Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ευρώπη

Brexit: Η Επιτροπή προτείνει στοχευμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης, με στόχο την προετοιμασία για πιθανό σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Αν και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει πλέον σημαντική αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον θα υπάρχει συμφωνία την 1η Ιανουαρίου 2021

Από: EBR - Δημοσίευση: Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, δεδομένου ότι η λήξη της μεταβατικής περιόδου είναι πλέον πολύ κοντά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι, αν και όταν επιτευχθεί συμφωνία, αυτή θα μπορέσει να τεθεί εγκαίρως σε ισχύ...»
«Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, δεδομένου ότι η λήξη της μεταβατικής περιόδου είναι πλέον πολύ κοντά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι, αν και όταν επιτευχθεί συμφωνία, αυτή θα μπορέσει να τεθεί εγκαίρως σε ισχύ...»

Αν και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει πλέον σημαντική αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον θα υπάρχει συμφωνία την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης, τα οποία διασφαλίζουν τη βασική αμοιβαία αεροπορική και οδική συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τη δυνατότητα αμοιβαίας αλιευτικής πρόσβασης των σκαφών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα των δύο μερών.

Στόχος αυτών των μέτρων έκτακτης ανάγκης είναι να ληφθεί μέριμνα για την περίοδο κατά την οποία δεν θα υπάρχει συμφωνία. Αν δεν τεθεί σε εφαρμογή καμία συμφωνία, τα μέτρα θα λήξουν μετά από μια καθορισμένη περίοδο.

Η Πρόεδρος, κ. φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, δεδομένου ότι η λήξη της μεταβατικής περιόδου είναι πλέον πολύ κοντά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι, αν και όταν επιτευχθεί συμφωνία, αυτή θα μπορέσει να τεθεί εγκαίρως σε ισχύ. Είναι ευθύνη μας να προετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να μην έχουμε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο την 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε σήμερα τα μέτρα αυτά».

Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα καλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όλων των τομέων να προετοιμαστούν για όλα τα πιθανά σενάρια την 1η Ιανουαρίου 2021. Μολονότι ένα σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία θα προκαλέσει διαταράξεις σε πολλούς τομείς, ορισμένοι τομείς θα επηρεαστούν, ωστόσο, δυσανάλογα λόγω της έλλειψης κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων και επειδή σε ορισμένους τομείς οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να λάβουν οι ίδιοι μέτρα μετριασμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει σήμερα τέσσερα μέτρα έκτακτης ανάγκης για τον μετριασμό ορισμένων από τις σημαντικές διαταράξεις που θα προκύψουν την 1η Ιανουαρίου, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο:

Βασική αεροπορική συνδεσιμότητα: Πρόταση κανονισμού για τη διασφάλιση της παροχής ορισμένων αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για 6 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει την ίδια διασφάλιση.

Ασφάλεια της αεροπορίας: Πρόταση κανονισμού που διασφαλίζει ότι τα διάφορα πιστοποιητικά ασφάλειας προϊόντων θα μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη της ΕΕ χωρίς διακοπή, ούτως ώστε να αποφευχθεί η καθήλωση των αεροσκαφών της ΕΕ στο έδαφος.
Βασική οδική συνδεσιμότητα: Πρόταση κανονισμού για τη βασική συνδεσιμότητα όσον αφορά τόσο τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές όσο και τις οδικές μεταφορές επιβατών για 6 μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει την ίδια διασφάλιση στους μεταφορείς της ΕΕ.

Αλιεία: Πρόταση κανονισμού για τη δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ή έως ότου συναφθεί αλιευτική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο -ανάλογα με το ποια ημερομηνία θα προηγηθεί- για τη συνέχιση της αμοιβαίας πρόσβασης των σκαφών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα των δύο πλευρών μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αλιείας και λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της αλιείας για την οικονομική επιβίωση πολλών κοινοτήτων, είναι αναγκαίο να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των αλιευτικών σκαφών.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό να διευκολύνει την έναρξη της εφαρμογής και των τεσσάρων προτεινόμενων κανονισμών την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η εγρήγορση και η ετοιμότητα για την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι τώρα πιο σημαντικές από ποτέ. Είτε επιτευχθεί είτε δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη μελλοντική τους σχέση, θα υπάρξουν διαταράξεις. Αυτή είναι η φυσική συνέπεια της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση και να παύσει να συμμετέχει στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ. Η Επιτροπή ήταν πάντα πολύ σαφής σχετικά με το θέμα αυτό.

*πρώτη δημοσίευση: www.euractiv.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

H τέχνη του εφικτού στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας

Από: EBR

Οι δραματικές όσο και θεαματικές αλλαγές που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο, τόσο στον τομέα της υγείας όσο και της οικονομίας, έχουν- αποδεδειγμένα πια- αλλάξει τον τρόπο, τις μεθόδους- με τη συμβολή της τεχνολογίας, και τους στόχους διοικήσεις όλων των επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2020 2020

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2020 2020

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Το «Green Deal» μπορεί να επιφέρει ελλείψεις σε τρόφιμα;

Το «Green Deal» μπορεί να επιφέρει ελλείψεις σε τρόφιμα;

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη δέχονται όλο και περισσότερο κριτική εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την ανησυχία ότι το «Green Deal» θα προκαλέσει έλλειψη τροφίμων στην Ε.Ε.

Οικονομία

Αξία και νόμισμα στην εποχή του ψηφιακού νέφους και δικλείδες ασφαλείας στο καθεστώς αντι-αξίας

Αξία και νόμισμα στην εποχή του ψηφιακού νέφους και δικλείδες ασφαλείας στο καθεστώς αντι-αξίας

Συντελείται μια ριζική μετατόπιση του Πραγματικού. Αρχίζει και διακτινίζεται μακριά η Εργασία, το Χρήμα, η Αξία

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2021. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron