Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ανάλυση

Ήρθε η στιγμή για τις εταιρίες να δράσουν με στόχο τη βιωσιμότητα

Καθώς οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες των επιχειρήσεων δεσμεύτηκαν το προηγούμενο έτος για μηδενικές εκπομπές, ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα που δημιουργούνται είναι το πώς μπορεί να εξετασθεί η πρόοδος ως προς τις δεσμεύσεις αυτές

Από: EBR - Δημοσίευση: Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Είναι πολύ σημαντικό η πρόοδος των εταιριών και κυβερνήσεων για μείωση κατά 50% των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και η επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050 να υπολογισθεί με ακρίβεια.
Είναι πολύ σημαντικό η πρόοδος των εταιριών και κυβερνήσεων για μείωση κατά 50% των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και η επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050 να υπολογισθεί με ακρίβεια.

των Carmine Di Sibio, Punit Renjen, Bill Thomas και Robert E. Moritz*

Καθώς οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες των επιχειρήσεων δεσμεύτηκαν το προηγούμενο έτος για μηδενικές εκπομπές, ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα που δημιουργούνται είναι το πώς μπορεί να εξετασθεί η πρόοδος ως προς τις δεσμεύσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικό η πρόοδος των εταιριών και κυβερνήσεων για μείωση κατά 50% των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και η επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050 να υπολογισθεί με ακρίβεια.

Πολλά μέλη του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (IBC-WEF) έχουν ήδη εντοπίσει κάποιους κοινούς δείκτες μέτρησης για την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση (ESG). Χαιρέτισαν επίσης το γεγονός ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 υποστηρίζουν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων για το κλίμα- σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας για τις δημοσιονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD) και τις προσπάθειες του Ιδρύματος IFRS να δημιουργήσει ένα Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Αειφορίας (ISSB) στις αρχές Ιουνίου.

Ακολούθησε συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών της Κεντρικής Τράπεζας για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας και στη Σύνοδο Κορυφής στη Βενετία τον Ιούλιο. Οι επιχειρηματικοί ηγέτες συνεχίζουν να πιέζουν για ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των κυβερνήσεων για την εφαρμογή ενός διεθνούς προτύπου εκθέσεων για τη βιωσιμότητα. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι σημαντικό να προχωρούν μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής της G20 στη Βενετία τον Ιούλιο.

Τον Νοέμβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει την 26η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26) στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να επιταχυνθεί η δράση για τους κλιματικούς στόχους. Θα είναι απαραίτητο για τους δρώντες στον ιδιωτικό τομέα και στις κεφαλαιαγορές να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Η σημαντική πρόοδος ως προς τους ειδικούς δείκτες μέτρησης βιωσιμότητας θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη χρηματοδότηση με τρισεκατομμύρια δολάρια του ιδιωτικού τομέα, που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Από πού πρέπει να ξεκινήσουν οι εταιρίες;

Πιστεύεται ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε μερικές από τις σημαντικότερες καινοτομίες στις οικονομικές καταστάσεις. Ενδέχεται, επίσης, να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης και η πολυπλοκότητα των καταστάσεων. Από εδώ θα πρέπει, λοιπόν, να ξεκινήσουν οι εταιρίες:

1.Ενσωματώστε άμεσα τα ESG κριτήρια.

Από τότε που εισήχθησαν οι δείκτες απόδοσης «καπιταλισμού των ενδιαφερόμενων μερών» τον Σεπτέμβριο του 2020, ο ρυθμός των αλλαγών έχει επιταχυνθεί. Αλλά, όπως γνωρίζουμε, η νομοθετική ρύθμιση θα πάρει χρόνο. Πολλοί ζητούν περισσότερη διαφάνεια στις εκθέσεις ESG - και συγκεκριμένα οι επενδυτές ζητούν σχετικές δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με την TCFD. Οι εταιρίες δεν πρέπει να περιμένουν για να δράσουν τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι δείκτες απόδοσης «καπιταλισμού των ενδιαφερόμενων μερών», μπορούν να αποτελέσουν ένα σημείο εκκίνησης για τις εταιρίες, ώστε να προετοιμαστούν για αυτές τις αλλαγές- ενεργώντας με τη δέουσα επιμέλεια και εφαρμόζοντας, ή βελτιώνοντας, τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων.

2. Χρησιμοποιήστε τις εκθέσεις ESG για να προωθήσετε την καινοτομία στις επιχειρήσεις.

Οι εκθέσεις βάσει των ESG δεικτών δεν είναι απλά το ορθό, αλλά μπορεί επίσης να έχει πράγματι θετικό αντίκτυπο. Αυτό ισχύει, κυρίως, καθώς οι εταιρίες προσπαθούν να διαχειριστούν τους οικονομικούς κινδύνους που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις. Οι μετρήσιμοι δείκτες που υποστηρίζονται από την επιστήμη παρέχουν στους επενδυτές τις κατάλληλες πληροφορίες για να δράσουν. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους ηγέτες και τα διοικητικά συμβούλια να λάβουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Η σύσταση της G7 για την υποβολή εκθέσεων ESG θα συμβάλει στην επιτάχυνση της δράσης για τους κλιματικούς στόχους, προωθώντας την καινοτομία και απελευθερώνοντας την δύναμη των κεφαλαιαγορών για να οικοδομήσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον από σήμερα.

3. Δημιουργήστε ένα πρότυπο για τις ESG εκθέσεις σας βάσει των οικονομικών σας καταστάσεων.

Οι εκθέσεις ESG πρέπει να ακολουθούν το ίδιο πρότυπο με τις οικονομικές καταστάσεις. Πρέπει να παρουσιάζουν τις στρατηγικές επιλογές που κάνει μια εταιρία για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους. Η αρχή πρέπει να γίνει με την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων στόχων της στην κουλτούρα του οργανισμού και με την παροχή ουσιαστικών πληροφοριών στις εταιρικές εκθέσεις βάσει των δεικτών ESG. Οι εταιρίες πρέπει να θέσουν τολμηρούς στόχους βάσει του σκοπού τους και των απόψεών τους για τον πλανήτη, για τους ανθρώπους και την ευημερία. Θα πρέπει να σχεδιάσουν πώς θα επιτύχουν τη δέουσα δέσμευση και πώς θα αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες στα πλαίσια του οργανισμού. Αυτό απαιτεί οργανωτική αλλαγή σε επίπεδο διακυβέρνησης, στρατηγικής, διαχείρισης κινδύνων και επιδόσεων.

4. Συνεργαστείτε με άλλους για την έκθεση της εταιρίας.

Βάσει των εκθέσεων ESG σήμερα, παρατηρείται πρόοδος. Οι εταιρίες σήμερα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν αυτόν τον ρυθμό προόδου συνεργαζόμενοι με άλλους για τη βελτίωση της ποιότητας των εκθέσεων ESG. Για να γίνει αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι - εταιρίες, επενδυτές, οργανισμοί αξιολόγησης, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, παράγοντες λήψης αποφάσεων και άλλοι stakeholders - πρέπει να δράσουν από κοινού. Η μεταξύ τους συνεργασία είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο των βιομηχανιών και τον περιοχών δραστηριοποίησής τους.

Ιστορικό των δεικτών απόδοσης «καπιταλισμού των ενδιαφερόμενων μερών»

Το 2020, το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (IBC-WEF) επιμελήθηκε ένα σύνολο σχετικών δεικτών και εκθέσεων ESG, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας TCFD για την κλιματική αλλαγή. Οι δείκτες αυτοί ονομάζονται δείκτες απόδοσης «καπιταλισμού των ενδιαφερόμενων μερών» και έχουν καθολική ισχύ και συγκρίσιμες καταστάσεις που βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες:

-αρχές διακυβέρνησης,

-πλανήτης

-άνθρωποι, και

-ευημερία.

Με την ισχύ αυτών των δεικτών, περισσότερες από 80 εταιρίες δεσμεύτηκαν να αποκαλύψουν αυτές τις πληροφορίες στις εκθέσεις τους. Τον Μάιο, η Εκτελεστική Επιτροπή του IBC ανακοίνωσε επίσημα την υποστήριξή της στην ίδρυση του ISSB από το Ίδρυμα IFRS. Αυτό θα προωθήσει τη συνέπεια και τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών, και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα.

Τα μέλη του ISSB θα συμβάλουν με την εμπειρία τους στη σύσταση του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Αειφορίας (ISSB). Με τον τρόπο αυτό, θα βοηθήσουν επίσης στην ενίσχυση της «στρατηγικής ευθυγράμμισης» μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των φορέων χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

*Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, EY και Διευθύνων Σύμβουλος, Deloitte και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, KPMG International και Πρόεδρος, PwC
**πρώτη δημοσίευση: www.weforum.org

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Εποχές μεγάλων ανατροπών

Από: EBR

Την ώρα που οι περισσότεροι είναι διακοπές και  η θερινή ραστώνη είναι πανταχού παρούσα, ο Ιταλός φιλόσοφος και συγγραφέας Ουμπέρτο Έκο, συνήθιζε να λέει ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022

Παρά τη συνολική πρόοδο, οι ψηφιακές δεξιότητες, οι ΜΜΕ και τα δίκτυα 5G υστερούν

Οικονομία

Δημόσιες δαπάνες ανάμεσα στην πανδημική κρίση και τη διαφαινόμενη ύφεση

Δημόσιες δαπάνες ανάμεσα στην πανδημική κρίση και τη διαφαινόμενη ύφεση

Η Ευρώπη έκλεισε το προηγούμενο έτος με τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών να καταγράφουν δημοσιονομικά ελλείμματα

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2022. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron