Edition: International | Greek

Αρχική » Ευρώπη

Νέοι κανόνες από την ΕΕ για την εξάλειψη των συνηθέστερων πρακτικών εταιρικής φοροαποφυγής

Νέοι κανόνες της ΕΕ τέθηκαν σε ισχύ, την 1η Ιανουαρίου, για να εξαλειφθούν τα βασικά κενά που χρησιμοποιούνται για την εταιρική φοροαποφυγή

Από: EBR - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

μέγεθος [–] [+]
Όλα τα κράτη μέλη θα φορολογούν πλέον κέρδη που έχουν μεταφερθεί σε χώρες με χαμηλή φορολογία, όπου η εταιρεία δεν έχει καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα (κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες) Για να αποθαρρύνουν τις εταιρείες να χρησιμοποιούν υπερβολικές πληρωμές τόκων για να ελαχιστοποιούν τους φόρους, τα κράτη μέλη θα περιορίσουν το ποσό των καθαρών εξόδων για τόκους που μια εταιρεία μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά της (κανόνες περιορισμού των τόκων)
Όλα τα κράτη μέλη θα φορολογούν πλέον κέρδη που έχουν μεταφερθεί σε χώρες με χαμηλή φορολογία, όπου η εταιρεία δεν έχει καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα (κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες) Για να αποθαρρύνουν τις εταιρείες να χρησιμοποιούν υπερβολικές πληρωμές τόκων για να ελαχιστοποιούν τους φόρους, τα κράτη μέλη θα περιορίσουν το ποσό των καθαρών εξόδων για τόκους που μια εταιρεία μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά της (κανόνες περιορισμού των τόκων)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Ευρώπη


Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων για την εξάλειψη των συνηθέστερων πρακτικών εταιρικής φοροαποφυγής.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν νέα δεσμευτικά μέτρα κατά των καταχρήσεων που εστιάζονται στις κύριες μορφές της φοροαποφυγής από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

 Ο Πιερ Μοσκοβισί, Eπίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Η Επιτροπή έχει αγωνιστεί με συνέπεια και για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Η μάχη δεν έχει ακόμη κερδηθεί, αλλά πραγματοποιούμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στον αγώνα μας κατά όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις αναντιστοιχίες στα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών μας για να αποφύγουν να καταβάλουν φόρους που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ.»

 Οι κανόνες βασίζονται σε παγκόσμια πρότυπα που ανέπτυξε ο ΟΟΣΑ το 2015 όσον αφορά τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS), και αναμένεται να συμβάλουν στην παρεμπόδιση της παράνομης μεταφοράς κερδών, τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί, εκτός της ΕΕ. Αναλυτικότερα:

Όλα τα κράτη μέλη θα φορολογούν πλέον κέρδη που έχουν μεταφερθεί σε χώρες με χαμηλή φορολογία, όπου η εταιρεία δεν έχει καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα (κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες)
Για να αποθαρρύνουν τις εταιρείες να χρησιμοποιούν υπερβολικές πληρωμές τόκων για να ελαχιστοποιούν τους φόρους, τα κράτη μέλη θα περιορίσουν το ποσό των καθαρών εξόδων για τόκους που μια εταιρεία μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά της (κανόνες περιορισμού των τόκων).

Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να καταπολεμούν τα συστήματα φοροαποφυγής σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλες διατάξεις κατά της φοροαποφυγής (γενικός κανόνας για την καταπολέμηση των καταχρήσεων).
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2020 τείθονται σε ισχύ περαιτέρω κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων προκειμένου να εμποδίζονται οι εταιρείες να εκμεταλλεύονται τις αναντιστοιχίες στις φορολογικές νομοθεσίες δύο διαφορετικών χωρών της ΕΕ για να αποφύγουν τη φορολόγηση, καθώς και μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα κέρδη από στοιχεία του ενεργητικού, όπως η διανοητική ιδιοκτησία, τα οποία έχουν μεταφερθεί από το έδαφος κράτους μέλους, καθίστανται φορολογητέα στην εν λόγω χώρα (κανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο).

 Ιστορικό

Οι νομικά δεσμευτικοί κανόνες, γνωστοί ως οδηγία κατά της φοροαποφυγής (ATAD), οι οποίοι προτάθηκαν για πρώτη φορά από την Επιτροπή το 2016, συμφωνήθηκαν ταχέως για να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες που καταβάλλονται παγκοσμίως για την πάταξη του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. 

Η συμφωνία συνήφθη μετά τη συμφωνία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σχετικά με τις συστάσεις για τον περιορισμό της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS), και κατέστησε την ΕΕ παγκόσμιο ηγέτη σε ό, τι αφορά την πολιτική και οικονομική προσέγγιση της φορολογίας των εταιρειών.

Η Επιτροπή Γιούνκερ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Νέοι κανόνες διαφάνειας τίθενται σταδιακά σε ισχύ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να καταστείλουν την πρακτική των εταιρειών που συνίσταται στο να μην καταβάλλουν το μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί. 

Η ΕΕ ενεργεί επίσης για να διασφαλίσει ότι οι διεθνείς εταίροι της εφαρμόζουν παγκόσμια πρότυπα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής μέσω των εν εξελίξει εργασιών της σχετικά με κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. 

Τέλος, η Επιτροπή πρότεινε επίσης σημαντικές μεταρρυθμίσεις της φορολογίας των εταιρειών που θα αναμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται οι πολυεθνικές εταιρείες στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διευκολύνει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Ευρώπη

Η Ευρώπη επιδιώκει μια ενιαία στρατηγική για την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της

Το άγχος για το μέλλον της οικονομίας μας παρουσιάζει μόνον αυξητικές τάσεις, καθώς η Κίνα ανοίγει το δρόμο για την οικονομική της υπεροχή μέσω αθέμιτων πρακτικών και μαζικών επιδοτήσεων

Οικονομία

Διαχείριση με υψηλούς κινδύνους

Οι εκατό ημέρες της Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη ήρθαν και παρήλθαν αφήνοντας ένα ισχυρό θετικό αποτύπωμα στον ψυχισμό του Έλληνα

Γνώμη

Για μιαν άλλην ευρωπαϊκή ταυτότητα

Από: Athanase Papandropoulos

Ένα σημαντικό κείμενο του έγκριτου καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Θεοδόση Π. Τάσιου, που προτείνει τη διαρθρωμένη ετερότητα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας

EURACTIV.com - Feeds

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2019 2019

Τρέχον Τεύχος

03/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron :)