Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Μάνατζμεντ

«Οι περισσότεροι τουλάχιστον άνθρωποι και σχεδόν όλοι οι εξαιρετικοί άνθρωποι θέλουν να εργάζονται σε έναν οργανισμό – επιχείρηση για τον οποίο να αισθάνονται υπερήφανοι, να τους εκφράζει και να επιθυμούν ν’ ανήκουν σε αυτόν».

Προτεραιότητα στην εταιρική κουλτούρα

Από: EBR | Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Αποτελεί κορυφαίο συντελεστή επιτυχίας από κάθε άποψη

Τι είναι λοιπόν το Solvit; Ουσιαστικά αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο επίλυσης διαφορών, το οποίο λειτουργεί υπό τη μορφή δικτύου και το οποίο αποτελείται από εθνικά κέντρα Solvit σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, όπως και στην Ελλάδα.

Solvit ένα πολύτιμο εργαλείο επίλυσης διαφορών

Από: EBR | Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021

Όταν αναφερόμαστε στο δίκτυο Solvit, ίσως το ευρύ κοινό να μην κατανοεί ή να μη γνωρίζει περί τίνος πρόκειται

«Ένας αισιόδοξος βλέπει μια ευκαιρία σε κάθε καταστροφή. Ένας απαισιόδοξος βλέπει μια καταστροφή σε κάθε ευκαιρία».

Η Δύναμη της Αισιοδοξίας είναι Πρόοδος

Από: EBR | Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021

Η αισιοδοξία είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή στο σύνολό της ή κάποιες πτυχές της

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είχε γίνει καραμέλα πολύ πριν η πανδημία δείξει τη δύναμη της. Οπότε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πανδημία λειτουργεί αυτή την περίοδο ως καταλύτης στη λήψη αποφάσεων που ίσως σε μια άλλη κατάσταση να επιδέχονταν καθυστέρησης.»

Το Μάρκετινγκ και η «νέα κανονικότητα»

Από: EBR | Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιες επιχειρήσεις, δεν θα μπορέσουν να μετασχηματιστούν ψηφιακά και αργά η γρήγορα θα εκλείψουν από την αγορά

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» έχει τις ρίζες του στην Αμερική της δεκαετίας του 1970, ενώ από τα τέλη του περασμένου αιώνα διεθνοποιήθηκε, με τους Financial Times να σημειώνουν ότι «Η δεκαετία του 1990 έχει υπάρξει η δεκαετία της εταιρικής διακυβέρνησης».

Ο νόμος εταιρικής διακυβέρνησης ως εργαλείο ανάπτυξης

Από: EBR | Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Η ιστορία του CEO της Nissan, Κάρλος Γκοσν, αναδεικνύει την αξία της εταιρικής διακυβέρνησης

«Η στοχοθεσία περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της επιχείρησης, όπως οικονομική, πελάτες, άνθρωποι, διαδικασίες - συστήματα, κ.λπ.»

Τι είναι το Balanced Scorecard - Ισορροπημένη κάρτα

Από: EBR | Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Η Balanced Scorecard, (ισορροπημένη κάρτα) αποτελεί μια προσέγγιση και μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία στοχοθεσίας και μέτρησης των αποτελεσμάτων (επιδόσεων) της επιχείρησης

«Το Benchmarking μπορεί και πρέπει να είναι και εσωτερικό, με την έννοια ότι συγκρίνονται μεταξύ τους οι οργανωτικές μονάδες της ίδιας επιχείρησης σε όσα περισσότερα από τα προηγούμενα στοιχεία μπορούν και έχουν νόημα για τη συνεχή βελτίωση και μάθηση.»

Τι είναι το Benchmarking

Από: EBR | Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Benchmarking είναι η σύγκριση της επιχείρησης με τον καλύτερο του κλάδου της παγκοσμίως και τις υποδειγματικές πρακτικές ανεξαρτήτως κλάδου

«Επιλέγοντας να εφαρμόσει μια ηθική διαδικασία, η επιχείρηση γνωρίζει ότι έχει τα πάντα να κερδίσει: αξιοπιστία, βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου, καλή φήμη, θετική εικόνα, πλεονεκτική τοποθέτηση στρατηγικής, κλπ.»

Δημιουργία της Επιχειρηματικής Ηθικής και ο Ηθικός Κίνδυνος

Από: EBR | Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Η ηθική της επιχείρησης εγείρει ερωτήματα διαφόρων ειδών. Είτε πρόκειται για ανθρώπινο δυναμικό, όσο και για το μάνατζμεντ, τη συνολική πολιτική της επιχείρησης, κλπ.

«Σήμερα παρατηρούνται οι μεγάλες διαφορές νοοτροπίας μεταξύ επιχειρηματιών κα των χρηματοδοτών τους.»

Επιχειρείν: Όταν οι τολμηροί προκαλούν την τύχη

Από: EBR | Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Δεν υπάρχει άλλη λύση εξόδου από την κρίση παρά μόνον αυτή της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της αμέριστης ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

«Το αριστοτελικό πρότυπο ηθικής βρίσκει εφαρμογή και στο φλέγον ζήτημα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τις επιχειρήσεις.»

The art of Judgment

Από: EBR | Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021

Η ορθή κρίση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο του ηγέτη. Ο διακεκριμένος ψυχολόγος Barry Schwartz, καθηγητής στο Swarthmore College αποδομεί τη διαδικασία λήψης δύσκολων αποφάσεων και προβάλει την έννοια της «φρόνησης» ως θεμελιώδες στοιχείο της αποτελεσματικής ηγεσίας

«Ο καλός ηγέτης έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το στυλ ηγεσίας του αναλόγως, σε περιπτώσεις που το απαιτούν οι διαμορφούμενες συνθήκες.»

Ποιο στυλ ηγεσίας ακολουθείτε;

Από: EBR | Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021

Μεταξύ των διαφόρων στυλ (τρόπων) ηγεσίας, όπως αυτά μπορούν να εντοπιστούν στη διεθνή βιβλιογραφία, καθένας μπορεί να αναγνωρίσει στοιχεία του εαυτού του που καθορίζουν και χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του ως ηγέτη

Σε μια νέα έκθεση, Η νέα Φύση της Εργασίας: 30 σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψιν για ένα καλύτερο μέλλον, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) μελετά πώς οι εξελίξεις στον χώρο της εργασίας μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που εξελίσσεται και η κοινωνία.

5 ζητήματα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας

Από: EBR | Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021

Όσον αφορά τον κόσμο της εργασίας, ο COVID-19 μας έδωσε ένα σημαντικό μάθημα: η ετοιμότητα είναι το παν

«Ως εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance) καλείται το σύστημα κατά το οποίο ορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων δρώντων, εσωτερικών και εξωτερικών, μιας εταιρίας.»

Αυστηρές ή χαλαρές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης;

Από: EBR | Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021

Επικρατούν, γενικά, δύο αντίθετες απόψεις περί εταιρικής διακυβέρνησης

«Οι ψηφιακές τεχνολογίες σήμερα δεν βοηθούν τις Επιχειρήσεις μόνο στην βελτίωση των λειτουργικών τους αποτελεσμάτων αλλά και στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους.»

Στιβαρές Στρατηγικές στη Λιανική και Ηλεκτρονική Αναγέννηση της Χώρας

Από: EBR | Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021

Αν δούμε την ανθρωπογεωγραφία των Επιχειρήσεων στη χώρα μας τότε θα διαπιστώσουμε ότι το 62% αυτών απασχολούν κάτω των εννέα (9) ατόμων και μόνο το 30% άνω των εννέα (9) ατόμων

«Το Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης αποτελεί, ουσιαστικά, τη γραπτή καταγραφή των συγκεκριμένων βημάτων προς την επίτευξη των στόχων.»

Δύο Σχέδια για την Επαγγελματική και Προσωπική Εξέλιξη

Από: EBR | Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Ένας πολύ καλός τρόπος να ξεκινήσετε να κάνετε αλλαγές στην επαγγελματική σας (ή και προσωπική) ζωή είναι να κάνετε πρώτα το σχεδιασμό σας

«Οι ηγέτες αναγνωρίζουν ότι η οικοδόμηση ενός δεκτικού περιβάλλοντος για Sales Coaching απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά αποδίδει πραγματική αξία.»

Προωθήστε ακεραιότητα και εμπιστοσύνη

Από: EBR | Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021

Στο έργο Neuroscience of Trust, ο Paul J. Zak σημειώνει ότι, όπου υπάρχει Εμπιστοσύνη & ακεραιότητα, οι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί, ενεργητικοί, συνεργατικοί και πιο πιθανό να παραμείνουν πιστοί στην εταιρεία

«Η μελέτη του UN Global Compact (UNGC), προσδιορίζοντας όλα όσα προστατεύονται από το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), είναι σημαντική ώστε να αναγνωρίσετε τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την μη εναρμόνιση και συμμόρφωση των διαφόρων εταιριών βάσει των 10 Αρχών του Συμφώνου.»

Ποια τα προβλήματα σε περίπτωση μη τήρησης των αρχών του UNGC;

Από: EBR | Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

Οι (πολυεθνικές) εταιρίες μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στη χώρα δραστηριοποίησής τους

«Ο Christopher Johns ορίζει την Αναστοχαστική Μάθηση ως ένα παράθυρο από το οποίο ο επαγγελματίας μπορεί να κάνει μια ανασκόπηση των εμπειριών του και των πρακτικών που έχει ήδη αξιοποιήσει.»

Ορισμός και Αναγνώριση του ρόλου της Αναστοχαστικής Μάθησης

Από: EBR | Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Υπάρχει πλήθος ορισμών για την έννοια της Αναστοχαστικής Μάθησης (Reflect Learning)

«Μια δημοσκόπηση του YouGov το 2020 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι με την άρση των περιορισμών.»

Με την επιστροφή στο γραφείο, πώς μπορούν να αποφευχθούν οι περισπασμοί τις ώρες εργασίας;

Από: EBR | Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Καθώς χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα και πολλά γραφεία πρόκειται να ανοίξουν και πάλι, πολλοί ενδέχεται σύντομα να εργάζονται εκτός σπιτιού

«Χειραφέτηση (empowerment) είναι το κύρος και η ικανότητα των ανθρώπων ενός οργανισμού να λαμβάνουν αποφάσεις και να ενεργούν βάσει αυτών.»

Μετρήστε το βαθμό χειραφέτησης της εταιρίας

Από: EBR | Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον κινείται πάρα πολύ γρήγορα και οι managers δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πάντα για το τι συμβαίνει, να αντιδρούν αρκετά γρήγορα ή να είναι αρκετά συνεπείς χρονικά

Σελίδες: Προηγούμενη Επόμενη

Γνώμη

Εποχές μεγάλων ανατροπών

Από: EBR

Την ώρα που οι περισσότεροι είναι διακοπές και  η θερινή ραστώνη είναι πανταχού παρούσα, ο Ιταλός φιλόσοφος και συγγραφέας Ουμπέρτο Έκο, συνήθιζε να λέει ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2022

Παρά τη συνολική πρόοδο, οι ψηφιακές δεξιότητες, οι ΜΜΕ και τα δίκτυα 5G υστερούν

Οικονομία

Δημόσιες δαπάνες ανάμεσα στην πανδημική κρίση και τη διαφαινόμενη ύφεση

Δημόσιες δαπάνες ανάμεσα στην πανδημική κρίση και τη διαφαινόμενη ύφεση

Η Ευρώπη έκλεισε το προηγούμενο έτος με τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών να καταγράφουν δημοσιονομικά ελλείμματα

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2022. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron