Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Μάνατζμεντ

Ο επιδραστικός ηγέτης δεν είναι αυτός που βασίζεται στην άσκηση της εξουσίας του και στον φόβο που μπορεί να εμπνέει, αλλά αυτός που επιτυγχάνει και πείθει τα στελέχη, τα μέλη και τους οπαδούς του κόμματος να αποδέχονται την πρωτοκαθεδρία του επειδή ασκεί θετική επιρροή και τον αντιλαμβάνονται ως το πρόσωπο που συμβάλλει κατ’ εξοχήν στην επίτευξη των πολιτικών στόχων τους.

Ηγεσία και λειτουργία ομάδων σε οργανισμούς και σε κόμματα

Από: EBR | Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2023

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα μπορεί να επέλθει από τις προσπάθειες ενός μόνον ανθρώπου

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση οδηγεί σε βαθιές αλλαγές στην ηγεσία.

H γοητεία του Leadership στη σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Από: EBR | Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023

Τα πρώτα ίχνη της έννοιας της ηγεσίας μπορούν να βρεθούν στα αιγυπτιακά ιερογλυφικά που τη συμβολίζουν με δύο βασικά στοιχεία κλειδιά: τον ηγέτη (seshemet) και τους ακόλουθους του (shemsu)

Ένα τέτοιο μοντέλο είναι και το μοντέλο της Τριπλής Βάσης (επίσης γνωστό ως TBL ή 3BL), το οποίο επιτρέπει στους οργανισμούς να μετρούν τη συνολική οικονομική τους επίδραση, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή τους σε τρεις βασικούς τομείς – κοινωνία, περιβάλλον και οικονομία.

Η έννοια της Τριπλής Βάσης: το νέο πλαίσιο για την Εταιρική Βιωσιμότητα

Από: EBR | Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023

Συχνά, τα παραδοσιακά μοντέλα στρατηγικής επικεντρώνονται στο κέρδος ως βασικό στόχο και δείκτη επιτυχίας των επιχειρήσεων

Η άσκηση ηγεσίας έτσι δεν είναι μια απλή υπόθεση τύπου «αποφασίζουμε και διατάσσουμε».

Μαθήματα από τον Μέγα Αλέξανδρο για τους σύγχρονους μάνατζερ

Από: Athanase Papandropoulos | Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023

Πολύ πριν ο αγγλικός όρος leadership καθιερωθεί στη γλώσσα του μάνατζμεντ, ο Μέγας Αλέξανδρος, με το παράδειγμά του είχε ορίσει ποια είναι η έννοια του

«Και μην ξεχνάτε: Η αποτελεσματικότητα ενός συνεργάτη σας ισούται με τις δεξιότητές του/ της, καθώς και με τα εμπόδια που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.»

Το μάνατζμεντ, μαθαίνεται ή είναι έμφυτο;

Από: Athanase Papandropoulos | Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023

Παραθέτουμε παρακάτω μέρος ενός κειμένου στελέχους της εταιρείας Black and Decker, το οποίο κατά την εκτίμησή μας αποτελεί σημαντικό στοιχείο σκέψης

Οι καταναλωτές βιώνουν την κρίση αυτή με διαφορετικούς τρόπους, προτεραιοποιούν διαφορετικά τις ανάγκες τους, και διαμορφώνουν νέες προσδοκίες από τα brands και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από αυτά.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το σύγχρονο μάρκετινγκ

Από: Athanase Papandropoulos | Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023

Ο κατακερματισμός των καταναλωτικών προτιμήσεων δημιουργεί δυσεπίλυτο γρίφο για τις επιχειρήσεις

Ο μάνατζερ ή ο επιχειρηματίας που έχει την προβολή σε πρώτη μοίρα κάθε πρόταση που του γίνεται την κρίνει από το επικοινωνιακό της αποτέλεσμα και όχι από τα χρηματοοικονομικά της πλεονεκτήματα.

Χρήμα ή δόξα: Η προτεραιότητα του μάνατζερ και η συνταγή επικοινωνίας

Από: Athanase Papandropoulos | Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023

Όπως και στην κοινωνική ζωή έτσι και στις επιχειρήσεις, υπάρχουν στις ηγετικές θέσεις τους δύο κατηγορίες στελεχών

Η διαφορά του lobbying με τις governmental & public affairs είναι ότι οι τελευταίες έχουν ευρύτερο αντικείμενο, καθώς συνδυάζονται ή ταυτίζονται συχνά με τις υπόλοιπες λειτουργίες της εταιρικής επικοινωνίας.

Οι κρίσιμες διαφορές μεταξύ lobbying και επικοινωνίας με το κράτος

Από: Athanase Papandropoulos | Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Γιατί δεν πρέπει να συγχέονται οι δυο έννοιες. Οι τρόποι προσέγγισης του θέματος, η δαιμονοποίηση και η ουσία

"Για να δημιουργήσουμε, γράφουν οι Catherine Leger-Jarniou και Γιώργος Καλούσης, είναι σημαντικό να είμαστε ενθουσιώδεις αλλά ταυτόχρονα να έχουμε πρακτική σκέψη ώστε να αναπτύξουμε ένα υψηλής ποιότητας επιχειρηματικό σχέδιο."

Επιχειρηματικό σχέδιο: από την ιδέα στην υλοποίηση

Από: Athanase Papandropoulos | Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ένα εξαιρετικά επίκαιρο και χρήσιμο βιβλίο - οδηγός των Catherine Leger-Jarniou και Γιώργου Καλούση

Οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη του ΔΣ είναι δυνατό, υπό προϋποθέσεις, να αποβούν βλαπτικές για την ΑΕ. Πρόκειται, εξάλλου, για χαρακτηριστική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Η σημασία της πολιτικής αμοιβών Δ.Σ. για μια εταιρεία

Από: EBR | Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023

Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΑΕ ενδιαφέρουν όλους: την εταιρεία, τους μετόχους και, αυτονόητα, του ωφελούμενους. Ενδιαφέρει όμως και τους τρίτους: επενδυτές και τράπεζες

Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της και τον κοινωνικό της περίγυρο, το μάρκετινγκ των σχέσεων αποτελεί τεράστιο συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το μάρκετινγκ των σχέσεων σε εποχές κρίσεων

Από: Athanase Papandropoulos | Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023

Κατά τρόπον άκριτο και, ως εκ τούτου, ανεύθυνο, όταν έρχεται η μπόρα αρκετές εταιρείες καταργούν τις καλύτερες ομπρέλλες τους

Το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των εργαζομένων και των στρατηγικών προκλήσεων των επιχειρήσεων δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλο.

Η μόχλευση του ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων

Από: EBR | Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023

Γενικά η έκφραση μόχλευση υπογραμμίζει την επίδραση του χρέους πάνω στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων

Η «γυάλινη οροφή» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων όλες τις παγιωμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις που κυριαρχούν στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.

Τα δυο στυλ διοίκησης και ο ρόλος της «γυάλινης οροφής»

Από: Athanase Papandropoulos | Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Ο κόσμος μας αλλάζει και μάλιστα με ταχύτητα. Και από μόνη της, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δυσαρέσκειες, ανησυχίες, αβεβαιότητες, αλλά και μεγάλες ανισότητες, όχι μόνον υλικές

 Σήμερα οι μάνατζερ βρίσκονται αντιμέτωποι με την αντιστροφή της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Τεχνικές κατάρτισης για ένα αποτελεσματικό μάνατζμεντ

Από: EBR | Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει και μαζί του και η θέση του μάνατζερ

Η επιχειρηματική ηθική – η ιδέα ότι οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει μόνο να συμπεριφέρο­νται συμφωνά με κάποια ηθικά πρότυπα, αλλά να επιδεικνύουν επίσης και ένα επίπεδο κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας σε μια ποικι­λία ενδιαφερομένων, από τους εργαζομένους και τους προμηθευτές έως τους πελάτες και το ευρύ κοινό – καταλαμβάνει πλέον μεγαλύτερη προτεραιότητα στα θέματα ημερησίας διάταξης του μάνατζμεντ.

Ποια επιχειρηματική ηθική στον 21ο αιώνα;

Από: Athanase Papandropoulos | Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Σ’ έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, στον οποίον ήδη καλπάζει και η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις είναι αδιανόητο να λειτουργούν και να σκέπτονται με τα κριτήρια άλλων εποχών

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται η έννοια της ηγεσίας, δηλαδή ένα ή περισσότερα άτομα που συμβάλλουν ώστε ολόκληρη η επιχείρηση να λειτουργεί αρμονικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Συμβουλές για μια Βέλτιστη Ηγεσία: H Συμβολή της Νευροεπιστήμης

Από: EBR | Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023

Οι επτά κανόνες πο πρέπει να γνωρίζει κάθε μάνατζερ

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι τι συμβαίνει στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και σε αυτόν της εργασίας; Η απάντηση είναι ότι όντως παρατηρούνται σοβαρές αλλαγές.

Γιατί δεν δουλεύει η... φοβέρα στις εργασιακές σχέσεις

Από: Athanase Papandropoulos | Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023

Ο κόσμος και ο χώρος της εργασίας εισέρχονται με ταχύτητα σε μια νέα εποχή, στην οποία τίποτε δεν εγγυάται τη δια βίου απασχόληση

Και βέβαια, το πραγματικό ζήτημα ΚΙΝΔΥΝΟΥ δεν είναι η πλασματική αντίθεση ή/και αντινομία μεταξύ ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αν η ΑΙ θα γίνεται το υπερόπλο της συγκεντρωμένης ισχύος των λίγων απέναντι στους πολλούς.

Ο μετα-πολιτισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από: EBR | Τρίτη, 2 Μαΐου 2023

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εργαλείο της Ανθρώπινης Νοημοσύνης ή το αντίστροφο;

Η ανάλυση ρίσκου έχει γίνει στις ημέρες μας σημαντικό μέρος κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι εύκολο να επιβιώσουν αν δεν μάθουν να ζουν με αυτό και να ξέρουν να εφαρμόζουν τα σχετικά συμπεράσματα.

Ανάλυση οικονομικού και γεωπολιτικού ρίσκου

Από: EBR | Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

Στην εποχή των αλμάτων της τεχνολογίας, της αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων και της πανίσχυρης παρουσίας των υπολογιστών, εύλογα επηρεάζονται δραστικά και οι επιχειρηματικοί υπολογισμοί

Μεγάλη αλλαγή στις αγορές εργασίας είναι η αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάδυση του νέου ανθρώπινου κεφαλαίου. Επαγγέλματα και θέσεις εργασίας αλλάζουν περιεχόμενο, άλλα αντικαθίστανται από την τεχνολογία και αυτοματισμούς.

Οι μορφωτικές προϋποθέσεις της ευημερίας

Από: EBR | Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς, χρειάζονται περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης

Σελίδες: Προηγούμενη Επόμενη

Γνώμη

Η τραγωδία Μακρόν (και πολιτικής)

Από: EBR

Το εμφανώς τραγικό πρόσωπο/ήρωας στο πολιτικό δράμα της Γαλλίας, ο κορυφαίος πρωταγωνιστής, είναι βεβαίως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Γαλλία: Το φθινόπωρο θα δώσει το πρώτο τεστ η νέα κυβέρνηση – Τι φοβούνται οι αγορές

Γαλλία: Το φθινόπωρο θα δώσει το πρώτο τεστ η νέα κυβέρνηση – Τι φοβούνται οι αγορές

Εντείνονται οι φόβοι για τον ήδη διογκωμένο προϋπολογισμό που έχει η Γαλλία, κίνδυνος να τεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με την ΕΕ

Οικονομία

Αόρατες συνέπειες κακών αποφάσεων: Οι επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού κλίματος

Αόρατες συνέπειες κακών αποφάσεων: Οι επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού κλίματος

Στην οικονομική σφαίρα μία πράξη, ένας θεσμός, ένας νόμος, παράγουν όχι μόνον ένα αποτέλεσμα αλλά μία σειρά αποτελεσμάτων

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2024. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron