Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται στη χρηματοδότηση για την επίτευξη μιας «κλιματικά ουδέτερης ηπείρου»

Η Ευρώπη σχεδιάζει να διοχετεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις κάθε χρόνο μέσω των ευρωπαϊκών τραπεζών και αγορών για την οικοδόμηση της πρώτης «κλιματικά ουδέτερης ηπείρου» μέχρι το 2050

Από: EBR - Δημοσίευση: Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

«Η σημερινή στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση είναι το κλειδί για την ιδιωτική χρηματοδότηση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα και για να αντιμετωπισθούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις».
«Η σημερινή στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση είναι το κλειδί για την ιδιωτική χρηματοδότηση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα και για να αντιμετωπισθούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις».

Η Ευρώπη σχεδιάζει να διοχετεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε βιώσιμες επενδύσεις κάθε χρόνο μέσω των ευρωπαϊκών τραπεζών και αγορών για την οικοδόμηση της πρώτης «κλιματικά ουδέτερης ηπείρου» μέχρι το 2050.

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ορίζει λεπτομερώς τα βήματα και τα μέτρα για την οικονομία, τις εταιρίες και τα νοικοκυριά προκειμένου να επιτευχθεί ο κλιματικός της στόχος.

Βασίζεται σε μια πρωτοβουλία του 2018 για την «ταξινομία» της ένωσης ή για το σύστημα ταξινόμησης των πράσινων επενδύσεων, και για την υποχρεωτική ευθυγράμμιση των εταιρικών στρατηγικών βάσει των στόχων για το κλίμα.

«Η σημερινή στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση είναι το κλειδί για την ιδιωτική χρηματοδότηση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα και για να αντιμετωπισθούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις», όπως δήλωσε ο Valdis Dombrovskis- Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο.

«Με δεδομένο ότι οι απαιτούμενες επενδύσεις υπερβαίνουν κατά πολύ την ικανότητα του δημόσιου τομέα, ο κύριος στόχος… είναι η διοχέτευση ιδιωτικών χρηματοοικονομικών ροών σε σχετικές οικονομικές δραστηριότητες», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα κράτη της Ε.Ε. θα κληθούν να υποβάλλουν έκθεση μέχρι τον Ιούνιο του 2023 σχετικά με το πώς συμβάλλουν οι χρηματοπιστωτικές τους αγορές στον περιορισμό των καθαρών εκπομπών άνθρακα στην ένωση έως το 2050- συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων, των συνταξιοδοτικών ταμείων, των τραπεζών και των ασφαλιστών.

Οι αρχές της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα θέσουν τα σωστά βήματα για τη μετάβαση, θέτοντας ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς στόχους.

Ο Dombrovskis δήλωσε ότι θα προτείνει επίσης αλλαγές στους τραπεζικούς κανόνες, έτσι ώστε οι παράγοντες ESG να τεθούν στο επίκεντρο για τη διαχείριση των κινδύνων για τα χαρτοφυλάκιά τους.

Ο τραπεζικός παρατηρητής της ένωσης θα παρουσιάσει έως το 2023 την τρέχουσα αξιολόγηση των προληπτικών ή κεφαλαιακών απαιτήσεων για περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Οι κανονισμοί, επίσης, των ασφαλιστικών κεφαλαίων ίσως να δεχτούν ανάλογες τροποποιήσεις.

«Το σχέδιο της Επιτροπής για την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις απαιτήσεις της προληπτικής εποπτείας είναι μια παρακινδυνευμένη προσπάθεια… Θα μπορούσαμε να αναιρέσουμε πολλά από την πρόοδο που σημειώθηκε εξαιτίας της πρόσφατης οικονομικής κρίσης», δήλωσε για την αξιολόγηση ο Markus Ferber- ανώτερο στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιπλέον, μπορεί να χρειάζονται μακροπροληπτικά μέτρα, τα οποία συνήθως περιλαμβάνουν κεφαλαιακές απαιτήσεις σε όλον τον τομέα για την καταπολέμηση των απειλών προς την οικονομική σταθερότητα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Καταστολή του Greenwashing

Το «Club of Rome», το επιστημονικό επιτελείο που συμβούλεψε την Ε.Ε. σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης, δήλωσε ότι η στρατηγική επικεντρώνεται υπερβολικά σε πρωτοβουλίες που χρήζουν περαιτέρω μελέτης, αντί να αντιμετωπιστεί το επείγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

«Η Επιτροπή θα εξετάσει και θα αξιολογήσει επιπλέον μέτρα που θα επιτρέψουν σε όλους τους σχετικούς δρώντες και συμβούλους της χρηματοπιστωτικής αγοράς να εξετάζουν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της βιωσιμότητας των επενδυτικών τους αποφάσεων και των προϊόντων που συνιστούν συστηματικά», ανέφερε.

Το ανώτερο στέλεχος της Ε.Ε. δημοσίευσε προτάσεις για προαιρετικά πρότυπα «πράσινων» ομολόγων για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι θα δημοσιεύσει στη διάρκεια του τρέχοντος έτους κανονισμούς για την ταξινόμηση για: τη γεωργία, ορισμένες βιομηχανίες και πιθανότατα και για την πυρηνική ενέργεια. Θα ληφθεί υπόψιν, επίσης, νέα νομοθεσία για πηγές ενέργειας που θα υποστηρίξουν τη μείωση των εκπομπών, όπως οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες με καύσιμο το φυσικό αέριο.

Οι χώρες της Ε.Ε. είναι διχασμένες για το αέριο και αν αυτό αξίζει την πράσινη ετικέτα. Ορισμένα κράτη υποστηρίζουν ότι πρέπει να υποστηριχθεί προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι χώρες να περιορίσουν τη χρήση του ρυπογόνου άνθρακα, ενώ άλλες χώρες υποστηρίζουν ότι η επισήμανση ενός ορυκτού καυσίμου ως «πράσινου» δεν είναι ορθή.

Οι Βρυξέλλες δήλωσαν ότι θα εξετάσουν μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας σχετικά με τα δεδομένα ESG και στη βελτίωση της συγκρισιμότητας των αξιολογήσεων. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν δηλώσει ότι οι αξιολογήσεις δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα φαινόμενα «Greenwashing» ή τις εταιρίες που υπερεκτιμούν τα πράσινα διαπιστευτήριά τους για να προσελκύσουν επενδυτές.

Η στρατηγική αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των ιδιωτών και των 23 εκατομμυρίων μικρών εταιριών της ένωσης, θέτοντας όρους σχετικούς με τα πράσινα στεγαστικά δάνεια μέχρι το 2022. Ίσως χρειαστούν νέοι χρηματοοικονομικοί κανονισμοί για την «αναγνώριση και καταγραφή» των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στις δημοσιονομικές εκθέσεις.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός BEUC για τα δικαιώματα του καταναλωτή χαιρέτισε τα σχέδια σχετικά με τα πράσινα στεγαστικά δάνεια και τη βελτίωση των ESG αξιολογήσεων για την αντιμετώπιση του Greenwashing.

*πρώτη δημοσίευση: www.euractiv.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Ιουλία Τσέτη: Νέο μοντέλο παραγωγής, χρηματοδότηση της έρευνας, βιώσιμη ανάπτυξη

Από: EBR

Η πανδημία -όσο οδυνηρή κι αν είναι- μας έδωσε μια ευκαιρία να αφυπνιστούμε. Να αντιληφθούμε ότι στο μέλλον πρέπει να είμαστε περισσότερο συνεργάσιμοι και να στραφούμε στο μοντέλο “Big Pharma”

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

03/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

«Η Επιτροπή προκαλεί την καταστροφή των δασών», ένα ακόμη σφάλμα εις βάρος του περιβάλλοντος

«Η Επιτροπή προκαλεί την καταστροφή των δασών», ένα ακόμη σφάλμα εις βάρος του περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορήθηκε για «καταστροφή των δασών» αφού δημοσίευσε τις προτάσεις της, καθώς αυτές δεν αποτρέπουν την καύση των δέντρων για παραγωγή ενέργειας

Οικονομία

Ανθεκτικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πανδημική κρίση

Ανθεκτικές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πανδημική κρίση

Ανθεκτικότητα παρά την σφοδρότητα της πανδημίας επέδειξαν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2021. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron