Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Οικονομία

Τα κίνητρα του Ταμείου Ανάκαμψης για εξαγορές και συγχωνεύσεις

Ως μοναδική ευκαιρία επίτευξης σοβαρών οικονομιών κλίμακος και εκσυγχρονισμού παραγωγικών στοιχείων χαρακτηρίζουν τραπεζικά στελέχη και ελεγκτικές εταιρείες τα κίνητρα συγχωνεύσεων/εξαγορών/μακροχρόνιων συνεργασιών, που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Από: EBR - Δημοσίευση: Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

«Πώς θα λαμβάνουν χαμηλότοκη χρηματοδότηση επενδύσεις εταιρειών που συγχωνεύονται ή συνάπτουν μακροχρόνιες συνεργασίες. Οι προϋποθέσεις και το δέλεαρ του χαμηλού επιτοκίου. Έρχεται σχέδιο νόμου για πρόσθετα κίνητρα.»
«Πώς θα λαμβάνουν χαμηλότοκη χρηματοδότηση επενδύσεις εταιρειών που συγχωνεύονται ή συνάπτουν μακροχρόνιες συνεργασίες. Οι προϋποθέσεις και το δέλεαρ του χαμηλού επιτοκίου. Έρχεται σχέδιο νόμου για πρόσθετα κίνητρα.»

του Χρήστου Κίτσιου

Ως μοναδική ευκαιρία επίτευξης σοβαρών οικονομιών κλίμακος και εκσυγχρονισμού παραγωγικών στοιχείων, που τείνουν να απαξιωθούν, λόγω της πολυετούς υποεπένδυσης, χαρακτηρίζουν τραπεζικά στελέχη και ελεγκτικές εταιρείες τα κίνητρα συγχωνεύσεων/εξαγορών/μακροχρόνιων συνεργασιών, που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιμότητας που δόθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση προβλέπει ότι για επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακος, μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, θα χορηγούνται χαμηλότοκα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα αντιστοιχούν στο 40% της συνολικής επένδυσης.

Η χαμηλότοκη χρηματοδότηση θα αφορά σε νέες επενδύσεις, που θα πραγματοποιούν οι συνενωμένες ή συμπράττουσες από τούδε και εφεξής εταιρείες, χωρίς κανένα περιορισμό στο αντικείμενο της επένδυσης.

Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να εμπίπτει η επένδυση στις επιλέξιμες (πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, έρευνα και ανάπτυξη, εξωστρέφεια). Αν εμπίπτει, θα αθροίζεται το ποσό της χαμηλότοκης χρηματοδότησης, αρκεί να μην ξεπερνά τα όρια που θέτει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ή το De Minimis. Το ίδιο ισχύει και για σκέλη της επένδυσης που μπορούν να ενταχθούν σε διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου ή του ΕΣΠΑ. Για υφιστάμενα σχήματα μακροχρόνιων συνεργασιών, το ύψος των χαμηλότοκων δανείων ως ποσοστό της επένδυσης περιορίζεται στο 30%.

Ακόμη σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης χορηγούνται με επιτόκιο αντίστοιχο με αυτό που λαμβάνει μια ευρωπαϊκή επιχείρηση ίδιας πιστοληπτικής διαβάθμισης. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερα για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απαλείφεται ένα παραδοσιακό «χάντικαπ» καθώς από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα μετά την κρίση του 2009, δανείζονται σταθερά με αισθητά υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τις ίδιου μεγέθους γερμανικές ή ολλανδικές εταιρείες.

Για να υπαχθεί μια επένδυση στις επιλέξιμες για λήψη χαμηλότοκου δανεισμού από το ΤΑΑ θα πρέπει να υποβάλλεται από επιχείρηση η οποία έχει προκύψει από εξαγορά/συγχώνευση είτε από σχήμα μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που έχουν συμπράξει σε μακροχρόνια συνεργασία (σ.σ. τουλάχιστον 5ετία), εφόσον αυτή προκύπτει από συμβάσεις δεσμευτικού χαρακτήρα.

Στόχος της συνεργασίας πρέπει να είναι η από κοινού προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (προμηθευτικοί συνεταιρισμοί, εξαγωγικές συνεργασίες, συμβολαιακή γεωργία, franchise, κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης κ.ά.), με ή χωρίς τη δημιουργία νομικών προσώπων (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών).

Για τις επενδύσεις από υφιστάμενες και νέες συνεργασίες, μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων, η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται από τις εξής προϋποθέσεις:

-Nα συνεχίσει να μετέχει στον υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον κατά την επόμενη 5ετία (υφιστάμενες συνεργασίες) ή να δεσμεύεται για συμμετοχή κατά τουλάχιστον 5 έτη (νέες συνεργασίες).
-O μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων, που μετέχουν στη συνεργασία, κατά την προηγούμενη 3ετία, να είναι υψηλότερος κατά τουλάχιστον 50% του τζίρου της μεγαλύτερης, με κριτήριο τις πωλήσεις, συμπράττουσας επιχείρησης.
-Τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να αφορούν σε δαπάνες, που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας

Για τις εταιρείες που συμμετέχουν σε εξαγορές/συγχωνεύσεις, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων είναι οι εξής:

-Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει νέο σχήμα, το οποίο προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση, η οποία ολοκληρώθηκε μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης.
-Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στη συγχώνευση ή εξαγορά, τα προηγούμενα 3 έτη, είναι υψηλότερος κατά τουλάχιστον 50% του τζίρου που εμφανίζει η επιχείρηση με τις υψηλότερες πωλήσεις μεταξύ αυτών που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση.

Προκειμένου να διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις να επιδιώξουν την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση αποφάσισε το κόστος αξιολόγησης για αιτήσεις δανεισμού ως 1,5 εκατ. ευρώ να καλύπτεται αποκλειστικά από το ΤΑΑ. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται οι δαπάνες κεφαλαίου κίνησης και marketing να αποτελούν ως το 30% του συνολικού ποσού της επένδυσης.

Τέλος, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η απόφαση να διευρυνθεί ο ορισμός της εξωστρεφούς επιχείρησης. Με βάση τη διευρυμένη προσέγγιση, μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια που προωθούν εξωστρέφεια, επιχειρήσεις που έχουν το 20% του τζίρου τους από το εξωτερικό, ακόμη και αν αυτός ο τζίρος προκύπτει από πιστωτικές κάρτες ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Έρχονται και πρόσθετα κίνητρα για Μικρομεσαίες

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να δοθεί προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα κίνητρα συγχωνεύσεων-εξαγορών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (σ.σ. ως 50 εκατ. ευρώ τζίρο ή ως 250 εργαζόμενους).

Πέραν της μείωσης του φορολογικού συντελεστή στο 15,5% για κέρδη ως 1 εκατ. ευρώ, που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συγχωνεύονται, το σχέδιο νόμου θα περιέχει και πρόσθετα κίνητρα, όπως προανήγγειλε, κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ -2,23%, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης.

Η μείωση στο 15,5% του φορολογικού συντελεστή για κέρδη ως 1 εκατ. ευρώ μικρών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων (σ.σ. ως 250 εργαζόμενους) επιχειρήσεων αποτελεί πρόγευση των διατάξεων που θα φέρει το σχέδιο νόμου για μεγέθυνση επιχειρήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Επισπεύστε τις Χριστουγεννιάτικες και χειμερινές αγορές

Από: EBR

«Όποιος περιμένει να εισπράξει το 13ο μισθό για να κάνει τα ψώνια των Χριστουγέννων κινδυνεύει να μείνει με άδεια χέρια- ή να τον δώσει ολόκληρο για ένα...ζευγάρι αθλητικά παπούτσια»

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

03/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Δέσμη μέτρων για τις τράπεζες 2021: νέοι κανόνες της ΕΕ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών και την καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον

Δέσμη μέτρων για τις τράπεζες 2021: νέοι κανόνες της ΕΕ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τραπεζών και την καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επανεξέταση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ (κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις)

Οικονομία

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ευκαιρίες και προκλήσεις

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ευκαιρίες και προκλήσεις

Οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς πληρωμών και οι δυνητικές ευκαιρίες για αποδόσεις λόγω της αναμενόμενης αύξησης των ηλεκτρονικών πληρωμών τα επόμενα χρόνια προσείλκυσαν το περασμένο διάστημα το επενδυτικό ενδιαφέρον

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2021. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron