Edition: International | Greek

Αρχική » Γνώμη

Τι μας λέει ο Σουλτάνος;

Η Τουρκία επισημοποιεί στην περιοχή μας το δουλεμπόριο, την παράνομη μετανάστευση και τη διακίνηση ισλαμιστών!!

Από: Athanase Papandropoulos - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

μέγεθος [–] [+]

του Αθανάσιου Χ. Παπανδρόπουλου

Πρέπει να είναι βαθειά νυχτωμένοι όσοι δεν καταλαβαίνουν. Και ίσως να είναι κάμποσοι στη σημερινή αποσβολωμένη Ευρώπη.Με την εισβολή της εν μέρει στη Συρία η Τουρκία πετυχαίνει πολλά πράγματα μαζί.Κανει εθνοκά-θαρση,αποκτά δουλεμπορικες δομές,ενισχύει τα εκβιαστικά της όπλα,ανα-βαθμίζει τις μυστικές της υπηρεσιες(καθ’οσον σε λίγο θα πουλάει πληροφο-ρίες για τζιχαντιστες που δεν θα τις είναι χρήσιμοι)και παραμένει με το ετσι θέλω σύμμαχος της Δύσης,όντας συνομιλητής με Ρωσία και Ιράν.Μ’ενα σμπάρο κάμποσα τρυγόνια.

Μην περάσει απαρατήρητο: Ο Ερντογάν απείλησε την Ε.Ε. ότι θα ανοίξει την «κάνουλα» και θα στείλει - στην Ευρώπη - 3,6 εκατομμύ-ρια «πρόσφυγες»!

Τι ήθελε να πει ο «ποιητής»;

-Στην καλύτερη περίπτωση, εννοούσε ότι αν επιτύχει η επιχεί-ρησή του στον ανατολικό Ευφράτη( που ήδη πέτυχε) θα εγκαταστήσει εκεί τον πληθυσμό αυτό! Αλλιώς θα αναγκαστεί να τους στείλει όλους στην Ευρώπη...Πράγμα οχι πολύ εύκολο αλλά εφικτό σαν σενάριο.

Αλλά αν σε βάθος χρονου εγκαταστήσει νοτίως των τουρκικών συνό-ρων 3,6 εκατομμύρια «πρόσφυγες», αυτό σημαίνει ότι θα διώξει πληθυ-σμους που υπάρχουν ήδη εκεί (Κούρδους και Άραβες). Γεγονός που ήδη έχει δρομολογηθεί κατά τρόπο προκλητικά τραγικό για κάθε πολιτισμενο άν-θρωπο.

Δηλαδή,για να είμαστε πιο σαφείς,η Τουρκία θα κάνει Εθνοκάθαρση! Γιατί, η εκδίωξη πληθυσμού από μια περιοχή - και μάλιστα με βάση εθνοτικά κριτήρια - είναι ο ορισμός της Εθνοκάθαρσης...

Άρα - στην «καλύτερη» πάντα περίπτωση - ο Τούρκος Πρόεδρος α-κολουθεί μια τακτική οικεία στην γειτονική μας χώρα,περί της οποίας κάτι ξέρουν οι Αρμένιοι για παράδειγμα.

* Δεύτερον, θα μπορούσε να μην ήταν έτσι, αν αυτοί ήταν όντως πρόσφυγες από εκείνες τις περιοχές, και απλώς γύριζαν στα σπίτια τους.

Όμως, όπως καταγγέλλεται από πολλές πλευρές (και όχι μόνον από τους Κούρδους πλέον), οι αντάρτες που μπαίνουν μαζί με τα τουρκικά στρα-τεύματα είναι πρώην τζιχαντιστές, που έτρεξαν να σωθούν όταν οι Κούρδοι καθάρισαν όλη την περιοχή από το ISIS, Είναι δυνητικοί καμικάζι,που εκπαί-δευσαν οι Τούρκοι και τώρα επιστρέφουν με τις πλάτες του τουρκικού στρα-τού για να εκδιώξουν τους Κούρδους.

Είναι με αλλά λογια πρώην μαχητές του ISIS! Αυτούς επαναφέρει ο Ερντογάν...

Καιι οι άμαχοι που είναι «πρόσφυγες» και θα εγκατασταθούν στην πε-ριοχή, είναι πληθυσμοί από ολόκληρη τη Συρία, που είχαν συνεργαστεί με το ISIS, όσο το ISIS κυριαρχούσε εκεί, και αναγκάστηκαν να φύγουν όταν συ-νετρίβη η ισλαμική πανώλη.

Οι άμαχοι της Συρίας που έφυγαν να σωθούν από το ISIS και βρέ-θηκαν πρόσφυγες στην Τουρκία, έχουν ήδη επιστρέψει πίσω στα χωριά τους, όταν εκδιώχθηκε το ISIS από τις περιοχές τους. Αυτοί έχουν πάψει προ πολ-λού να είναι «πρόσφυγες» (στην Τουρκία).

Επομένως όσοι θα επιστρέψουν τώρα, μάλλον δεν ένιωθαν ασφαλείς όταν συνετρίβη το ISIS.

Κι΄ όταν απειλεί ο Ερντογάν πως, «αν δεν τους πάει στον ανατολικό Ευφράτη θα τους στείλει στην Ευρώπη», ουσιαστικά απειλεί (εμμέσως) τους Ευρωπαίους ότι θα τους στείλει 3,6 εκατομμύρια τζιχαντιστές!

Και αυτή μάλλον είναι (για τους Ευρωπαίους) η χειρότερη εκδοχή.

Δηλαδή μας λέει ο Ερντογάν: είτε θα κάνω εθνοκάθαρση από τους Κούρδους στον ανατολικό Ευφράτη εντός της Συρίας και θα «φυτέψω» εκεί 3,6 εκατομμύρια ισλαμιστές, είτε θα σας τους στείλω «πεσκέσι» στην Ευ-ρώπη - και με 3,6 εκατομμύρια καινούργιους ισλαμιστές. Ο Αλλαχ η ο Θεός μαζί σας!

*Τρίτον, όταν ο Ερντογάν χρησιμοποιεί απροσχήματιστα τους πρό-σφυγες ως εργαλείο «απειλής» και αποσταθεροποίησης των Ευρωπαίων, παραβιάζει το σύνολο του Διεθνούς Δικαίου περί Προσφύγων.

- Πρώτα-πρώτα, από την ώρα που τους αναγνωρίζει στάτους προ-σφύγων ως πρώτη «ασφαλής χώρα» η Τουρκία, όταν θελήσουν να πάνε ο-πουδήποτε αλλού, παύουν να είναι «πρόσφυγες» και γίνονται επίδοξοι «με-τανάστες»...

- Δεύτερον, οι υπόλοιπες χώρες ΔΕΝ είναι υποχρεωμένες να δέχονται οποιονδήποτε αριθμό μεταναστών πλέον (όχι προσφύγων) από οπουδή-ποτε.

- Δεν μπορεί να τους στέλνει όπου γουστάρει, αν οι άλλοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να τους «υποδεχθούν».

- Δεν είναι «σκουπίδια» οι άνθρωποι, να απειλεί να τους ξεφορτώ-σει» στην αυλή του διπλανού...

Αυτό και μόνο είναι λόγος να του κόψουν την ενίσχυση που του δίνουν οι Ευρωπαίοι για τους πρόσφυγες...

* Τέταρτον, πολλοί από όσους στέλνει προς την Ελλάδα δεν είναι καν «πρόσφυγες» από τη Συρία.

Η Τουρκία προσκαλεί και διευκολύνει να έλθουν χιλιάδες Μαροκινοί, Αλγερινοί και Τυνήσιοι χωρίς βίζα και με πολύ φθηνά εισιτήρια αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη – και από εκεί τους μεταφέρει στα παράλια και τους επιβιβάζει σε βάρκες για να περάσουν απέναντι στα Ελληνικά νησιά του Αι-γαίου.

Αυτό είναι ανοικτή συνεργασία με λαθρο-διακίνηση - με σύγχρονο δουλεμπόριο!

Γιατί οι Ευρωπαίοι μετά από τόσο ανοικτές προκλήσεις και απειλές δεν καταγγέλλουν τον Ερντογάν ότι συνεργάζεται με τους διακινητές, να τους κόψουν πλήρως την οικονομική στήριξη;

Γιατί αν το έκαναν αυτό, θα ήταν αναγκασμένοι μετά να κλείσουν πολύ πιο αποφασιστικά τα σύνορά τους...

Κι΄ επειδή ΔΕΝ τολμούν να το κάνουν αυτό, όχι μόνο τους απειλεί ότι θα τους στείλει εκατομμύρια, αλλά έχει αρχίσει να το κάνει κιόλας…

Συμπέρασμα: όσο δεν αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι τον Ερντογάν ως αυτό που είναι - ητοι επικεφαλής ενός επικίνδυνου από κάθε άποψη κράτους στο οποίο αργά αλλά σταθερά αναπτύσσεται ένας ιδιότυπος εθνικό-ισλαμισμος – και τους ίδιους τους εξευτελίζει κάθε τόσο, και την Ελ-λάδα - κράτος μέλος της EE - απειλεί να την συντρίψει.Οχι τόσο δια των όπλων όσο δια της εισβολής του 21ου αιώνα, που θα έχει και δήθεν αν-θρωπιστικά χρώματα.Το πραγματικό συριακό παιγνίων μόλις έχει αρχί-σει και μη χειροτερα...

Ευρώπη

Τι σημαίνει η επίθεση Ντόναλντ Τουσκ στον Εμμ. Μακρόν

Ο απερχόμενος Πολωνός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο πολιτικής αντιπαράθεσης στους κόλπους της Ένωσης

Οικονομία

Έκθεση ULI/PwC: Η αγορά των ακινήτων παραμένει ελκυστική για τους επενδυτές το 2020

Το Παρίσι βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας προτίμησης με βάση τις προοπτικές της πόλης για το 2020, με το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη να ακολουθούν στις τρεις επικρατέστερες θέσεις

Γνώμη

Η στρατηγική της κυβέρνησης «νόμος και τάξη»

Από: EBR

Οι φόβοι για νέο… Γρηγορόπουλο, οι «μπαχαλάκηδες» και τα ύποπτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τήρηση του νόμου και επιστροφή στη νομιμότητα, επικαλείται το Μέγαρο Μαξίμου

EURACTIV.com - Feeds

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2019 2019

Τρέχον Τεύχος

03/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron :)