Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ανάλυση

Τρία ψέματα

Σημείωμα για τη δικαστική υπόθεση που αφορά τον Γιάννο Παπαντωνίου

Από: Athanase Papandropoulos - Δημοσίευση: Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

<<Οι κατηγορίες εναντίον μου είναι χαλκευμένες. Στηρίζονται αποκλειστικά σε τρία ψέματα.>>
<<Οι κατηγορίες εναντίον μου είναι χαλκευμένες. Στηρίζονται αποκλειστικά σε τρία ψέματα.>>

του Αθανάσιου Χ. Παπανδρόπουλου*

Η διετής ανάκριση για τη δικαστική υπόθεση περατώθηκε χωρίς να προκύψει κανένα απολύτως νέο στοιχείο σε σχέση με το αρχικό κατηγορητήριο. Ο φάκελος διαβιβάστηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο που θα κρίνει αν θα εκδόσει Απαλλακτικό Βούλευμα ή θα παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη.

Όμως, η παράνομη προφυλάκισή μου εξακολουθεί για ενδέκατο μήνα.

Οι κατηγορίες εναντίον μου είναι χαλκευμένες. Στηρίζονται αποκλειστικά σε τρία ψέματα:

Πρώτο ψέμα: Απιστία

Ειδικότερα, κατηγορούμαι: (α) ότι προώθησα ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και ότι «συναποφάσισα την υλοποίηση του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής 6 φρεγατών τύπου S» από τη THALES NEDERLAND BV, έναν υποκατασκευαστή, και δεν επέλεξα τη «σταδιακή απόκτηση νέων φρεγατών», παρότι γνώριζα ότι «το Ελληνικό Δημόσιο θα χρειαζόταν σύντομα να αποκτήσει νέες φρεγάτες» και (β) ότι σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Εκσυγχρονισμού των έξι φρεγατών και άρα «τα λειτουργικά οφέλη που αναμένετο να αποκομίσει το Ελληνικό Ναυτικό ήταν, αν όχι μηδενικά, τουλάχιστον πολύ λίγα και, σε κάθε περίπτωση, δυσανάλογα προς το κόστος του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού» των παλαιών φρεγατών. Ωστόσο, η υλοποίηση του προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των έξι φρεγατών διαφύλαξε πλήρως τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και ενίσχυσε την εθνική ασφάλεια.

Η ακύρωση ή η διακοπή του προγράμματος θα επέφερε: (α) σημαντική μείωση της περιουσίας του Δημοσίου λόγω ταχείας επιχειρησιακής απαξίωσης των έξι φρεγατών, (β) τη δέσμευση περίπου του δεκαπλάσιου ποσού για την υλοποίηση του εναλλακτικού προγράμματος για την κατασκευή νέων φρεγατών (3,0 έως 3,5 δις ευρώ έναντι 380 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων φρεγατών) - ένας στόχος που δεν ήταν εφικτός, ιδίως υπό το πρίσμα των οικονομικών δεσμεύσεων της χώρας εντός της Ευρωζώνης και (γ) θα υπέσκαπτε την εθνική ασφάλεια λόγω της απώλειας του ελέγχου στο Αιγαίο για μία περίπου δεκαετία, δεδομένης τη αναμενόμενης χρονικής υστέρησης άνω των 10 ετών για την παραγγελία-κατασκευή-παράδοση νέων φρεγατών σε σχέση με τα 3 έτη περίπου που απαιτούνταν για την παράδοση των εκσυγχρονισμένων φρεγατών – χρόνος ο οποίος τηρήθηκε. Επίσης, σε αντίθεση με τις προβλέψεις του κατηγορητηρίου, το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει αγοράσει νέες φρεγάτες έως τώρα και οι ανάγκες φύλαξης των συνόρων καλύπτονται από τις υφιστάμενες εκσυγχρονισμένες φρεγάτες, για τις οποίες κατηγορούμαι. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο απέρριψε τους ισχυρισμούς για διαφθορά που διατυπώθηκαν εναντίον μου, όπως ανέφερε η εφημερίδα Financial Times στις 18/10/2017, αφού έκρινε ότι «δεν υπήρχαν αρκετές ενδείξεις παραπτώματος».

Δεύτερο ψέμα: Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι κατηγορίες είναι εντελώς ανυπόστατες. Υπαινίσσονται ότι τα χρήματα που αντλήθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του εμπορικού Αντιπροσώπου της Thales, της αμυντικής εταιρείας στην οποία είχε ανατεθεί η σύμβαση για τις φρεγάτες, κατατέθηκαν σε μετρητά από έναν γνωστό μου στους δικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς. Ωστόσο, δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη, πόσο μάλλον απόδειξη, οικονομικής ή άλλης σχέσης ανάμεσα στον Αντιπρόσωπο και εμένα ή τον γνωστό μου. Κανένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ή μεταβίβαση μεταξύ των δικών του τραπεζικών λογαριασμών και των δικών μου λογαριασμών ή τον λογαριασμό του γνωστού μου, απολύτως καμία επαφή. Δεν έχω συναντήσει ποτέ τον Αντιπρόσωπο.

Άκουσα για πρώτη φορά το όνομά του όταν άνοιξε η παρούσα υπόθεση, μετά το θάνατό του. Επιπλέον, δεν υπάρχει απολύτως καμία σύνδεση ανάμεσα στις αναλήψεις μετρητών και τις καταθέσεις μετρητών. Αντιθέτως, πάνω από τις μισές καταθέσεις του γνωστού μου είχαν υλοποιηθεί πριν αρχίσει ο Αντιπρόσωπος να αποσύρει χρήματα από τους λογαριασμούς του. Στη συνέχεια, οι αναλήψεις μετρητών και οι καταθέσεις μετρητών δεν συνδέονται καθόλου μεταξύ τους, είτε χρονικά είτε αριθμητικά. Εξάλλου, για τις καταγγελίες εναντίον μου – αλλά και πολλών άλλων – από τον Μισέλ Ζοσεράν, απολυμένο στέλεχος της εταιρίας THALES, υπάρχει καταδικαστική απόφαση στις 20/6/2006 από γαλλικό Δικαστήριο μετά από αγωγή που κατέθεσα για συκοφαντική δυσφήμιση. Ακολούθησαν και άλλες καταδίκες του για αντίστοιχες συκοφαντικές αναφορές, ενώ ο ίδιος καταδικάστηκε για ενεργό δωροδοκία και εξέτισε ποινή φυλάκισης στη Γαλλία.

Τρίτο Ψέμα :Άρνηση διαβίβασης τραπεζικών δεδομένων

Η απόφαση της ελληνικής ανακριτικής αρχής για προσωρινή κράτηση της συζύγου μου και εμού του ιδίου βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι «είχαμε καταθέσει έφεση στις 22/12/2017 κατά της ενεργοποιημένης απόφασης του Εισαγγελέα της Βέρνης για τη διαβίβαση των τραπεζικών δεδομένων στην Ελλάδα παρά τη δήλωση συναινέσεως που δώασαμε γι’ αυτή τη διαβίβαση». Αυτό αποδείχθηκε ψέμα που διατυπώθηκε από τους Ελβετούς Εισαγγελείς: ένα «έγγραφο με ημερομηνία 11/11/2018 του Ομοσπονδιακού Ποινικού Δικαστηρίου της Ελβετίας δείχνει ότι ποτέ δεν ασκήθηκε κανένα ένδικο μέσο κατά της απόφασης (του Εισαγγελέα της Βέρνης) για να ικανοποιηθεί το αίτημα της Ελλάδας για δικαστική συνδρομή» σχετικά με τη διαβίβαση των τραπεζικών δεδομένων μας. Για τον λόγο αυτό, υποβάλαμε Ποινική Μήνυση (Plainte penale) κατά των Ελβετών Εισαγγελέων στα ελβετικά δικαστήρια. Επιπλέον, έχουμε παράσχει την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μας για το άνοιγμα όλων των τραπεζικών λογαριασμών μας ανά τον κόσμο.

Αυτά τα τρία ψέματα αποτελούν σκευωρία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να εξοντώσει τους αντιπάλους της ηθικά και πολιτικά. Το σχέδιο περιλάμβανε άσκηση διώξεων με εικασίες χωρίς στοιχεία, κατάργηση του τεκμηρίου αθωότητας και προαγγελία δικαστικών αποφάσεων από τον Πρωθυπουργό και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Με στοχευμένες τοποθετήσεις προσώπων σε καίριες θέσεις του δικαστικού συστήματος και την εκτεταμένη άσκηση πειθαρχικών διώξεων εναντίον δικαστών, η προηγούμενη κυβέρνηση επιδίωξε και, σε πολλές περιπτώσεις, εξασφάλισε τη συμμόρφωση της δικαιοσύνης προς τις επιθυμίες της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

H πλάνη των μεγάλων αριθμών

Από: EBR

Μόλις έπαιξε στα ΜΜΕ η είδηση ότι η Ελλάδα θα πάρει 32 δις από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (750 δις) δέχθηκα τηλεφώνημα από φίλο που μου είπε ότι πρόκειται για πρωτοφανή ενίσχυση ύψους σχεδόν 17 % του ΑΕΠ

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 01/2020 2020

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

01/2020 2020

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάκαμψη: μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάκαμψη: μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Ο νέος μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα παράσχει μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτική στήριξη σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη

Οικονομία

Τι είναι η Κυκλική Οικονομία;

Τι είναι η Κυκλική Οικονομία;

Η κυκλική οικονομία είναι μια έννοια που υποστηρίζει ένα οικονομικό σύστημα με τη μορφή ενός βρόχου. Εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970 χάρη στους οικονομολόγους, αλλά αναπτύχθηκε κυρίως μετά το 2010

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2020. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron