Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ανάλυση

ΔιαΝΕΟσις – Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα στη μετά-κορωνοϊό εποχή

Λειτούργησε η πανδημία ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους

Από: EBR - Δημοσίευση: Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

«Στη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα προχωρεί στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), έχοντας σημειώσει πρόοδο κατά 15% το προηγούμενο έτος (το 2018), καταλαμβάνοντας τη 10η θέση.»
«Στη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα προχωρεί στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), έχοντας σημειώσει πρόοδο κατά 15% το προηγούμενο έτος (το 2018), καταλαμβάνοντας τη 10η θέση.»

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας έφερε με πιο επιτακτικό τρόπο στο προσκήνιο την ανάγκη για ανάληψη δράσεων και υλοποίηση ενεργειών για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την πιο γρήγορη εξέλιξη της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος. Πολλές από αυτές τις δράσεις είχαν επισημανθεί και περιγράφει αναλυτικά στη μελέτη που είχε δημοσιεύσει η διαΝΕΟσις τον Μάρτιο του 2018 και είχαν ήδη προγραμματιστεί από την Πολιτεία.

Τρία χρόνια μετά, η διαΝΕΟσις επανέρχεται στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα με ένα νέο κείμενο πολιτικής, με συντονιστή τον Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διομήδη Σπινέλλη, δίνοντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Ποιες νέες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας; Με ποιους τρόπους η πανδημία λειτούργησε καταλυτικά στην υλοποίησή τους; Ποιες αδυναμίες εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;

Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την παράθεση συγκεκριμένων μέτρων σε επίπεδο στρατηγικής και υλοποίησης, ώστε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως ένας από τους κύριους μοχλούς επανεκκίνησης της οικονομίας στη μετα-κορωνοϊό εποχή.

Η θέση της Ελλάδας στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)

Παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, η δημόσια διοίκηση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από δαπανηρές, χρονοβόρες υπηρεσίες, πολύπλοκες διαδικασίες, γραφειοκρατία και αδιαφάνεια.

Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2020 παρουσιάζει τους τομείς που μπορεί να υπάρξει σημαντική βελτίωση. Βέβαια, ο Δείκτης DESI 2020 βασίζεται σε δεδομένα του 2019, που δεν περιλαμβάνουν τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διαχείριση της πανδημίας και τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης.

 

 

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI, 2020):

-Στη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα προχωρεί στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), έχοντας σημειώσει πρόοδο κατά 15% το προηγούμενο έτος (το 2018), καταλαμβάνοντας τη 10η θέση.
-Στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο και βελτίωσε τις επιδόσεις. Για πρώτη φορά, το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες φτάνει στο 51% (έναντι 58% της ΕΕ).
-Στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων είναι πολύ χαμηλές. Η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων προχωρά πολύ αργά, με ποσοστό πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
-Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με το προηγούμενο έτος (το 2018), αλλά η βαθμολογία της Ελλάδας εξακολουθούσε να είναι χαμηλή.

Βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις επανεκκίνησης

Το κείμενο πολιτικής καταλήγει σε μια σειρά από βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις σε υποδομές, δεδομένα και υπηρεσίες που χρειάζεται να γίνουν, ώστε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να λειτουργήσει ως ένας από τους κύριους μοχλούς επανεκκίνησης της οικονομίας στη μετα-κορωνοϊό εποχή:

-Νεφοκεντρικές τεχνολογίες (Infrastructure as a service – IaaS) και υπηρεσίες συνάθροισης της ζήτησης και παροχή λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a service – SaaS)
-Άμεση αναβάθμιση των ευρυζωνικών επικοινωνιών, προώθηση του δικτύου 5G και μείωση κόστους επικοινωνιών
-Υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες
-Υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την ιατρική συμβουλευτική
-Ψηφιακή υποδομή και εξοπλισμός τηλεργασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης
-Λειτουργία πλατφόρμας προμηθευτών ΤΠΕ (marketplace) και θυρίδα επιχειρήσεων
-Δημιουργία μητρώων ασθενών και ασθενειών
-Ψηφιακές υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας λειτουργίας και πολυκαναλική υποστήριξη του πολίτη και των επιχειρήσεων
-Ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας για όλους τους πολίτες
-Ολοκλήρωση του κύκλου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με διασύνδεση των αντίστοιχων συστημάτων σε ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ
-Ανάπτυξη συστήματος κλεισίματος ραντεβού σε δημόσιες υπηρεσίες, διαχείριση προτεραιότητας, καθώς και εξάπλωση εφαρμογής σε λοιπούς φορείς ψηφιακών ραντεβού τύπου myKEPlive
-Περαιτέρω ανάπτυξη μοναδικής θυρίδας του πολίτη στο gov.gr, η οποία θα χρησιμοποιείται για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο
-Ανάπτυξη και διάθεση σε φορείς της δημόσιας διοίκησης άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμων δομικών στοιχείων (components) ψηφιακών υπηρεσιών στο gov.gr
-Ενίσχυση ανάπτυξης οικοσυστήματος gov.gr
-Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσίας γνησίου της υπογραφής στο gov.gr, αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα της νέας ψηφιακής υπηρεσίας της υπεύθυνης δήλωσης
-Προσθήκη λειτουργικότητας αξιολόγησης υπηρεσιών, καθώς και προτάσεων βελτίωσης, τόσο από τους τελικούς (πολίτες και επιχειρήσεις) όσο και τους εσωτερικούς χρήστες (δημόσιοι υπάλληλοι)
-Ανάπτυξη σελίδας στο gov.gr για υποβολή προτάσεων τόσο από πολίτες, όσο και δημοσίων υπαλλήλων εντός των φορέων, με λειτουργία εντός του Υ.Ψη.Δ. κεντρικής μονάδας αξιολόγησης και προτεραιοποίησης, αλλά και της αποτίμησης των υπηρεσιών αυτών

*πρώτη δημοσίευση: www.ot.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Η Δύση χρειάζεται υπαρξιακά την Ελλάδα

Από: EBR

Η Ελλάδα είναι μέρος της Δύσης. Η φράση του Κ. Καραμανλή «ανήκομεν εις την Δύσιν» εξελήφθη από μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης ως διαπίστωση μίας ιδιοκτησιακής σχέσης αποικιοκρατικού χαρακτήρα

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Πώς μπορεί να οργανωθεί ένα εμπάργκο πετρελαίου από την ΕΕ;

Πώς μπορεί να οργανωθεί ένα εμπάργκο πετρελαίου από την ΕΕ;

Την περασμένη εβδομάδα, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans, παρουσίασε με πολλές φανφάρες το σχέδιο REPowerEU ύψους 210 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το 2027

Οικονομία

Φραγκάκης: Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες

Φραγκάκης: Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες

Τι είπε ο ΓΓ του ΕΟΤ

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2022. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron