Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Μάνατζμεντ

Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του ΔΣ είναι δυνατό, υπό προϋποθέσεις, να αποβούν βλαπτικές για την ΑΕ. Πρόκειται, εξάλλου, για χαρακτηριστική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Η σημασία της πολιτικής αμοιβών Δ.Σ. για μια εταιρεία

Από: EBR | Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023

Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΑΕ ενδιαφέρουν όλους: την εταιρεία, τους μετόχους και, αυτονόητα, του ωφελούμενους. Ενδιαφέρει όμως και τους τρίτους: επενδυτές και τράπεζες

Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της και τον κοινωνικό της περίγυρο, το μάρκετινγκ των σχέσεων αποτελεί τεράστιο συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το μάρκετινγκ των σχέσεων σε εποχές κρίσεων

Από: Athanase Papandropoulos | Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023

Κατά τρόπον άκριτο και, ως εκ τούτου, ανεύθυνο, όταν έρχεται η μπόρα αρκετές εταιρείες καταργούν τις καλύτερες ομπρέλλες τους

Το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των εργαζομένων και των στρατηγικών προκλήσεων των επιχειρήσεων δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλο.

Η μόχλευση του ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων

Από: EBR | Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023

Γενικά η έκφραση μόχλευση υπογραμμίζει την επίδραση του χρέους πάνω στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων

Η «γυάλινη οροφή» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλες τις παγιωμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις που κυριαρχούν στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.

Τα δυο στυλ διοίκησης και ο ρόλος της «γυάλινης οροφής»

Από: Athanase Papandropoulos | Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Ο κόσμος μας αλλάζει και μάλιστα με ταχύτητα. Και από μόνη της, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δυσαρέσκειες, ανησυχίες, αβεβαιότητες, αλλά και μεγάλες ανισότητες, όχι μόνον υλικές

 Σήμερα οι μάνατζερ βρίσκονται αντιμέτωποι με την αντιστροφή της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Τεχνικές κατάρτισης για ένα αποτελεσματικό μάνατζμεντ

Από: EBR | Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει και μαζί του και η θέση του μάνατζερ

Η επιχειρηματική ηθική – η ιδέα ότι οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει μόνο να συμπεριφέρο­νται συμφωνά με κάποια ηθικά πρότυπα, αλλά να επιδεικνύουν επίσης και ένα επίπεδο κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας σε μια ποικι­λία ενδιαφερομένων, από τους εργαζομένους και τους προμηθευτές έως τους πελάτες και το ευρύ κοινό – καταλαμβάνει πλέον μεγαλύτερη προτεραιότητα στα θέματα ημερησίας διάταξης του μάνατζμεντ.

Ποια επιχειρηματική ηθική στον 21ο αιώνα;

Από: Athanase Papandropoulos | Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Σ’ έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, στον οποίον ήδη καλπάζει και η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις είναι αδιανόητο να λειτουργούν και να σκέπτονται με τα κριτήρια άλλων εποχών

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται η έννοια της ηγεσίας, δηλαδή ένα ή περισσότερα άτομα που συμβάλλουν ώστε ολόκληρη η επιχείρηση να λειτουργεί αρμονικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Συμβουλές για μια Βέλτιστη Ηγεσία: H Συμβολή της Νευροεπιστήμης

Από: EBR | Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023

Οι επτά κανόνες πο πρέπει να γνωρίζει κάθε μάνατζερ

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι τι συμβαίνει στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και σε αυτόν της εργασίας; Η απάντηση είναι ότι όντως παρατηρούνται σοβαρές αλλαγές.

Γιατί δεν δουλεύει η... φοβέρα στις εργασιακές σχέσεις

Από: Athanase Papandropoulos | Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023

Ο κόσμος και ο χώρος της εργασίας εισέρχονται με ταχύτητα σε μια νέα εποχή, στην οποία τίποτε δεν εγγυάται τη δια βίου απασχόληση

Και βέβαια, το πραγματικό ζήτημα ΚΙΝΔΥΝΟΥ δεν είναι η πλασματική αντίθεση ή/και αντινομία μεταξύ ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αν η ΑΙ θα γίνεται το υπερόπλο της συγκεντρωμένης ισχύος των λίγων απέναντι στους πολλούς.

Ο μετα-πολιτισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από: EBR | Τρίτη, 2 Μαΐου 2023

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εργαλείο της Ανθρώπινης Νοημοσύνης ή το αντίστροφο;

Η ανάλυση ρίσκου έχει γίνει στις ημέρες μας σημαντικό μέρος κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι εύκολο να επιβιώσουν αν δεν μάθουν να ζουν με αυτό και να ξέρουν να εφαρμόζουν τα σχετικά συμπεράσματα.

Ανάλυση οικονομικού και γεωπολιτικού ρίσκου

Από: EBR | Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

Στην εποχή των αλμάτων της τεχνολογίας, της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων και της πανίσχυρης παρουσίας των υπολογιστών, εύλογα επηρεάζονται δραστικά και οι επιχειρηματικοί υπολογισμοί

Μεγάλη αλλαγή στις αγορές εργασίας είναι η αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάδυση του νέου ανθρώπινου κεφαλαίου. Επαγγέλματα και θέσεις εργασίας αλλάζουν περιεχόμενο, άλλα αντικαθίστανται από την τεχνολογία και αυτοματισμούς.

Οι μορφωτικές προϋποθέσεις της ευημερίας

Από: EBR | Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς, χρειάζονται περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης

Επίσης το 61% δηλώνει ότι προτιμά σε κάθε περίπτωση να εργάζεται για τέσσερις αντί για πέντε ημέρες την εβδομάδα μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής, ακόμη και εάν αυτό τον έκανε να απασχολείται για κάποιες περισσότερες ώρες τις ημέρες αυτές.

Πρόθυμοι να παραιτηθούν για νέα θέση με 4ήμερη εργασία

Από: EBR | Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023

Ο ένας στους τρεις εργαζομένους που ρωτήθηκε στο πλαίσιο νέας έρευνας για την απασχόληση δηλώνει ότι θα εγκατέλειπε την τρέχουσα δουλειά του με πενθήμερo, ώστε να εργάζεται αλλού για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα

Είναι βέβαιο πως οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες -και όχι μόνο- σύρονται στην υποχρεωτικότητα εκθέσεων για κανονιστική συμμόρφωση, χωρίς να έχει προηγηθεί η καλλιέργεια και ανάπτυξη μιας εταιρικής συνείδησης και κουλτούρας που να γίνεται πράξη, θεμελιώνοντας το αυτονόητο της εταιρικής αποστολής και του οράματος, του σκοπού (mission - vision - purpose).

Η αειφορία στην ασφαλιστική βιομηχανία και το παράδειγμα της Interamerican

Από: EBR | Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023

Είναι εύλογο πως δεν υπάρχει τεκμηρίωση και ορισμός Εταιρικής Ευθύνης αναφορικά με τη βιωσιμότητα χωρίς απολύτως περιεκτικές και σαφείς απολογιστικές εκθέσεις

Δέκα χρόνια μετά, στην ταχύτατα μεταβαλλόμενη εποχή μας όπου η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί και εδώ και καιρό επηρεάζει δυναμικά τον ακαδημαϊκό χώρο, αναρωτιέται κάποιος αν στη διαχείριση αυτής της αυξανόμενης πολυπλοκότητας τα συμπεράσματα του Maeda συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ.

Η ηγεσία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Από: EBR | Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Ο καλύτερος τρόπος για έναν ηγέτη να αξιοποιήσει και να αναδείξει τη συλλογική δύναμη μιας ομάδας είναι να αποκαλύψει τη δική του ανθρωπιά

Οι ικανοποιημένοι από την εργασία τους εργαζόμενοι, δηλώνουν ότι τους αρέσει αυτό που κάνουν. Ενίοτε δε, οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι βλέπουν την εργασία τους ως πρόκληση.

Γιατί οι εταιρείες λένε σε εργαζόμενους... «έλα όπως είσαι»

Από: Athanase Papandropoulos | Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ενώ γίνεται αρκετός λόγος στον αναπτυγμένο κυρίως κόσμο για το εγγυημένο εισόδημα για όλους, χωρίς εργασία, το ερώτημα που προκύπτει είναι πλέον αν η εργασία έχει το ίδιο νόημα που είχε την εποχή του Ανταμ Σμιθ

Οι καταναλωτές έχουν δίκιο να είναι καχύποπτοι σχετικά με τις ηθικές διακηρύξεις πολλών προϊόντων.

Η ηθική ως νέο εργαλείο μάρκετινγκ και πωλήσεων

Από: EBR | Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023

Όταν οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν το σωστό, αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να συμβιβαστούν

Παρότι οι εργαζόμενοι βλέπουν θετικά τις αλλαγές που έφερε η πανδημία στην εταιρική κουλτούρα, οι εργοδότες, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ, δε μοιράζονται την ίδια αισιοδοξία, με το 68% να αναφέρουν ότι οι αποχωρήσεις προσωπικού αυξήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες.

EY Ελλάδος: Πώς επηρεάζει εργαζόμενους και επιχειρήσεις η νέα ψηφιακή εμπειρία εργασίας

Από: EBR | Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023

Το 80% των εργαζόμενων επιθυμούν να εργάζονται εξ αποστάσεως περισσότερες από 2 μέρες την εβδομάδα

Μετά τη βαθιά ύφεση το 2020 και την απότομη ανάκαμψη το 2021, η ελληνική οικονομία, στηριζόμενη κυρίως στη μεταπανδημική εγχώρια ζήτηση και σε δεύτερο βαθμό στις τουριστικές εισπράξεις (εξαγωγές υπηρεσιών), παρέμεινε σε ισχυρή ανοδική τροχιά το 2022 υπερβαίνοντας σε όρους πραγματικού ΑΕΠ τα προ πανδημίας επίπεδα κατά 4,5%.

Eurobank: Τι κρύβει το άλμα του ελληνικού ΑΕΠ με εξωτερικό έλλειμμα στα ύψη

Από: EBR | Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023

Ποια ήταν η συνεισφορά των επί μέρους συνιστωσών της δαπάνης, καθώς και των επί μέρους κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 5,9% το 2022

Για να έχετε μια καλύτερη αίσθηση αυτογνωσίας, κάντε μερικές απλές ερωτήσεις στον εαυτό σας: Τι μπορώ να κάνω πραγματικά καλά; Ποιες δεξιότητες έχω και πάνω σε ποιες πρέπει να δουλέψω για να τις βελτιώσω.

Αγορά εργασίας: Η αυτογνωσία είναι η σπάνια δεξιότητα που αναζητούν οι εργοδότες

Από: EBR | Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023

Μπορεί να ακούγεται απλό και οι περισσότεροι από εμάς να έχουμε τη βεβαιότητα ότι τη διαθέτουμε. Είναι, όμως, έτσι;

Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη φορά η τραγωδία έγινε στη βάρδια της κυβέρνησης και ότι πέρα από τα ανθρώπινα λάθη, το τραγικό δυστύχημα αποκάλυψε τη «γύμνια» του ελληνικού κράτους, την αδιαφορία των αρμόδιων σε θέματα πρόληψης και ασφάλειας, τον βαθιά ελαττωματικό τρόπο με τον οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ο δημόσιος τομέας.

Από το «επικίνδυνο» κράτος του σήμερα, στο πολιτοκεντρικό

Από: EBR | Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023

Το επόμενο διάστημα, ενόψει και των εκλογών, που μάλλον θα καθυστερήσουν αισθητά, αναμένονται έως και πρωτοφανείς πολιτικοί διαξιφισμοί γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη, με προσπάθειες απόδοσης ευθυνών, ένθεν και ένθεν

Σελίδες: Προηγούμενη Επόμενη

Γνώμη

Αγρότες, Ακρίβεια και το κλίμα

Από: EBR

Αυτό που κυριαρχεί στη δημόσια ζωή της χώρας είναι η ακρίβεια που απασχολεί σχεδόν ολόκληρη την κοινωνική κλίμακα και οι επιθετικές κινητοποιήσεις των αγροτών

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί η Ε.Ε.

Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί η Ε.Ε.

Τη φιλόδοξη στρατηγική της για τη δημιουργία του πρώτου, παγκοσμίως, ασφαλούς οικοσυστήματος για την τεχνητή νοημοσύνη, αρχίζει να υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οικονομία

1 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιεί ήδη το Chat GPT

1 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιεί ήδη το Chat GPT

Αμφίθυμοι έναντι της τεχνητής νοημοσύνης είναι, επί του παρόντος, οι Έλληνες

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2024. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron