνείδηση.

Παρόλα αυτά, κατά τη γνώμη μας είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε την κρίση , αλλά κυρίως για να επανακτήσουμε την απαιτούμενη εμπιστοσύνη και συναίνεση, που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε το μέλλον με καλύτερες προοπτικές και πιο ανθρώπινο πρόσωπο.

*Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΤΙΤΑΝ 

Ευρώπη

Οι δράσεις της ΕΕ προς την κυκλική οικονομία

Ποιο το μέλλον της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια του 21ου αιώνα

Οικονομία

Η Άχρονη Οικονομία των στοιχημάτων

Σήμερα ζούμε την αποθέωση της εργασιακής εξειδίκευσης στην παραγωγή χρήματος από το χρήμα: γέννηση κέρδους από την διαχείριση του χρήματος και όχι κέρδους από την παραγωγή

Γνώμη

Οι ελίτ τους μάραναν

Από: Athanase Papandropoulos

Αυτοί που έμαθαν την κοινωνία να πιστεύει στο μάτιασμα και στην ομφαλοσκόπηση ενώ παραμένει αγράμματη, σήμερα την οδηγούν και στο βαθύ περιθώριο της ιστορίας

EURACTIV.com - Feeds

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 1/2019 2019

Τρέχον Τεύχος

1/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron :)