Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ανάλυση

Τα νέα φάρμακα και η διαπραγμάτευση της τιμής τους

Ποιος ο σημαντικός ρόλος της αρμόδιας επιτροπής

Από: EBR - Δημοσίευση: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

«Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης λόγω των νέων καινοτόμο φαρμάκων υψηλού κόστους , στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δημιούργει οικονομικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως.»
«Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης λόγω των νέων καινοτόμο φαρμάκων υψηλού κόστους , στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δημιούργει οικονομικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως.»

του Δημήτρη Κ. Φιλίππου*

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, η οποία αποτελεί ουσιαστικά το τμήμα οικονομικής αξιολόγησης στην Αξιολόγηση των τεχνολογιών Υγείας, ιδρύθηκε ουσιαστικά στην χώρα μας μεσούσης της οικονομικής κρίσης και πολύ αργότερα σε σχέση με άλλες χώρες τη Ε.Ε. Ρόλος της είναι η οικονομική αξιολόγηση νέων φαρμάκων και πιο συγκεκριμένα η επίπτωση τους στον προϋπολογισμό, κριτήριο απαραίτητο προκειμένου η ΕΑΑΦΑΧ να αποφασίσει τελικά την ένταξή τους ή όχι στην θετική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων με τα πιθανά πρόσθετα κριτήρια ή περιορισμούς. Τα τελευταία έτη είναι πλέον σημαντικός ο αριθμός των καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών τα οποία αιτιώνται σημαντικό κλινικό αποτέλεσμα, πλην όμως συνοδεύονται από σημαντικό και ενίοτε δυσθεώρητο κόστος για πολλές οικονομίες. Ο δεύτερος και ίσως σημαντικότερος σκοπός τη ΕΔ είναι η διαπραγμάτευση κατηγοριών φαρμάκων με βάση την ένδειξη ή την δραστική ουσία, οι οποίες επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Με τον τρόπο αυτό η ΕΔ αποτελεί κύριο εργαλείο για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, τον εξορθολογισμό της και φυσικά για τον περιορισμό του εκτροχιασμού, ο οποίος γίνεται αντιλήπτος από την ετήσια μεταβολή του ckawback.

Από την μια πλευρά λοιπόν έχουμε νέα φάρμακα διαφόρων κατηγοριών και καινοτόμες θεραπείες που επιφέρουν αύξηση της δαπάνης και από την άλλη μια προσπάθεια συγκράτησης της οικονομικής εκτροπής μέσω διαπραγματεύσεων κατηγοριών που επιφέρουν σημαντική επίπτωση στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων.

Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης λόγω των νέων καινοτόμο φαρμάκων υψηλού κόστους , στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δημιούργει οικονομικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως. Στόχος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης είναι η επίλυση αυτής της δύσκολης εξίσωσης , να συμβάλλει διλαδή στην διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε πραγματικά καινοτόμες θεραπείες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Όλο και περισσότερες εταιρείες αναπτύσσουν καινοτόμες θεραπείες καθώς ατό μπορεί να επιφέρει σημαντικά κέρδη. Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να ξεκαθαριστεί ποιές είναι οι πραγματικά καινοτόμες θεραπείες και δεύτερο εάν υπάρχει περιθώριο για την προσαρμογή της καινοτομίας ώστε να επιτευχθεί η πρόσβαση στην αγορά. Επομένως, πρώτα οι ίδιες οι εταιρείες πρέπει πρώτα να έχουν κατανοήσει τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες, τις δυνατότητες του συστήματος υγείας, την επιβάρυνση της νόσου, τον τύπο ασθενών-στόχων, τις ήδη διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπείες και το καθεστώς αποζημίωσης αυτών, καθώς και των απαιτήσεων αποζημίωσης της εκάστοτε καινοτόμου θεραπείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι θεραπείες αυτές δύσκολα θα μπορέσουν να ενταχθούν στην φαρμακευτική φαρέτρα.

Η πρόκληση για την ΕΔ είναι μεγάλη καθώς πρέπει να καθορίσει με ποιά μεθοδολογία θα αξιολογήσει το κόστος αποτελεσματικότητας και ποιά μέθοδος πληρωμής έχει ουσιαστικό νόημα για εφάπαξ θεραπείες με πιθανά οφέλη διά βίου. Πρέπει να προσδιορίσει μια "δίκαιη" τιμή, δεδομένης της επένδυσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην δημιουργία καινοτόμων θεραπειών. Στόχος είναι η τιμή αποζημίωσης να ανταποκρίνεται στο θεραπευτικό κλινικό αποτέλεσμα κάθε θεραπείας.

Αυτές οι νέες πολύπλοκες θεραπείες διαφέρουν σε σύγκριση με τα παραδοσιακά φαρμακευτικά ή βιολογικά προϊόντα ως προς τη διαδικασία ανάπτυξης, παρασκευής ή χορήγησης τους. Ενώ για τον ΕΟΦ και την ΕΑΑΦΑΧ κύριος στόχος είναι η αξιολόγηση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του προϊόντος, η φαρμακο-οικονομική ανάλυση που πραγματοποιείται από την ΕΔ θα επικεντρωθεί στο κατά πόσο το μέγεθος του αυξημένου κλινικού οφέλους -εφόσον αποδειχθεί από την αξιολόγηση ης συγκριτικής αποτελεσματικότητας έναντι μιας υπάρχουσας θεραπευτικής εναλλακτικής ή της καλύτερης υποστηρικτικής φροντίδας- μπορεί να δικαιολογήσει τον αυξημένο αρχικά αντίκτυπο στον προϋπολογισμό.

Αρνητικός παράγοντας στο έργο της επιτροπής είναι η απουσία πολλών και μεγάλου δείγματος μελετών που προσφέρουν αξιοπιστία και ακρίβεια. Συνήθως, οι κλινικές μελέτες που υποβάλλονται είναι μικρής διάρκειας και μικρού δείγματος και δυσχεραίνουν την αξιολόγηση του πραγματικού μακροπρόθεσμου οφέλους. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι μεγάλη η αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική αξία αυτών των θεραπειών, ενώ το κόστος του ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Η προσιτή τιμή των φαρμακευτικών θεραπειών είναι ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ωστόσο, η ανάλυση επιπτώσεων του προϋπολογισμού μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για την επιβράβευση και την προώθηση της καινοτομίας. Στην περίπτωση των καινοτόμων θεραπειών, ο χρονικός ορίζοντας πρέπει να διευρύνεται πέραν της διετίας, ώστε να συνυπολογίζεται και η εξοικονόμηση του προϋπολογισμού από τα μακροπρόθεσμα οφέλη των θεραπειών αυτών.

Οι καινοτόμες θεραπείες στοχεύουν σε κατηγορίες νόσων με υψηλή ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη. Η διαχείριση μιας εφάπαξ δόσης με πιθανό όφελος δια βίου, δημιουργεί νέο προκλήσεις για τους πληρωτές να ανταμείψουν επαρκώς τους κατόχους τέτοιων καινοτομιών με επαρκή απόδοση της επένδυσης τους. Η οικονομική αξία ορίζεται συνήθως από την ποιότητα της υγείας που αποκτάται. Προκειμένου να ανταποκριθεί η Επιτροπή στην πρόκληση αυτή χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία. Οι συμφωνίες επιμερισμού του κινδύνου μεταξύ των εταιρειών και της ΕΔ είναι ένας τρόπος μείωσης της αβεβαιότητας που σχετίζεται με την έλλειψη μακροπρόθεσμων δεδομένων κατά την κυκλοφορία. Προκειμένου να μην καθυστερήσει η πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες λόγω των βραχυπρόθεσμων δεδομένων των κλινικών μελετών, ορίζονται συγκεκριμένοι δείκτες που απαιτούν την τακτική παρακολούθηση των ασθενών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της θεραπείας, και γίνεται η συλλογή και ανάλυση των πραγματικών στοιχείων. Αν δεν διαπιστώνεται η εγκεκριμένη κλινική αποτελεσματικότητα και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, τότε δύναται η επαναδιαπραγμάτευση ή/και η λύση της συμφωνίας.

Η πρόκληση είναι πραγματικά μεγάλη. Πολλές καινοτόμες και πανάκριβες θεραπείες βρίσκονται ήδη υπό διαπραγμάτευση ή πρόκειται σύντομα να έρθουν. Αφορούν συνήθως μικρές ομάδες ασθενών αλλά επιφέρουν μεγάλο κόστος και αυτό μπορεί να επηρεάσει το ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας μας. Πρέπει να καθοριστεί λοιπόν με ακρίβεια ποιές από αυτές μπορούν να εισαχθούν και με ποιούς όρους. Απαιτείται αυστηρή επιλογή, με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να διασφαλιστεί αφενός μεν η απρόσκοπτη πρόσβαση στο φάρμακο όσων ασθενών το χρειάζονται και πρόκειται να ωφεληθούν πραγματικά από αυτό επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το σύστημα.

*MD PhD, γενικός χειρουργός, επικ. καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, πρόεδρος του ΕΟΦ και πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

H τέχνη του εφικτού στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας

Από: EBR

Οι δραματικές όσο και θεαματικές αλλαγές που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο, τόσο στον τομέα της υγείας όσο και της οικονομίας, έχουν- αποδεδειγμένα πια- αλλάξει τον τρόπο, τις μεθόδους- με τη συμβολή της τεχνολογίας, και τους στόχους διοικήσεις όλων των επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2020 2020

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2020 2020

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Η ΕΕ να θέσει κοινά και φιλόδοξα standards για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Η ΕΕ να θέσει κοινά και φιλόδοξα standards για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Το 2020 θα ήταν η χρονιά που η ΕΕ και άλλα πλούσια κράτη θα εκπλήρωναν μια βασική υπόσχεση της Συμφωνίας του Παρισιού: Να στηρίξουν τις φτωχότερες χώρες του κόσμου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κινητοποιώντας 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ως «χρηματοδότηση για το κλίμα»

Οικονομία

Αξία και νόμισμα στην εποχή του ψηφιακού νέφους και δικλείδες ασφαλείας στο καθεστώς αντι-αξίας

Αξία και νόμισμα στην εποχή του ψηφιακού νέφους και δικλείδες ασφαλείας στο καθεστώς αντι-αξίας

Συντελείται μια ριζική μετατόπιση του Πραγματικού. Αρχίζει και διακτινίζεται μακριά η Εργασία, το Χρήμα, η Αξία

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2021. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron