Edition: International | Greek

Αρχική » Μάνατζμεντ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Η περίπτωση της Interamerican αποδεικνύει ότι η «εφ’ όλης της ύλης» υπευθυνότητα μιας εταιρείας και η διαρκής ενίσχυση της αξιοπιστίας της αποτελούν στοιχεία προόδου προς όφελος εργαζομένων και συνεργατών της.

Από: EBR - Δημοσίευση: Δημοσίευση: Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

μέγεθος [–] [+]
Μεγάλη πρόκληση συνιστά η βέλτιστη προσέγγιση των ασφαλιστικών αναγκών της κοινωνίας με ευέλικτα και προσιτού κόστους προϊόντα, φιλικά προς τον καταναλωτή, προσαρμοσμένα στις ανάγκες που διαμορφώνονται στο σημερινό αβέβαιο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.
Μεγάλη πρόκληση συνιστά η βέλτιστη προσέγγιση των ασφαλιστικών αναγκών της κοινωνίας με ευέλικτα και προσιτού κόστους προϊόντα, φιλικά προς τον καταναλωτή, προσαρμοσμένα στις ανάγκες που διαμορφώνονται στο σημερινό αβέβαιο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ Μάνατζμεντ

του Γιώργου Κώτσαλου *

Η μακράς διάρκειας χρηματοοικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει μία πρωτόγνωρη κατάσταση πραγμάτων στην κοινωνία και στις αγορές, υπαγορεύοντας την αναγκαιότητα αναπροσδιορισμού του σύγχρονου ρόλου των επιχειρήσεων στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ειδικότερα, η ελληνική ασφαλιστική αγορά γίνεται εστία σημαντικών εξελίξεων και αλλαγών. Είναι γεγονός ότι η αγορά μας σήμερα δέχεται την πρόκληση των δυνατοτήτων που διανοίγονται για την ανάπτυξή της, λόγω της μείωσης της κρατικής πρόνοιας, σε συνδυασμό όμως και απαιτούμενη την εφαρμογή ενός διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτοχρόνως δέχεται και την οικονομική πίεση της βαθειάς ύφεσης.

Σε αυτή την πραγματικότητα, η Interamerican παραμένει σταθερά και ενεργά προσηλωμένη στις τρεις βασικές συνιστώσες της αειφόρου ανάπτυξης: την κερδοφορία, την κοινωνική συνεισφορά και την φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. Η εταιρεία συναρτά την επιχειρηματική με την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα και μετουσιώνει σε «Πράξεις Ζωής»–πράξεις ευθύνης μία σειρά επιλογών σε όλες τις δραστηριότητές της οι οποίες αφορούν στους πελάτες της που την εμπιστεύονται, στους ανθρώπους της, στην διοίκηση και στις πωλήσεις, στους μετόχους της και στην ελληνική κοινωνία ευρύτερα, με στόχο την δημιουργία και απόδοση αξίας σε όλους τους συμμετόχους και κοινωνικούς εταίρους της.

Στρατηγικά, η εταιρεία έχει ενσωματώσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην διακυβέρνησή της και, από το 2010, η συσταθείσα Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου για την ΕΚΕ ελέγχει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καλών πρακτικών για την οικονομία, την εταιρική διακυβέρνηση, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Η εταιρεία κατά το 2010, στο σχέδιο του προγράμματος «Πράξεις Ζωής» για την ΕΚΕ και στους θεματικούς άξονες για την φροντίδα της υγείας, την αντιμετώπιση κινδύνων, την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προστασία του περιβάλλοντος, προσέθεσε τον άξονα για τον πολιτισμό και την παιδεία, αναγνωρίζοντας έτσι την ιδιαίτερη σημασία των αξιών που περιέχουν αυτοί οι δύο τομείς για την ποιότητα ζωής, την κοινωνική ευημερία και πρόοδο. Παράλληλα, επιλογή προτεραιότητας που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ήταν η οργάνωση και εφαρμογή της έμπρακτης ανάδειξης του συλλογικού εθελοντισμού, με την σύσταση της ομάδας «Εθελοντές Ζωής» από εργαζόμενους και συνεργάτες της Interamerican. Φιλοδοξία είναι να συστρατευθούν στην ιδέα της εθελοντικής δράσης και συνεισφοράς, στο πλαίσιο των σχετικών εταιρικών πρωτοβουλιών και όχι μόνον, κατά το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι της εταιρείας.

Βασική εταιρική επιδίωξη είναι και η απόλυτη εναρμόνιση της Interamerican στις επιταγές των αρχών του Global Compact του ΟΗΕ, του οποίου αποτελεί μέλος, καθώς επίσης η περαιτέρω αξιοποίηση των εταιρικών υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας για κοινωνικούς σκοπούς –τομέας στον οποίο ο κλάδος Βοήθειας της εταιρείας ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα συνεισφοράς το 2011– ενώ η ανάπτυξη διαλόγου και κοινού προβληματισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει ανοίξει ενθαρρυντικά μέσω του εκδιδόμενου κατά το διεθνές πρότυπο GRI-G3.

Στο πλαίσιο αυτό, στις σημερινές συνθήκες, που είναι αυτές ενός επιδεινούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, και η διαμορφούμενη κατάσταση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, στρέφουν την εταιρεία πιο αποφασιστικά στην κοινωνία, με στόχο την αύξηση του κεφαλαίου της κοινωνικής συνεισφοράς με κάθε τρόπο, ενώ κορυφαίο παραμένει το ζητούμενο της πλήρους εναρμόνισης με το Solvency II σε θέματα διακυβέρνησης και φερεγγυότητας, ενίσχυσης της εστίασης στον πελάτη και συνεχούς τροφοδοσίας της αξιοπιστίας της εταιρείας.

Ευθυγραμμιζόμενη με την σχετική Οδηγία, η Interamerican αναβαθμίζει την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την αποτροπή εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σχετικά, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της και εφαρμόζει κώδικες χρηστής συμπεριφοράς.

Συνεπώς, ενόψει της προσεχούς τριετίας, μεγάλη πρόκληση συνιστά η βέλτιστη προσέγγιση των ασφαλιστικών αναγκών της κοινωνίας με ευέλικτα και προσιτού κόστους προϊόντα, φιλικά προς τον καταναλωτή, προσαρμοσμένα στις ανάγκες που διαμορφώνονται στο σημερινό αβέβαιο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Η συνετή διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων επίσης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ η κλιματική αλλαγή προκαλεί την περαιτέρω εταιρική δραστηριοποίηση στην πράσινη οικονομία.

* Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican

Ευρώπη

Η Ευρώπη επιδιώκει μια ενιαία στρατηγική για την τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της

Το άγχος για το μέλλον της οικονομίας μας παρουσιάζει μόνον αυξητικές τάσεις, καθώς η Κίνα ανοίγει το δρόμο για την οικονομική της υπεροχή μέσω αθέμιτων πρακτικών και μαζικών επιδοτήσεων

Οικονομία

Ο μεγαλύτερος δορυφόρος της Γης

Με διαστημική ταχύτητα γυρίζει πάνω από τα κεφάλια δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη

Γνώμη

Για μιαν άλλην ευρωπαϊκή ταυτότητα

Από: Athanase Papandropoulos

Ένα σημαντικό κείμενο του έγκριτου καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Θεοδόση Π. Τάσιου, που προτείνει τη διαρθρωμένη ετερότητα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας

EURACTIV.com - Feeds

Περιοδικό

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 03/2019 2019

Τρέχον Τεύχος

03/2019 2019

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

All contents © Copyright Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2019. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron :)