Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ευρώπη

Έκθεση για την εμπορική άμυνα: αποκατάσταση των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς

Τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ είναι αποτελεσματικά όσον αφορά τη μείωση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα με ετήσια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Από: EBR - Δημοσίευση: Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

«Η ισχυρή και αποτελεσματική εμπορική άμυνα είναι βασικής σημασίας για την προστασία των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας μας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και για τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας του εφοδιασμού. Η εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν σε ισότιμες συνθήκες στην αγορά θα έχει ακόμα πιο κρίσιμη σημασία κατά την περίοδο της ανάκαμψης ύστερα από την κρίση του κορονοϊού...»
«Η ισχυρή και αποτελεσματική εμπορική άμυνα είναι βασικής σημασίας για την προστασία των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας μας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και για τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας του εφοδιασμού. Η εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν σε ισότιμες συνθήκες στην αγορά θα έχει ακόμα πιο κρίσιμη σημασία κατά την περίοδο της ανάκαμψης ύστερα από την κρίση του κορονοϊού...»

Τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ είναι αποτελεσματικά όσον αφορά τη μείωση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα με ετήσια έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δασμοί αντιντάμπινγκ ή οι αντισταθμιστικοί δασμοί κατά των επιδοτήσεων που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αθέμιτων εισαγωγών κατά 80 %, χωρίς να επηρεάσουν τις άλλες ξένες προμήθειες. Σήμερα, τα μέτρα της ΕΕ προστατεύουν επίσης 23 000 περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι το προηγούμενο έτος.

Ο επίτροπος Εμπορίου, κύριος Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Η ισχυρή και αποτελεσματική εμπορική άμυνα είναι βασικής σημασίας για την προστασία των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας μας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και για τη διασφάλιση της ποικιλομορφίας του εφοδιασμού. Η εξασφάλιση ότι οι επιχειρήσεις μας λειτουργούν σε ισότιμες συνθήκες στην αγορά θα έχει ακόμα πιο κρίσιμη σημασία κατά την περίοδο της ανάκαμψης ύστερα από την κρίση του κορονοϊού. Παρότι οι εισαγωγές προσφέρουν περισσότερες επιλογές σε ανταγωνιστική τιμή για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις μας, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έρχονται στην Ευρώπη με ισότιμους όρους, χωρίς ντάμπινγκ ή επιδοτήσεις, και ότι δεν μας καθιστούν υπερβολικά εξαρτημένους. Γι’ αυτό χαίρομαι που διαπιστώνω ότι το σύστημα που έχουμε καθιερώσει λειτουργεί και ότι οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών αποδίδουν καρπούς.»

Στην έκθεση τονίζονται ειδικότερα τα εξής σημεία:

Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα υψηλού επιπέδου όσον αφορά την εμπορική άμυνα της ΕΕ: το 2019 η Επιτροπή κίνησε 16 έρευνες (έναντι των 10 που είχε κινήσει το 2018) και επέβαλε 12 νέα μέτρα (έναντι 6 το 2018). Η εντατική δραστηριότητα στον τομέα της επανεξέτασης των υφιστάμενων μέτρων είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση 18 επανεξετάσεων ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, δηλ. 11 περισσότερες από ό,τι το 2018. Στα τέλη του 2019 η ΕΕ είχε θεσπίσει 140 μέτρα εμπορικής άμυνας, δηλ. 5 % περισσότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται 121 μέτρα αντιντάμπινγκ, 16 αντισταθμιστικά μέτρα κατά των επιδοτήσεων και τρία μέτρα διασφάλισης. Τα περισσότερα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ αφορούν εισαγωγές από χώρες όπως η Κίνα (93 από τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων), η Ρωσία (10 μέτρα), η Ινδία (7 μέτρα) και οι ΗΠΑ (6 μέτρα).

Η αύξηση του αριθμού των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ που προστατεύθηκαν: τα μέτρα που επιβλήθηκαν το 2019 αύξησαν κατά 23 000 τον αριθμό των θέσεων εργασίας που ωφελούνται από την εμπορική άμυνα της ΕΕ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των άμεσων προστατευμένων θέσεων εργασίας σε 343 000.

Η διαρκής αποτελεσματικότητα των μέτρων εμπορικής άμυνας της ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των αθέμιτων εισαγωγών: χάρη στη μείωση —σε ποσοστό 80 % κατά μέσο όρο— των ζημιογόνων εισαγωγών λόγω των μέτρων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, οι ενωσιακοί παραγωγοί μπορούν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους και οι ενωσιακοί χρήστες των σχετικών προϊόντων μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από τις διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού.

Η αποφασιστική δράση για τη διαφύλαξη της ενωσιακής αγοράς χάλυβα: σε συνέχεια του εισαγωγικού δασμού για τον χάλυβα που είχε επιβληθεί το 2018 στις ΗΠΑ, η Επιτροπή, στις αρχές του 2019, εξέδωσε οριστικά μέτρα διασφάλισης για ένα φάσμα προϊόντων χάλυβα κάθε καταγωγής. Αυτό ήταν αναγκαίο για να αποφευχθεί η περαιτέρω απότομη αύξηση των εισαγωγών που απειλούσαν να επιδεινώσουν την ήδη εύθραυστη οικονομική κατάσταση των ενωσιακών παραγωγών χάλυβα. Τα μέτρα αυτά επανεξετάστηκαν στη συνέχεια, με σκοπό να διατηρηθούν οι παραδοσιακές εμπορικές ροές και η ποικιλομορφία των πηγών εφοδιασμού. Οι μισές από τις νέες έρευνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων που διενεργήθηκαν το 2019 αφορούσαν επίσης προϊόντα σιδήρου και χάλυβα.

Η έντονη έμφαση στην επιβολή και στην αντιμετώπιση της καταστρατήγησης: το 2019 σημειώθηκε αύξηση των υποθέσεων που στόχευαν την καταστρατήγηση των ισχυόντων δασμών, π.χ. μέσω της διέλευσης από άλλους εξαγωγείς ή από άλλες χώρες. Η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία, κίνησε έναν πρωτοφανή αριθμό τεσσάρων ερευνών κατά της καταστρατήγησης, στις οποίες περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη έως σήμερα έρευνα σχετικά με τα επιτραπέζια είδη και τον κουζινικό εξοπλισμό από την Κίνα, βάσει της οποίας οι δασμοί επεκτάθηκαν σε 30 ακόμα εταιρείες.

Η νέα προσφυγή σε μέτρα διασφάλισης: επιπλέον των μέτρων διασφάλισης που έχουν επιβληθεί στον χάλυβα, η Επιτροπή έθεσε επίσης σε εφαρμογή μέτρα διασφάλισης για το ρύζι Indica από την Καμπότζη και τη Μιανμάρ. Τα μέτρα ελήφθησαν σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν στην Επιτροπή τα κράτη μέλη της ΕΕ που παράγουν ρύζι. Πρόκειται για τα πρώτα μέτρα διασφάλισης που ενεργοποιούνται από την ΕΕ εδώ και πολύ καιρό.

Η σθεναρή άμυνα των εξαγωγέων της ΕΕ που αποτελούν στόχο ερευνών εμπορικής άμυνας στο εξωτερικό: τα μέτρα που έλαβαν, το 2019, άλλες χώρες κατά των εισαγωγών από την ΕΕ βρίσκονται και πάλι στο υψηλό επίπεδο των 175. Αυτό το υψηλό επίπεδο αναμένεται να διατηρηθεί και στο μέλλον, λόγω του μεγάλου αριθμού υποθέσεων που κινήθηκαν το 2019. Η Επιτροπή έχει επιδείξει μεγάλη αποφασιστικότητα, παρεμβαίνοντας στις ξένες έρευνες που στοχεύουν άδικα τις ενωσιακές εξαγωγές. Σε δύο αξιοσημείωτες περιπτώσεις —τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ στις επιτραπέζιες ελιές από την Ισπανία και τα μέτρα που επιβλήθηκαν στις κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες—, η Επιτροπή κίνησε τον μηχανισμό επίλυσης εμπορικών διαφορών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

*Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Oι βαθιές ρίζες του λεφτόδεντρου

Από: EBR

Και ξαφνικά όλοι συνειδητοποιούν ότι τελικά λεφτά υπάρχουν.Σε κάθε χώρα της Δύσης ακούμε πρωθυπουργούς, προέδρους και τραπεζίτες να μοιράζουν δις και τρις, να επιδοτούν εργασία και επιχειρηματικότητα, να σώζουν εταιρείες

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 01/2020 2020

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

01/2020 2020

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Ευρωπαϊκή ενοποίηση: Και όμως κινείται

Ευρωπαϊκή ενοποίηση: Και όμως κινείται

Όποιος παρακολουθεί την ιστορία της ΕΕ έχει συναίσθηση της σημασίας. Η συνεργασία αυτή λειτουργεί ως ατμομηχανή που κινεί το ευρωπαϊκό τρένο προς τα εμπρός

Οικονομία

Η Πρόκληση της Επόμενης Μέρας

Η Πρόκληση της Επόμενης Μέρας

Στις αρχές της χρονιάς, η Ελλάδα έδειχνε να αφήνει οριστικά πίσω της μία δεκαετία κρίσης και να μπαίνει σε μονοπάτι σταθερής οικονομικής ανάπτυξης. Η πανδημία του COVID-19 ανέτρεψε πλήρως το σκηνικό

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2020. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron