Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ενέργεια

Το προσχέδιο της Ε.Ε. για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επικυρώνει τον στόχο του 38-40% για το 2030

Ένα προσχέδιο της αναμενόμενης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ε.Ε. επικυρώνει τον στόχο της ένωσης για την προμήθεια του 38-40% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030

Από: EBR - Δημοσίευση: Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021

«Ενώ η προσοχή θα επικεντρωθεί στον στόχο του 38-40%, υπάρχουν πολλές πτυχές σε αυτό το πολύ πρώιμο σχέδιο που μπορούν να θέσουν τα θεμέλια για τα κράτη- μέλη ώστε να ξεπεράσουν αυτόν τον στόχο μέχρι το 2030».
«Ενώ η προσοχή θα επικεντρωθεί στον στόχο του 38-40%, υπάρχουν πολλές πτυχές σε αυτό το πολύ πρώιμο σχέδιο που μπορούν να θέσουν τα θεμέλια για τα κράτη- μέλη ώστε να ξεπεράσουν αυτόν τον στόχο μέχρι το 2030».

του Frederic Simon

Ένα προσχέδιο της αναμενόμενης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ε.Ε. επικυρώνει τον στόχο της ένωσης για την προμήθεια του 38-40% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, σχεδόν διπλασιάζοντας το μερίδιο των ηλιακών, αιολικών και λοιπών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης μέχρι τα τέλη της δεκαετίας.

Η αναθεωρημένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παρουσιαστεί στις 14 Ιουλίου ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου νόμων για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ένωσης για το 2030.

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφώνησαν σε έναν νέο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ο οποίος -για πρώτη φορά- θέτει την κλιματική ουδετερότητα ως δεσμευτική νομοθεσία για την Ε.Ε.

Ο νέος νόμος θέτει επίσης ως στόχο την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 - σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, αν και αυτός ο στόχος θα λάβει επίσης υπόψη τη μείωση άνθρακα από τις δασοκομικές δραστηριότητες και τη χρήση γης, έτσι ο στόχος φαίνεται περισσότερο με μείωση σε ποσοστά 52% ή 53%.

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050», αναφέρεται σε ένα σχέδιο Ανάλυσης Κόστους Οφέλους της πρότασης, που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της «Renewable Heating & Cooling Alliance», ένας βιομηχανικός όμιλος.

«Στον ενεργειακό κλάδο οφείλεται πάνω από το 75% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν, επομένως, καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της κλιματικής ουδετερότητας για το 2030», όπως αναφέρεται στο έγγραφο.

Η οδηγία είχε αναθεωρηθεί για τελευταία φορά το 2018 και συμφωνήθηκε ο στόχος έως το 2030 ένα μερίδιο 32% της κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε. να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ο στόχος για αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστά 38- 40% σημαίνει περίπου διπλασιασμό του μεριδίου, ενώ επί του παρόντος καλύπτουν περίπου το 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ενεργειακές ανάγκες της ένωσης.

Οι πρωτοβουλίες του σχεδίου συνοψίζονται σε έναν πίνακα διαφόρων πολιτικών και αφορούν:

-Περαιτέρω αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παροχή θέρμανσης και ψύξης, με νέο δεσμευτικό στόχο ετήσιας αύξησης 1,1 ποσοστιαίων μονάδων.

-Απαγόρευση ορυκτών καυσίμων στην παροχή θέρμανσης και ψύξης.

-Καθορισμό μέτρων ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να εφαρμόζονται στα κτίρια.

-Αύξηση του στόχου για το μερίδιο των ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές, από 14% σε 26%,

-και αύξηση του μεριδίου των προηγμένων βιοκαυσίμων, από 3,5% σε 5,5%, και την καθιέρωση ειδικής υποχρέωσης για τον εφοδιασμό στις αερομεταφορές.

-Αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με υποχρέωση των κρατών- μελών της Ε.Ε. να συνεργάζονται σε κάθε θαλάσσια λεκάνη,

-και ένα ενιαίο σύστημα για την άδεια διασυνοριακών υπεράκτιων αιολικών έργων.

-Κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης πράσινων βιομηχανικών προϊόντων σε ορισμένους τομείς.

-Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεταφορές, την παροχή θέρμανσης και ψύξης.

-Ένα σύστημα πιστοποίησης για τα ανανεώσιμα και χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα καύσιμα.

-Στοχευμένη ενίσχυση των κριτηρίων αειφορίας για τη βιοενέργεια, με ενδεχόμενα εθνικά ανώτατα όρια για τη χρήση ξυλείας.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με τις ιδέες που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Η SolarPower Europe, ένας βιομηχανικός όμιλος, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον προβλεπόμενο στόχο της Επιτροπής για το ποσοστό 38-40%, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι υψηλότερο.

«Η επίτευξη του 45% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030 είναι δυνατή και θα θέσει την Ε.Ε. σε μια οικονομικά αποδοτική πορεία για να γίνει κλιματικά ουδέτερη πριν από το 2050», δήλωσε ο Miguel Herrero- σύμβουλος στρατηγικής της SolarPower Europe.

«Για να επιτευχθεί ο στόχος, η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αντιμετωπίσει τα υπόλοιπα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων ανανεώσιμης ενέργειας, και να ενισχύσει το πλαίσιο για αυτοκατανάλωση των εμπορικών και βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», όπως δήλωσε.

Η WindEurope, μια εμπορική ένωση, χαιρέτισε τον στόχο της Επιτροπής για το 2030, αλλά επέμεινε στην επίλυση του ζητήματος των αδειών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης αιολικών πάρκων, τόσο στην ξηρά όσο και για την υπεράκτια.

«Οι πιο φιλόδοξοι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένουν θεωρητικοί, αν δεν επιλύσουμε το θέμα των αδειών», δήλωσε ο Christoph Zipf- διευθυντής επικοινωνίας στην WindEurope. Για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, η WindEurope καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκρίνει τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών- μελών της Ε.Ε. και «να λειτουργήσει ως κέντρο προώθησης των επιτυχημένων πρακτικών αδειοδότησης».

Το WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την αποφασιστικότητα της εκτελεστικής εξουσίας της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει ζητήματα αειφορίας που σχετίζονται με την αειφόρο παραγωγή βιομάζας.

«Φαίνεται ότι μπορεί τελικά να καταλάβει η Επιτροπή ότι το κάψιμο των δέντρων είναι αντιφατική με τον στόχο του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Alex Mason- ανώτερος αξιωματικός πολιτικής στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF.

«Αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να βρει επιχειρήματα ώστε να υποστηρίξει τις πολιτικές της. Ένα όριο στη χρήση της ξυλείας θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικό μέρος του προβλήματος, αλλά είναι μηδαμινό σε σχέση με το τι πραγματικά απαιτείται, και είναι δύσκολο να τεθεί στην πράξη υπό έλεγχο», σχολίασε.

Ο Sanjeev Kumar, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γεωθερμικής Ενέργειας, χαιρέτισε τη σημασία που δόθηκε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παροχή θέρμανσης και ψύξης, λέγοντας ότι αυτό ήταν το κλειδί για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και των κτιρίων.

«Ενώ η προσοχή θα επικεντρωθεί στον στόχο του 38-40%, υπάρχουν πολλές πτυχές σε αυτό το πολύ πρώιμο σχέδιο που μπορούν να θέσουν τα θεμέλια για τα κράτη- μέλη ώστε να ξεπεράσουν αυτόν τον στόχο μέχρι το 2030», σχολίασε.

*πρώτη δημοσίευση: www.euractiv.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Η καγκεποποίηση της Ρωσίας και τι σημαίνει

Athanase PapandropoulosΑπό: Athanase Papandropoulos

Εδώ και αρκετούς μήνες «περίεργες» ανακατατάξεις παρατηρούνται τόσο στο Κρεμλίνο όσο και στη ρωσική γραφειοκρατία, με θολές για την ώρα συνέπειες στον στρατιωτικό τομέα, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα….διαφθοράς

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: προώθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης ενόψει της αυξημένης αβεβαιότητας

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Εαρινή Δέσμη: προώθηση της πράσινης και βιώσιμης ανάκαμψης ενόψει της αυξημένης αβεβαιότητας

Η εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει στα κράτη μέλη στήριξη και καθοδήγηση δύο έτη μετά τον πρώτο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 και εν μέσω της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οικονομία

Οι εργασιακοί «παράδεισοι»

Οι εργασιακοί «παράδεισοι»

Οι εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον κόντρα στο κύμα της «μεγάλης παραίτησης»

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2022. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron