Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Οικονομία

ICAP CRIF: Οι επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων στην ελληνική οικονομία

Τι δείχνει σχετική μελέτη για τις οικονομικές εξελίξεις

Από: EBR - Δημοσίευση: Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η ελληνική οικονομία το 2021, καθώς το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 8,3%, μετά την βαθιά ύφεση (-9%) που βίωσε η χώρα το 2020, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, η οποία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η ελληνική οικονομία το 2021, καθώς το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 8,3%, μετά την βαθιά ύφεση (-9%) που βίωσε η χώρα το 2020, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, η οποία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας είναι θετικές και για το 2022, ωστόσο οι τρέχουσες εξελίξεις που επικρατούν σε διεθνές επίπεδο, εκτιμάται ότι θα αποδυναμώσουν τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά 1-1,5 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις, αναφέρει σε ανάλυσή της η ICAP CRIF. Ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία, οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις και η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, δημιουργούν εκ νέου πολυδιάστατα προβλήματα στην αγορά, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η ελληνική οικονομία το 2021, καθώς το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 8,3%, μετά την βαθιά ύφεση (-9%) που βίωσε η χώρα το 2020, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, η οποία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Με τη σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς, από τα μέσα σχεδόν του 2021, η αρνητική πορεία αντιστράφηκε και η ελληνική οικονομία επέστρεψε δυναμικά, δημιουργώντας ευοίωνες προοπτικές για την «μετά Covid» εποχή.

Εν αναμονή των εξελίξεων και πέρα από την θετική πορεία που κατέγραψε ο εταιρικός τομέας το 2021, η έκταση της οποίας θα διαπιστωθεί με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των ισολογισμών για το συγκεκριμένο έτος, ενδιαφέρον έχει να αποτυπωθούν οι τάσεις που χαρακτήρισαν τους διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τα προηγούμενα έτη, όπως αυτές προκύπτουν από τα οικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών.

Οι συνθήκες της πανδημίας

Σαφώς, οι συνθήκες πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, επηρέασαν αρνητικά το σύνολο του ελληνικού εταιρικού τομέα. Ωστόσο, διαφορετικές ήταν οι επιπτώσεις για τους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς. Υπάρχουν κλάδοι που κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, αλλά και κλάδοι οι οποίοι επέδειξαν ανθεκτικότητα ή επηρεάστηκαν σε πολύ χαμηλό βαθμό.

Σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται ότι, παρά τη μείωση των πωλήσεων οι εταιρείες κατάφεραν να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να διαχειριστούν καλύτερα τα κόστη τους, με αποτέλεσμα να διατηρήσουν ή να αυξήσουν, έστω και οριακά, τα περιθώρια κερδοφορίας.

Επιπλέον, βελτιώθηκαν και οι μέσοι δείκτες αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων των συγκεκριμένων κλάδων».

Την ίδια ώρα, σε θετική τροχιά κινήθηκε η εγχώρια οικονομία το 2021, μετά τη σημαντική ύφεση που υπέστη το 2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης. Τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν από την Πολιτεία για τον περιορισμό της πανδημίας (Covid – 19) συρρίκνωσαν σημαντικά την ελληνική οικονομία, η οποία κατέγραψε μείωση του ΑΕΠ, σε όρους όγκου, κατά 9,0%1 το 2020 σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, το 2021 παρόλο που υπήρχαν ακόμη σε ισχύ περιοριστικά μέτρα για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας, η αρνητική πορεία αντιστράφηκε, καθώς το ΑΕΠ της χώρας σημείωσε ετήσια αύξηση 8,3%2

Ανοδική τάση

Η ανοδική τάση της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να συνεχισθεί και το τρέχον έτος (2022). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της (Φεβρουάριος 2022) προβλέπει πως η εγχώρια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 4,9% το 2022. Ωστόσο, η δυναμική αυτή αναμένεται να αποδυναμωθεί, σε κάποιο βαθμό, λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο σε διεθνές επίπεδο, της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους και της πρόσφατης γεωπολιτικής κρίσης (εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία). Σίγουρα τα προβλήματα που προκύπτουν είναι πολυδιάστατα και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας για τον επιχειρηματικό τομέα.

Παρά τη σημαντική βελτίωση της ελληνικής οικονομίας κατά το 2021, η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί και στα οικονομικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα με τη δημοσίευση των ισολογισμών για τη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση, ενδιαφέρον έχει να καταγραφούν οι τάσεις που χαρακτήρισαν διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τα προηγούμενα έτη, όπως αυτές προκύπτουν από τα οικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών.

Η εικόνα

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας το υλικό που περιέχεται στις ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ της ICAP CRIF, στην παρούσα έκδοση δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων μελετών.

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες εκδόσεις, η πορεία του ελληνικού εταιρικού τομέα κατά την περίοδο 2016- 2019 ήταν ανοδική, καθώς κατεγράφη αύξηση των πωλήσεων καθώς και των καθαρών κερδών, μετά από μια περίοδο διαρκούς μείωσης των μεγεθών του, λόγω της οικονομικής ύφεσης. Ωστόσο, η ανοδική πορεία αντιστράφηκε το 2020, εξαιτίας της αιφνίδιας εμφάνισης και εξάπλωσης της νόσου Covid σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας από το Μάρτιο του 2020. Οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης ήταν ιδιαίτερα αρνητικές και επηρέασαν τους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Προκειμένου να δοθεί η γενικότερη εικόνα των μεταβολών που χαρακτήρισαν τους ευρύτερους κλάδους της οικονομίας (βάσει κατάταξης NACE), αρχικά παρατίθενται ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς (χρήσης 2020) των ελληνικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που παρουσιάστηκαν στην τελευταία έκδοση της ICAP CRIF «Η Ελλάδα σε Αριθμούς-2022».

Από τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι, το 2020 ο ελληνικός εταιρικός τομέας εμφάνισε πτώση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στην καθαρή κερδοφορία του.

 

 

Συγκεκριμένα, εξετάζοντας αρχικά τις εταιρείες του Μη Χρηματοπιστωτικού Τομέα (δείγμα 20.570 επιχειρήσεων) προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών τους μειώθηκε κατά 11,6% το 2020 σε σχέση με το 2019 και διαμορφώθηκε σε €140,7 δισ. έναντι €159,2 δισ. το προηγούμενο έτος. Επισημαίνεται ότι, μείωση κατέγραψαν οι πωλήσεις σε οκτώ από τους εννέα ευρύτερους κλάδους του εταιρικού τομέα (εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού).

Την μεγαλύτερη (ποσοστιαία) μείωση στον κύκλο εργασιών κατέγραψε ο κλάδος των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων (-61,9%) και ακολούθησε ο κλάδος των Μεταφορών – Επικοινωνιών (-18,8%). Έπονται, με μικρή διαφορά, οι κλάδοι των Λοιπών υπηρεσιών (-13,0%) και της Μεταποίησης (-12,2%). Μικρότερη (ποσοστιαία) μείωση σημείωσαν οι υπόλοιποι κλάδοι του εταιρικού τομέα, ενώ ο κλάδος της Γεωργίας – Αλιείας ήταν ο μόνος που παρουσίασε αύξηση των συνολικών του πωλήσεων το 2020/2019 (+7,3%).

Τα αποτελέσματα

Όσον αφορά στα συνολικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), το 2020 σε σχέση με το 2019, διαπιστώνονται τα εξής:

? Παράλληλα με τη μείωση των συνολικών πωλήσεων (-11,6%) συρρικνώθηκαν και τα μεικτά κέρδη με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό (-12,4%).

? Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης καθώς και οι χρηματοοικονομικές δαπάνες παρουσίασαν συνολικά μείωση 2,9%.

? Οι παραπάνω μεταβολές συνέβαλαν στη σημαντική επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, τα οποία κατέγραψαν πτώση της τάξης του 38,0% το 2020/2019.

? Αντίθετα, αξιοσημείωτη είναι η “ανατροπή” του μη λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο κατέστη θετικό το 2020 από αρνητικό το 2019.

? Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €4,1 δισ. το 2020 παρουσιάζοντας σημαντική πτώση 29,7% σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης επηρεάζονται, σε σημαντικό βαθμό, από μία μεγάλη εταιρεία του κλάδου της Ενέργειας, η οποία κατέγραψε κέρδη ποσού €67,5 εκατ. το 2020 από ζημιές ύψους €2,3 δισ. το 2019.

Οικονομικά στοιχεία

Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της συγκεκριμένης εταιρείας και για τα δύο έτη, τότε τα συνολικά κέρδη του εταιρικού τομέα εμφανίζονται μειωμένα κατά 50% περίπου το 2020 έναντι του 2019.

Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των 20.570 εταιρειών του δείγματος (63,0%) ήταν κερδοφόρες το 2020, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέρδη είχαν οι κλάδοι του Εμπορίου και της Μεταποίησης.

Αναφορικά με τους επί μέρους κλάδους (του μη χρηματοπιστωτικού εταιρικού τομέα), δύο κατέστησαν ζημιογόνοι το 2020, ενώ οι υπόλοιποι ήταν κερδοφόροι. Συγκεκριμένα, οι κλάδοι Ξενοδοχεία – Εστιατόρια και Ορυχεία – Λατομεία κατέγραψαν ζημιές το 2020, όταν ο πρώτος το 2019 ήταν κερδοφόρος ενώ ο δεύτερος ήταν, επίσης, ζημιογόνος. Τρεις κλάδοι (Γεωργίααλιεία, Ενέργεια-ύδρευση και Κατασκευές) σημείωσαν θετικά αποτελέσματα (κέρδη) το 2020 ενώ το προηγούμενο έτος είχαν καταγράψει ζημίες.

 

 

Ειδικότερα, ο τομέας της μεταποίησης εμφάνισε μείωση στον κύκλο εργασιών, κατά 12,2% το 2020/2019. Τα μεικτά κέρδη συρρικνώθηκαν με ελαφρά χαμηλότερο ρυθμό (-11,4%), ενώ σημαντική πτώση (κατά 45,3%) κατέγραψε το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Κατ’ επέκταση, η συρρίκνωση των παραπάνω μεγεθών οδήγησε στη μείωση των καθαρών κερδών, κατά 43,9% το 2020 έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Επιδείνωση

Όσον αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, επισημαίνεται η επιδείνωση του τελικού καθαρού αποτελέσματος, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες το 2020. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη μεταβολή του συνολικού αποτελέσματος του τραπεζικού κλάδου αλλά και των λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το 2020 τα συνολικά έσοδα των 13 τραπεζών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση μειώθηκαν κατά 2,7%. Από την άλλη πλευρά όμως, αυξήθηκαν κατά 53,4% τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του κλάδου, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν με πολύ πιο χαμηλό ρυθμό, κατά 8,2%. Αποτέλεσμα των παραπάνω μεταβολών ήταν η βελτίωση του συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος (κατά 33,8%). Η κατακόρυφη όμως αύξηση των προβλέψεων κατά 94,4% οδήγησε στην καταγραφή ζημιών το 2020 ποσού €623,0 εκατ., από κέρδη ύψους €148,3 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Αύξηση των οικονομικών του μεγεθών και αποτελεσμάτων παρουσίασε ο κλάδος των ασφαλειών κατά το 2020.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς (1,6%) το 2020/2019, ενώ τα μεικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 6,4% την ίδια περίοδο. Αξιόλογη ήταν η μεταβολή των λειτουργικών αποτελεσμάτων (αύξηση 22,3%), η οποία συμπαρέσυρε και ενίσχυσε τα καθαρά κέρδη του κλάδου κατά 22,2% το 2020/2019.

Τέλος, συρρίκνωση των καθαρών κερδών του εμφάνισε ο σύνθετος κλάδος των λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών το 2020, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις προερχόμενες από κλάδους συμμετοχών, χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματιστηριακών συναλλαγών, factoring, κ.ά.

*πρώτη δημοσίευση: www.ot.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Η Δύση χρειάζεται υπαρξιακά την Ελλάδα

Από: EBR

Η Ελλάδα είναι μέρος της Δύσης. Η φράση του Κ. Καραμανλή «ανήκομεν εις την Δύσιν» εξελήφθη από μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης ως διαπίστωση μίας ιδιοκτησιακής σχέσης αποικιοκρατικού χαρακτήρα

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Πώς μπορεί να οργανωθεί ένα εμπάργκο πετρελαίου από την ΕΕ;

Πώς μπορεί να οργανωθεί ένα εμπάργκο πετρελαίου από την ΕΕ;

Την περασμένη εβδομάδα, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans, παρουσίασε με πολλές φανφάρες το σχέδιο REPowerEU ύψους 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το 2027

Οικονομία

Φραγκάκης: Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες

Φραγκάκης: Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες

Τι είπε ο ΓΓ του ΕΟΤ

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2022. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron