Edition: International | Greek

Αρχική » Ενέργεια

Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050: ένα μέλλον με ενέργεια

Η εισηγήτρια του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθέτησε στην φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής την ασφάλεια του εφοδιασμού, την διαφοροποίηση των προμηθευτών ενέργειας, τις αποδοτικές τιμές και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Από: EBR - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

μέγεθος [–] [+]
Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των εν λόγω υποδομών ενέργειας θα είναι εφικτή εάν τα έργα μπουν στην λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI-Projects of Common Interest) τόνισε η εισηγήτρια και διευκρινίζει πως πρέπει να υπάρχει περισσότερο από μια χώρα που να συμμετέχει στο έργο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο ύστερα από περικοπές προβλέπει 29 δισεκατομμύρια ευρώ βάσει του κονδυλίου «Διασυνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility).
Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των εν λόγω υποδομών ενέργειας θα είναι εφικτή εάν τα έργα μπουν στην λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI-Projects of Common Interest) τόνισε η εισηγήτρια και διευκρινίζει πως πρέπει να υπάρχει περισσότερο από μια χώρα που να συμμετέχει στο έργο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο ύστερα από περικοπές προβλέπει 29 δισεκατομμύρια ευρώ βάσει του κονδυλίου «Διασυνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Ενέργεια

της Αλεξάνδρας Παπαϊσιδώρου

Η Συνέντευξη Τύπου της ευρωβουλευτού, Νίκης Τζαβέλα, την Τρίτη 2 Απριλίου 2013 είχε θέμα: «Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050: ένα μέλλον με ενέργεια», ύστερα από την δημοσιευμένη έκθεση της Επιτροπής το 2012. Η εισηγήτρια του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθέτησε στην φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής την ασφάλεια του εφοδιασμού, την διαφοροποίηση των προμηθευτών ενέργειας, τις αποδοτικές τιμές και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Εν μέσω οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η επαναβιομηχανοποίση της Ευρώπης καθίσταται πρωτεύων εγχείρημα. Η ευρωβουλευτής επισήμανε πως κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να αξιοποιεί τους πιθανούς ενεργειακούς του πόρους εφόσον πρόκειται για καθαρή ενέργεια.

Παράλληλα, η κυρία Ν. Τζαβέλα τόνισε πως η προσπάθεια μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος προάγει την συνεργασία των κρατών μελών. Διευκρίνισε, επίσης, ότι μετά τους στόχους του 2020 ακολουθεί το πακέτο στήριξης του 2030 -διαθέσιμο έως και το τέλος του 2013- για την ενεργειακή και κλιματική πολιτική λαμβάνοντας υπόψη τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) όπως: χερσαία αιολική ενέργεια, υπεράκτια αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά & γεωθερμική ενέργεια δεν επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω της έλλειψης επιδοτήσεων. Εντούτοις τα διαφορετικά συστήματα επιδοτήσεων που διαμορφώθηκαν επιδεινώνουν τα προβλήματα και προκαλούν αναποτελεσματικότητα αποθαρρύνοντας τους «μηχανισμούς συνεργασίας» μεταξύ των κρατών μελών, δηλώνει η εισηγήτρια.

Εν συνεχεία, η ευρωβουλευτής ανέλυσε τις συστάσεις της γύρω από το θέμα της ενεργειακής απόδοσης.

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και οι προσπάθειες ένταξης της ενεργειακής απόδοσης στα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα των χωρών στους κόλπους της ΕΕ αποτελούν σημείο αναφοράς για ενεργειακή εξοικονόμηση, κλιματική αλλαγή και αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Έπειτα, στο πλαίσιο της έκθεσης των 120 παραγράφων, η κυρία Ν. Τζαβέλα αναφέρθηκε εκτενώς στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (φ/α) και δηλώνει πως η ΕΕ δεν υλοποίησε την Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά φυσικού αερίου με αποτέλεσμα η ανάγκη εξεύρεσης και εκμετάλλευσης πόρων να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Ωστόσο, η εμφάνιση του σχιστολιθικού αερίου (με βασική πηγή την Θράκη) και των υδρογονανθράκων Μεσογείου αναδεικνύουν την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού πλούτου της Ν.Α. Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Βασική προϋπόθεση των ανωτέρω αποτελεί η τήρηση των ΑΟΖ των κρατών μελών-βάσει της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών- καθώς και η καθιέρωση ξεκάθαρης πολιτικής περί εξορύξεων. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των εν λόγω υποδομών ενέργειας θα είναι εφικτή εάν τα έργα μπουν στην λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI-Projects of Common Interest) τόνισε η εισηγήτρια και διευκρινίζει πως πρέπει να υπάρχει περισσότερο από μια χώρα που να συμμετέχει στο έργο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο ύστερα από περικοπές προβλέπει 29 δισεκατομμύρια ευρώ βάσει του κονδυλίου «Διασυνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility).

Εν κατακλείδι, η ευρωβουλευτής παρουσίασε χρήσιμες πληροφορίες για το σύστημα εμπορίας εκπομπών καθότι η Επιτροπή έχει προτείνει την αναβολή των δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα (backloading) ενώ σύμφωνα με στοιχεία η Ελλάδα εμφανίζεται κατά 60% ‘εξαρτημένη’ από την χρησιμοποίηση του άνθρακα και κυρίως του λιγνίτη. Τέλος, η κοινωνική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής δεν παραλείφθηκε από την Έκθεση και οι αντίστοιχοι παράγραφοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στις περιπτώσεις εκείνες που ορισμένες κοινωνικές ομάδες πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την κρίση. Κύριο μέλημα αποτελεί η προστασία τόσο των νοικοκυριών όσο και των εταιρειών από την αύξηση των τιμολογίων ενέργειας και ενεργειακής φτώχειας, υποστηρίζει η κυρία Ν. Τζαβέλα.

Ευρώπη

Η Ευρώπη επιδιώκει μια ενιαία στρατηγική για την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της

Το άγχος για το μέλλον της οικονομίας μας παρουσιάζει μόνον αυξητικές τάσεις, καθώς η Κίνα ανοίγει το δρόμο για την οικονομική της υπεροχή μέσω αθέμιτων πρακτικών και μαζικών επιδοτήσεων

Οικονομία

Ο ΕΣΒΕΠ και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Είναι επείγον και ζωτικό για την ελληνική οικονομία και κοινωνία η άμεση προσαρμογή στις κοσμογονικές συνθήκες ενός νέου περιβάλλοντος

Γνώμη

Για μιαν άλλην ευρωπαϊκή ταυτότητα

Από: Athanase Papandropoulos

Ένα σημαντικό κείμενο του έγκριτου καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Θεοδόση Π. Τάσιου, που προτείνει τη διαρθρωμένη ετερότητα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας

EURACTIV.com - Feeds

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2019 2019

Τρέχον Τεύχος

03/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron :)